منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 1402

بحث منابع مطالعاتی در معرفی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی و شناساندن این مقطع به داوطلبان جایگاه مهمی دارد. لذا منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع و آگاهی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر و با آگاهی بیشتری صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد انفورماتیک پزشکی، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد انفورماتیک پزشکی چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. همچنین داوطلبان می توانند با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اطلاعات لازم را در مورد شرایط و ضوابط ثبت نام در کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی به دست آورند.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 1402

دروس کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 1402

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

Abdelhak, Mervat, Grostick, Hanken, Mary Alice. M. Health information management of a strategic resource. Secondedition. Philadelpina. Pa; W.B. saunders company, 2001

 wager, Ka. Wickham. Frances. Lee, DBA, Glaser, JR, Burns Glaser, J.r. Managing. Health information systems: a practical approach for health care executives. Publisher. Jossey-Bass, 2005

کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی تالیف دکتر حمید مقدسی

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ، تالیف دکتر رضا صفدری، قاضی سعیدی

ریاضی و آمار زیستی

 روش های آمار زیستی مولف : دانیل

 روش های آماری و شاخص های بهداشتی تالیف: دکتر کاظم محمد و دکتر ملک افضلی

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی تالیف : جرج توماس و راس فینی

اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها

 برنامه نویسی به زبان C تالیف : کافمن Elliot Kaufman

 برنامه نویسی به زبان پاسکال تالیف : کافمن Elliot Kaufman

 ساختمان داده ها تالیف : لیپ شوتز Seymour Lipschutz

 ساختمان داده ها تالیف : هو روییتز Ellis Horowitz

انفورماتیک سلامت

Edward. H. Shortliffe, James J. Cimino, Biomedical informatics: computer applications in health care and biomedicine

Robert E. Hoyt, Ann K. Yoshihashi, Health informatics: Practical Guide for Healthcare and information Technology Professionals

کلیات و اصطلاحات پزشکی

Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever, Brunner & Suddarth's Textbook of Medical, Surgical Nursing (و ترجمه های معتبر آن)

Barbra Gylys and Mary Ellen Wedding: Medical Terminology : A Body Systems Approach. (و ترجمه های معتبر آن)