منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) 1402

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع و آگاهی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد علوم تشریحی (آناتومی) سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر و با آگاهی بیشتری صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد فیزیولوژی، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد علوم تشریحی (آناتومی) انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد علوم تشریحی (آناتومی) چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. همچنین داوطلبان می توانند با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از شرایط و ضوابط شرکت در کنکور آن مطلع گردند.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) 1402

دروس کنکور ارشد علوم تشریحی (آناتومی)

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) 1402

بافت شناسی

بافت شناسی پایه Janquera (آخرین چاپ)

بافت شناسی دکتر جعفر سلیمان راد

بافت شناسی دهان و دندان، Tenkate (آخرین چاپ)

زیست شناسی سلولی

Molecular cell biology ، H.lodish و همکاران آخرین ویرایش

جنین شناسی

Langman, Moore و کتابهای جنین شناسی پزشکی معتبر فارسی که با دو مرجع انگلیسی فوق مطابقت داشته باشند

تشریحی عمومی

Grays anatomy و کلیه کتابهای معتبر فارسی که توسط دانشگاه های مادر به چاپ رسیده اند و با مرجع انگلیسی فوق مطابقت نمایند و همچنین سایر کتب انگلیسی با منشاء Grays