منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی 1402

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع وزارت بهداشت کنکور کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد آموزش بهداشت، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد ایمنی شناسی انتخاب کنید.

اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد ایمنی شناسی چی بخونم! یا اینکه درباره رشته های مجاز برای کنکور ارشد ایمنی شناسی​ سوال دارید، برای دریافت بهترین مشاوره و بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. همچنین به داوطلبان توصیه می کنیم مطالب زیر را به دقت در سایت 3گام مطالعه کنند:

دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

معرفی کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی 1402

دروس کنکور ارشد ایمنی شناسی

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی 1402

باکتری شناسی

Jawetz & et al. Microbiology

Finegulld (Baily  & scoit). Diagnostic Microbiology

 Murray. Microbiology

قارچ شناسی

قارچ شناس پزشکی جامع. دکتر فریده زینی – دکتر امیر سید علی مهبد دکتر امامی – انتشارات دانشگاه تهران آخرین چاپ

قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی. دکتر شهلا شادزی – انتشارات گلبهار- اصفهان آخرین چاپ

 Medical Mycology. Rippon

 قارچ شناسی پزشکی ( روشهای عملی ) اوانس و ریچاردسن – ترجمه دکتر علیرضا خسروی

ویروس شناسی

 E.Jawetz .Medical Microbiology

 Zinsser. Medical Microbiology

ایمنی شناسی

ایمنولوژی ایوان رویت ایمنولوژی دکتر محمد وجگانی

انگل شناسی

 Markell and Voge’s 2006, Medical Parasitology . که توسط اساتید معتبر انگل شناسی ترجمه شده است

تک یاخته شناسی پزشکی تـالیف دکتـر غلامحسـین ادریسـیان؛ دکتر مصطفی رضـائیان، دکتـر مهـدی قربـانی، دکتـر حسـین کشاورز، دکتر مهدی محبعلی؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران و انتشارات ایده نوین؛ ویرایش دوم؛ 1394 

بیماریهای انگلی در ایران تالیف دکتـر اسـماعیل صـائبی؛ آخرین ویرایش

لیست منابع برای مطالعه بیشتر:

کرم شناسی پزشکی تالیف دکتر فریدون ارفع ؛ آخرین ویرایش

انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها تالیف دکتر ابوالحسن ندیم؛ دکتر عزت الدین جوادیان؛ دکتر مهدی محبعلی و دکتر علی ضامن مومنی . انتشارات نشر دانشگاهی؛ آخرین ویرایش

زیست شناسی سلولی و مولکولی

 H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition