منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1402

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع و آگاهی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد ارزیابی فناوری سلامت، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد ارزیابی فناوری سلامت چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. در ضمن داوطلبان می توانند با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در مورد شرایط و ضوابط شرکت در کنکور ارشد میکروب شناسی مواد غذایی را به دست آورند.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1402

دروس کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1402

روش های آماری

روش های آماری و شاخص های بهداشتی- دکتر کاظم محمد و همکاران

اصول و روش های اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی گوردیس، مترجم دکتر حسین صباغیان و دکتر کوروش هلاکویی نائینی، انتشارات گپ

کتاب روش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی، دکتر حسین ملک افضلی، دکتر سیدرضا مجد زاده، دکتر اکبر فتوحی، دکتر سامان توکلی، سال انتشار 1383

کلیات اقتصاد سلامت و ارزیابی فناوری سلامت

مقدمه ای بر ارزیابی فناوری سلامت، تالیف فودمن کلیفورد اس، ترجمه علی اکبر ساری و همکاران، انتشارات خسروی، 1392

اقتصاد برای مدیران نظام سلامت، تالیف رابرت اچ لی، ترجمه دکتر عزیز رضاپور، دکتر وحید علی پور و همکاران، انتشارات آرون، 1394

اصول ارزیابی اقتصادی در مراقبت های سلامت تالیف راشل الیوت و کارتین پین، ترجمه دکتر وحید علی پور، دکتر عزیز رضاپور و همکاران، انتشارات آرون، 1394

کتاب جامع بهداشت عمومی، فصل ارزیابی فناوری سلامت

نظام سلامت و برنامه های جاری آن

مدیریت بهداشت و درمان، تالیف دکتر سعید آصف زاده، دکتر عزیز رضاپور، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1395

کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف دکتر حسین حاتمی

فصول 1 و2 «گزارش جهانی سلامت سال 2000 نظام های سلامت، ارتقای عملکرد» انتشارات سازمان جهانی بهداشت نسخه انگلیسی در پیوند زیر موجود است: ترجمه فارسی آن توسط موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ در سال 1382 منتنشر شده بود.

گفتارهای زیر از کتاب جامع بهداشت عمومی به روز شده سال 1392 که از سایت قابل دسترس می باشد: گفتارهای زیر از کتاب جامع بهداشت عمومی به روز شده سال 1392 که از سایت قابل دسترس می باشد. پیوست 1 از جلد 1 تحت عنوان «آشنایی با پزشک خانواده» که در صفحه خانگی بلافاصله پس از فصل 6 کتاب قرار گرفته است./ فصل 7: گفتارهای 1 و 3 / فصل 14: گفتاری های 5 و 7 و 8

سیاستگذاری سلامت و تصمیم گیری در حوزه سلامت

کتاب سیاستگذاری سلامت، تالیف کنت بوس و همکاران، ترجمه دکتر لیلا دشنتگیر و همکاران، انتشارات گلبان نشر، 1395