بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99

اطلاع از بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99، اطلاعات مفیدی را در رابطه با سطح سوالات و سرفصل های دروس کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 در اختیارتان قرار می دهد.

بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99
بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99

در مطلب پیش رو شما می توانید اطلاعات جامع و کاملی را درباره بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 کسب کنید. همچنین به داوطلبان گرامی توصیه می کنیم که برای آشنایی بهتر و بیشتر با دروس کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی مطالب زیر را در سایت 3گام مطالعه کنند:

بهترین روش خواندن درس بیوشیمی کنکور ارشد وزارت بهداشت 

بهترین روش خواندن درس زیست سلولی مولکولی ارشد وزارت بهداشت

 

 

تحلیل کلی سوالات کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99

کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 رشته بیوشیمی بالینی امسال نسبت به سال های قبل از درجه سختی پایین تری برخوردار بود، البته شامل تمام دروس نمی شد. سطح سوالات بیوشیمی و زبان در کنکور ارشد بیوشیمی بالینی 99 به نسبت دیگر دروس کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت آسان ترین سوالات را دارا بودند.

 نکته ای که در مورد درس بیوشیمی هم در کنکور دکترا و هم ارشد بیوشیمی بالینی جلب توجه کرد این بود که رویکرد سوالات بیشتر به سمت بالینی رفته و طراحان دیگر علاقه ای به مباحث حفظی نداشته و  سوالات بیشتر در حوزه بالینی و درک مفهوم است. بنابراین داوطلبان باید از جزوات و منابعی که از سطح کیفیت بالایی برخوردار هستند، استفاده کنند و صرفا با حفظ کردن مطالب نمی توان نتیجه قابل قبولی گرفت. بنابراین داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 1400 این نکته را باید مدنظر داشته باشند که ابتدا باید منبع مناسب انتخاب کرده و سپس با بررسی کنکور ارشد بیوشیمی بالینی 99 و سال های گذشته و بررسی روند تغییر سوالات، برنامه ای منظم و مداوم متناسب با شرایط خود داشته باشند.

 

 

تحلیل درس به درس سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 99

در ادامه بودجه بندی سوالات و تحلیل درس به درس کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 را به تفکیک در اختیار داوطلبان کنکور ارشد بیوشیمی بالینی قرار داده ایم.

 

داوطلبان گرامی می توانند مطلب​ معرفی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت را در سایت 3گام بخوانند.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 : تحلیل سوالات بیوشیمی بالینی

همانطور که انتظار می رفت طبق کنکور دکترای بیوشیمی بالینی که رویکرد طراحان به سمت بالین بود، در کنکور ارشد بیوشیمی بالینی 99 نیز 4 سوال مشابه سبک سوالات دکترا آمده بود. علاوه بر آن طبق روند سال های گذشته  کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت که متابولیسم اهمیت زیادی داشت و سهم بیشتر سوالات را به خود اختصاص می داد، در کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی امسال نیز سوالات متابولیسم بیشتر سوالات را پوشش می داد.

از 25 سوال دو سوال مانند سال قبل مربوط به بخش آنزیم بود که امسال هم به صورت نموداری و به صورت ترکیبی با بخش متابولیسم کربوهیدرات آمده بود و برخلاف چند سال اخیر که بخش مولکولی اهمیت کمتری داشت 2 سوال از این بخش طراحی شده بود که با توجه به اینکه داوطلبان در درس زیست شناسی قسمت مولکولی را به طور کامل می خوانند می توانستند با توجه به دانش زیستی خود از پس این سوالات بربیایند. بنابراین داوطلبان با فراگیری بخش متابولیسم و توجه به نکات بالینی به راحتی می توانستند درصد بالایی از سوالات را پاسخ دهند.

از 24 سوال بیوشیمی بالینی یک سوال از بخش ساختار اسیدآمینه و پروتئین، 1 سوال ویتامین، 2 سوال بخش آنزیم و آنزیم بالینی، 1 سوال ساختار کربوهیدرات، 1 سوال زنجیره انتقال الکترون، 3 سوال متابولیسم کربوهیدرات، 3 سوال متابولیسم لیپید و لیپوپروتئین، 3 سوال متابولیسم اسیدآمینه، 1 سوال متابولیسم هم و نوکلئوتید، 2 سوال هورمون و انتقال پیام، 2 سوال تکنیک، 3 سوال مولکولی، 1 سوال گزنوبیوتک ها طرح شده بود.

 

 

بودجه بندی سوالات درس بیوشیمی بالینی کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 در جدول زیر ارائه شده است:

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 - جدول بودجه بندی سوالات بیوشیمی بالینی

سرفصل درس  بیوشیمی بالینی

تعداد سوال

ساختار اسیدآمینه و پروتئین

1

ویتامین

1

آنزیم و آنزیم بالینی

2

ساختار کربوهیدرات

1

زنجیره انتقال الکترون

1

متابولیسم کربوهیدرات

3

متابولیسم اسید آمینه

3

متابولیسم همو نوکلئوتید

1

هورمون و انتقال پیام

2

متابولیسم لیپید و لیپوپروتئین

3

تکنیک

2

مولکولی

3

گزنوبیوتک ها

1

 
 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 : تحلیل سوالات زیست شناسی سلولی مولکولی

سوالات درس زیست شناسی سلولی مولکولی در کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت امسال نسبت به سال های گذشته آسان تر طرح شده بود و برخلاف بودجه بندی کنکور ارشد بیوشیمی بالینی سال های قبل تعداد زیادی از سوالات از بخش سلولی طرح شده بود و قسمت مولکولی سهم خیلی کمی از سوالات را داشت.

هم چنین 7 سوال از قسمت تکنیک ها طرح شده بود که برخلاف سال های گذشته درصد بالایی از سوالات را در کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 به خود اختصاص داد. با توجه به سوالات می توان گفت که تقریبا رویکرد طراحان در درس زیست شناسی سلولی - مولکولی هر ساله متفاوت است و نمی توان زیاد به بودجه بندی های این درس اعتماد کرد.

بنابراین داوطلبان باید تمام فصول را خوانده و هیچ مبحثی را حذف نکنند. البته در این درس 3 فصل سلول های بنیادی، سلول عصبی و ایمنی سهم ناچیزی از سوالات را در کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت سال های قبل داشتند که نشان می دهد درجه اهمیت کمتری نسبت به بقیه فصول دارند.

از 24 سوال سلولی مولکولی 1 سوال اندامک، 7 سوال تکنیک، 2 سوال نقل و انتقالات وزیکولی، 1 سوال اسکلت سلولی، یک سوال ژنوم و کروموزوم، یک سوال آپوپتوز، 3 سوال غشا و نقل و انتقالات آن، 1 سوال انتقال پیام، 1 سوال ترجمه،3 سوال میتوکندری، 2 سوال چرخه سلولی، 1 سوال رونویسی طرح شده بود.

 

 

بودجه بندی سوالات درس زیست شناسی سلولی مولکولی کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 در جدول زیر ارائه شده است:

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 - جدول بودجه بندی سوالات زیست شناسی سلولی مولکولی

سرفصل درس  زیست شناسی سلولی مولکولی

تعداد سوال

اندامک

1

تکنیک

7

نقل و انتقالات وزیکولی

2

اسکلت سلولی

1

ژنوم و کروموزوم

1

آپوپتوز

1

غشا و نقل و انتقالات آن

3

انتقال پیام

1

ترجمه

1

میتوکندری

2

چرخه سلولی

2

رونویسی

1

 

 
 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 : تحلیل سوالات شیمی آلی و شیمی عمومی

اولین تغییری که در سوالات درس شیمی کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 مشاهده شد، این بود که سهم شیمی آلی در سال های گذشته کاهش یافته بود اما در کنکور ارشد بیوشیمی بالینی امسال طراحان بیشتر سوالات را به شیمی آلی اختصاص دادند و 13 سوال از این بخش طراحی شده بود.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که درس شیمی نیز مانند زیست قابل پیش بینی نیست و نباید به بودجه بندی کنکور ارشد بیوشیمی بالینی اکتفا کرد. در این درس 3 سوال مربوط به فصل آلکلیل هالیدها و واکنش های جانشینی و حذفی بود و 4 سوال از واکنش ها طرح شده بود. 3 سوال این آزمون تکراری و از سال های قبل بود که نشان می دهد داوطلبان با تسلط بر تست های سال های گذشته می توانند درصد کمی را به دست آوردند.

سوالات شیمی عمومی 11 سوال را به خود اختصاص داده بود و از فصل تعادل یونی و مسائل مربوط به آن 3 سوال طرح شده بود. در مجموع سطح سوالات این درس آنقدر سخت نبود که داوطلبان نتوانند درصد خوبی کسب کنند و تنها 5 سوال سخت مطرح شده بود. اما با توجه به اینکه داوطلبان طبق بودجه بندی سال های قبل عمل کرده بودند و شیمی عمومی را ترجیح داده بودند انتظار نداشتند که شیمی آلی درصد زیادی از سوالات را داشته باشد و بنابراین احساس میکردند که سطح سوالات شیمی نسبت به سال های اخیر سخت تر طرح شده بود.

از 11 سوال شیمی عمومی 1 سوال از مقدمه و نظریات اتمی، 1 سوال ساختار الکترونی اتم، 2 سوال پیوند کوالانسی، 1 سوال شکل هندسی و اوربیتال اتمی، 1 سوال محلول ها، 1 سوال سینتیک شیمیایی، 3 سوال تعادل یونی، 1 سوال فلزات و نافلزات و ترکیبات کمپلکسی طرح شده بود.

از 13 سوال شیمی آلی 2 سوال آلکن ها، 2 سوال واکنش های آلکن، 1 سوال آلکین ها، 3 سوال آلکیل هالیدها، 1 سوال واکنش های بنزن، 1 سوال الکل  و فنول ها، 1 سوال کربوکسیلیک اسیدها و مشتقات آن ها، 2 سوال آمین ها و هتروسیکل ها طرح شده بود.

 

 

بودجه بندی سوالات درس شیمی عمومی کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 در جدول زیر ارائه شده است:

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 - جدول بودجه بندی سوالات شیمی عمومی

سرفصل درس شیمی عمومی

تعداد سوال

مقدمه و نظریات اتمی

1

ساختار الکترونی اتم

1

پیوند کوالانسی

2

شکل هندسی و اوربیتال اتمی

1

محلول ها

1

سینتیک شیمیایی

1

تعادل یونی

3

فلزات و نافلزات و ترکیبات کمپلکسی

1

 

 

بودجه بندی سوالات درس شیمی آلی کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 در جدول زیر ارائه شده است:

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 - جدول بودجه بندی سوالات شیمی آلی

سرفصل درس شیمی آلی

تعداد سوال

آلکن ها

2

واکنش های آلکن ها

2

آلکین ها

1

آلکیل هالیدها

3

واکنش های بنزن

1

الکل و فنول ها

1

کربوکسیلیک اسیدها و مشتقات آن

1

آمین ها و هتروسیکل ها

2

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 : تحلیل سوالات درس زبان انگلیسی

برای تحلیل سوالات این درس در کنکور ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت 99 ابتدا در بخش واژگان سطح سوالات متوسط طرح شده بود و می توان گفت که در در مجموع این 20 سوال لغت استاندارد بوده است و دانشجویانی که از سطح زبان متوسط رو به بالایی برخوردار بودند می توانستند به سوالات پاسخ دهند.

در قسمت درک مطلب 4 متن  داده شده بود که هر متن شامل 5 سوال بود و یک درک مطلب سطح آسان، دو درک مطلب متوسط و دیگری سخت بود و درنهایت داوطلبان می توانستند با استفاده از تکنیک های پاسخگویی به سوالات متن و دانش لغوی خود تعداد قابل قبولی از سوالات را پاسخ دهند.

 

سوالات متداول:

نمونه کارنامه بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 را از کجا تهیه کنم؟

تیم تخصصی مشاوران بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت موسسه 3گام مجموعه ای از نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99 را در مطلب کارنامه و قبول شدگان ارشد بیوشیمی بالینی 97 قرار داده اند.

منابع کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت چیست؟

در مطلب منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 1400 وزارت بهداشت - منابع سطح بندی شده کنکور ارشد بیوشیمی بالینی برای کسانی که زمان کافی برای مطالعه برای آزمون ارشد پزشکی دارند و حداقل 8 ساعت در روز برای بازه زمانی یک ساله تا هشت ماهه مطالعه می کنند، منابع کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت قرار داده شده است.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت چقدر است؟

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 98 استخراج شده است. در لینک ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه های دولتی و آزاد سال 98-99 ، به طور کامل ظرفیت پذیرش ارشد بیوشیمی بالینی در دانشگاه های مختلف آمده است.

سایر بخش های بیوشیمی بالینی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  مهدیه درخشانی‏ - 01/9/2

  سلام با لیسانس علوم ازمایشگاه دامپزشکی و ارشد بیوشیمی بالینی اگه دکترای ژنتیک شرکت کنم مهر میدن بهم؟

 • تصویر فرد

  حنانه‏ - 00/11/8

  سلام
  من دانشجوی میکروبیولوژی هستم میخواستم بدونم ارشد چه رشته هایی از وزارت بهداشت میتونم بخونم ؟
  ممنون میشم اگه راهنمایی ام کنین

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/11/14

  سلام در مورد بیوشیمی بالینی که امکان شرکت دارید بقیه رشته ها رو میتونید از دفترچه ارشد 1400 قسمت رشته های مجاز برای هر رشته رو چک کنید

 • تصویر فرد

  حنانه‏ - 00/11/8

  سلام وقتتون بخیر
  من دانشجوی میکروبیولوژی هستم میخواستم بدونم ارشد و دکترا بیوشیمی بالینی بخونم بهتره یا ژنتیک پزشکی؟ به کدامیک مهر نظام تعلق میگیره و مجوز آزمایشگاه به کدومش میدن ؟البته به تنهایی

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/11/14

  سلام فعلا برای داوطلبان زیست شناسی ژنتیک پزشکی مهرنظام براشون تایید شده اما درمورد گرایش های زیست شناسی طبق متن مصوبه نظام پزشکی تعلق نمیگیره اما قانون نظام زشکی ثابت نیست و ممکنه تغییر کنه

 • تصویر فرد

  ندا‏ - 00/5/14

  سلام وقت بخیر
  من دانشجوی سلولی مولکولی وزارت علوم هستم میخواستم بدونم اگه ارشد و دکترا وزارت بهداشت ژنتیک پرشکی بخونم اجازه تاسیس ازمایشگاه و مهر نظام پزشکی دارم؟؟
  لطفا پاسخ بدین😢ممنون

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/5/18

  سلام بله طبق مصوبه اخیر وزارت بهداشت به افراد پایه زیست با ارشد و دکترای ژنتیک پزشکی مهر نظام تعلق میگیرد

 • تصویر فرد

  معصومه‏ - 00/2/19

  سلام وقت بحیر اگه برای رشته ژنتیک پزشکی ژنتیک و زبان و زیست بالای ۸۰ درصد بزنیم و بیوشیمی هیچی نزنیم امکانش هست قبول بشیم و اینکه چقدر تاثیر منفی روی رتبه و قبول شدن داره؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/2/26

  سلام خیر امکان قبولیتون خیلی میاد پایین چون اکثر داوطلبا حداقل درصد 50 رو برای بیوشیمی میزنن و اگر شما درصدتون صفر باشه به همون نسبت تراز و رتبه اتون پایین میاد

 • تصویر فرد

  پریا‏ - 99/8/11

  سلام لطفا کارنامه های ارشد بیوشیمی بالینی امسالم بزارید حدود رتبه و درصدارو بدونیم خیلی ممنون

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/9/30

  سلام به زودی در سایت قرار میگیرد

 • تصویر فرد

  ستاره‏ - 99/8/5

  سلام با لیسانس میکروبیولوژی میشه در بیوشیمی بالینی شرکت کرد؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/8/8

  سلام بله میشه

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

رزرو مشاوره 15 دقیقه ای رایگان رشته بیوشیمی با استاد پرهام حسین فشمی