منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1402

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع برای کنکور کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. یا اگر در مورد نحوه ثبت نام ارشد وزارت بهداشت، رشته های مجاز و سایر اطلاعات ضروری، سوال دارید مطمئنا مطالب زیر می تواند به درستی شما را راهنمایی کند:

دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

رشته های مجاز برای کنکور ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی​

معرفی کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

 

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1402

دروس کنکور ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1402

شیمی تجزیه

Douglas A.Skoog and Donald M.West

Analytical Chemistry,Seventh Edition,2000,Section I:The Tools of

Analytical Chemistry,pages:19-175

شیمی آلی

Morrison and Boyd,Organic Chemistry ، ترجمه فارسی ، آخرین چاپ

سم شناسی

فصول زیر از کتاب قطب سم شناسی و شیمی مواد خوراکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، آخرین چاپ

فصل 3- ارزیابی خطر-دکتر محمد عبدالهی

فصل 22- سم شناسی شغلی- دکتر سید محمد شریعت پناهی

فصل 27- سم شناسی مواد خوراکی-دکتر محمدرضا اویسی-فود تاکسیکولوژی

تغذیه

Krause Food &the Nutrition Care Process,13th Edition2012 part 1:chapters 1-8,pages:1-209

میکروبیولوژی مواد غذایی

فصول زیر از کتاب میکروبیولوژی غذایی مدرن، تالیف جیمز ام.جی و همکاران، ترجمه دکتر سیدعلی مرتضوی و مهندس سید حمیدرضا ضیاءالحق، جلد اول، ویرایش هفتم، انتشارات دانشگاه فردوسی  مشهد

فصل1- تاریخچه میکروارگانیسمها در مواد غذایی

فصل2- طبقه بندی، نقش و اهمیت میکروارگانیسمهای مواد غذایی

فصل3- عوامل درونی و بیرونی مواد غذایی موثر بر رشد میکروبی

فصل10- روشهای کشت، میکروسکوپی و نمونه گیری

فصل 13- محافظت مواد غذایی با استفاده از ترکیبات شیمیایی و کنترل زیستی

بیوشیمی

Princples of Bochemistry.text book of Biochemistry, Lehninger Devilin

فیزیولوژی

کتاب فیزیولوژی گایتون آخرین چاپ