بهترین منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس 1402 - منابع سطح بندی شده کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس

آشنایی با بهترین منابع ارشد طراحی پارچه و لباس برای آمادگی کنکور ارشد ضروری است. در این مطلب مهمترین منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس مانند منابع زبان تخصصی، منابع زبان عمومی، منابع تاریخ تخصصی پارچه و لباس، منابع پارچه شناسی تخصصی و منابع اصول طراحی پارچه و لباس به تفکیک داوطلبانی که مطالعه کافی داشته اند و داوطلبانی که مطالعه کافی نداشته اند ارائه داده شده است.

منابع کامل کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس
منابع کامل کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس

 

 

 

بهترین منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس

آشنایی با بهترین منابع ارشد طراحی پارچه و لباس برای آمادگی کنکور ارشد ضروری است. در این مطلب مهمترین منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس مانند منابع زبان تخصصی، منابع زبان عمومی، منابع تاریخ تخصصی پارچه و لباس، منابع پارچه شناسی تخصصی و منابع اصول طراحی پارچه و لباس به تفکیک داوطلبانی که مطالعه کافی داشته اند و داوطلبانی که مطالعه کافی نداشته اند ارائه داده شده است.

همچنین می توانید اطلاعاتی را درباره دانشگاه های دارای ارشد طراحی پارچه و لباس و به صورت کلی درباره رشته طراحی پارچه و لباس را در مطالب زیر در سایت 3گام مطالعه کنید.

دانشگاه های دارای ارشد طراحی پارچه و لباس - پذیرش بدون کنکور و با کنکور 

معرفی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس

 

بهترین منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس - منابع زبان عمومی

رتبه برترانی که وقت کافی برای مطالعه دارند:

 1. کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
 2. کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
 3. کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
 4. کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
 5. کتاب words you need to know 1100 Baron’s  انتشارات جنگل

 

رتبه برترانی که وقت کافی ندارند:

 1. کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
 2. کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
 3. کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
 4. کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران

 

پک قبولی زبان عمومی در دانشگاه آزاد:

 1. کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
 2. کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
 3. کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

 

 

بهترین منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس - منابع زبان تخصصی

رتبه برترانی که وقت کافی دارند:

 1. کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات صنعت نساجی: با بیش از ۲۰۰۰۰ لغت و اصطلاح شیمی نساجی و علوم الیاف تکنولوژی نساجی، طراحی پارچه، لباس و مدیریت، تالیف افسانه احمدی و رحیم کریمی، انتشارات بادبادک.
 2. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته طراحی پارچه و لباس و تکنولوژی دوخت (English for Students of Fabric and Garment Designing & Sewing Technology)، تالیف اکرم ناشر، انتشارات سمت.
 3. گزیده متن های تخصصی پیشنهادی مشاور

 

رتبه برترانی که وقت کافی ندارند:

 1. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته طراحی پارچه و لباس و تکنولوژی دوخت (English for Students of Fabric and Garment Designing & Sewing Technology)، تالیف اکرم ناشر، انتشارات سمت.

 

بهترین منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس - منابع تاریخ تخصصی پارچه و لباس

رتبه برترانی که وقت کافی دارند:

 1. کتاب تاریخ لباس( پنج هزار سال تاریخ پوشاک جهان)، تالیف روبرت ترنر و کاکس ویل، ترجمه شیرین بزرگمهر، انتشارات توس.
 2. کتاب هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی، تالیف مهرآسا غیبی، انتشارات هیرمند.
 3. کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران، تالیف فریده طالب پور، انتشارات دانشگاه الزهرا.
 4.  کتاب دانشنامه ایرانیکا پوشاک در ایران زمین، تالیف پیمان متین، انتشارات امیرکبیر.
 5. کتاب منسوجات سنتی هند، تالیف فریده طالب پور، انتشارات دانشگاه الزهرا.
 6. کتاب گرایشهای طراحی لباس، تالیف مایری مکنزی، ترجمه آیدا تدین، انتشارات آبان
 7. کتاب فرهنگ البسه مسلمانان، تالیف راینهارت پیتر ان دزی، ترجمه حسینعلی هروی، انتشارات علمی فرهنگی.
 8. کتاب تاریخچه پوشش سر در ایران، تالیف سهیلا شهشهانی، انتشارات مدبر
 9. تاریخ پوشاک ایرانیان (از ابتدای اسلام تا حمله مغول) محمدرضا چیت ساز، اتشارات سمت
 10. کتاب منسوجات اسلامی، تالیف پاتریشیا بیکر، انتشارات مطالعات هنر اسلامی
 11. کتاب تاریخ لباس شبنم رنج دوست، انتشارات جمال هنر
 12. کتاب پوشاک اقوام محلی، رامونا محمدی، انتشارات رامونا محمدی
 13. کتاب نگاهی بر پارچه بافی دوره اسلامی، تالیف زهره روح فر، انتشارات سمت

 

 

رتبه برترانی که وقت کافی ندارند:

 1. کتاب تاریخ لباس، تالیف روبرت ترنر و کاکس ویل، ترجمه شیرین بزرگمهر، انتشارات توس
 2. کتاب هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی، تالیف مهرآسا غیبی، انتشارات هیرمند
 3. کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران، تالیف فریده طالب پور، انتشارات دانشگاه الزهرا
 4. کتاب دانشنامه ایرانیکا پوشاک در ایران زمین، تالیف پیمان متین، انتشارات امیرکبیر
 5. کتاب منسوجات سنتی هند، تالیف فریده طالب پور، انتشارات دانشگاه الزهرا.
 6. کتاب گرایشهای طراحی لباس، تالیف مایری مکنزی، ترجمه آیدا تدین، انتشارات آبان
 7. کتاب منسوجات اسلامی، تالیف پاتریشیا بیکر، انتشارات مطالعات هنر اسلامی
 8. کتاب تاریخ لباس شبنم رنج دوست، انتشارات جمال هنر
 9. کتاب نگاهی بر پارچه بافی دوره اسلامی، تالیف زهره روح فر، انتشارات سمت

 

بهترین روش مطالعه درس تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان را در سایت 3گام مطالعه کنید همچنین پک قبولی تاریخ تخصصی پارچه و لباس دانشگاه آزاد در زیر آمده است:

 1. کتاب تاریخ لباس، تالیف روبرت ترنر و کاکس ویل، ترجمه شیرین بزرگمهر، انتشارات توس
 2. کتاب هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی، تالیف مهرآسا غیبی، انتشارات هیرمند
 3. کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران، تالیف فریده طالب پور، انتشارات دانشگاه الزهرا
 4. کتاب دانشنامه ایرانیکا پوشاک در ایران زمین، تالیف پیمان متین، انتشارات امیرکبیر
 5. کتاب منسوجات سنتی هند، تالیف فریده طالب پور، انتشارات دانشگاه الزهرا.
 6. کتاب گرایشهای طراحی لباس، تالیف مایری مکنزی، ترجمه آیدا تدین، انتشارات آبان
 7. کتاب منسوجات اسلامی، تالیف پاتریشیا بیکر، انتشارات مطالعات هنر اسلامی

 

 

بهترین منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس - منابع پارچه شناسی تخصصی

 

(خصوصیات الیاف)

رتبه برترانی که وقت کافی دارند:

 1. کتاب الیاف نساجی، تالیف اکرم ابراهیم بیگی، انتشارات کتاب آبان
 2. الیاف نساجی، آزیتا آسایش، دوره دوم آموزش متوسطه، فنی حرفه ایی گروه هنر.
 3. کتاب خصوصییات الیاف نساجی، تالیف محسن حاج شریفی، جواد ساسان نژاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 4. کتاب شناخت و علوم الیاف، تالیف نیما چند و نرگس اسدی، انتشارات جمال هنر.
 5. کتاب علوم الیاف(الیاف شناسی)، تالیف مریم خسروی فارسانی، انتشارات جمال هنر

 

(رنگرزی و چاپ)

 1. کتاب فرایند و روش‌های رنگرزی الیاف با مواد طبیعی، تالیف ویکتوریا جهانشاهی افشار، انتشارات دانشگاه هنر.
 2. کتاب رنگرزی طبیعی با رنگینه های طبیعی، تالیف سیمین افشارنیا، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 3. کتاب رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز، تالیف کمال الدین قرنجیک، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
 4. کتاب آموزش باتیک، تالیف اکرم ابراهیم بیگی، ترجمه کتاب ( creative batik)  نویسنده رزی رابینسون انتشارات ارسطو
 5. کتاب شیبوری، تالیف اکرم ابراهیم بیگی، انتشارات کتاب آبان
 6. کتاب رنگ وحشی (پرورش، آماده‌سازی و رنگرزی با مواد رنگزای طبیعی)، تالیف جنی دین، ترجمه کوروش کریمشاهی، انتشارات مرکز ملی فرش ایران.
 7. کتاب هنر باتیک، تالیف حسین کلاقیچی گنجینه، انتشارات نشر دانشگاهی
 8. چاپ سیلک اسکرین، تالیف علی ابراهیمی معتمد، انتشارات سرا
 9. کتاب چاپ در صنعت نساجی، تالیف حسین توانایی، انتشارات دانشگاه نساجی اصفهان
 10. کتاب چاپ و صنعت نساجی، تالیف ابراهیمی معتمد، دوره دوم آموزش متوسطه، فنی و حرفه ایی (رشته نساجی)
 1. کتاب دانشنامه چاپ، تالیف زینب حسینی، انتشارات جمال هنر
 2. کتاب اصول تجزیه پارچه و طرح های رنگی، تالیف فریده طالب پور، انتشارات دانشگاه الزهرا

 

 

رتبه برترانی که وقت کافی ندارند:

 1. کتاب الیاف نساجی، تالیف اکرم ابراهیم بیگی، انتشارات کتاب آبان
 2. الیاف نساجی، تالیف آزیتا آسایش، دوره دوم آموزش متوسطه، فنی حرفه ایی گروه هنر.
 3. کتاب خصوصییات الیاف نساجی، تالیف محسن حاج شریفی، جواد ساسان نژاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 4. کتاب علوم الیاف(الیاف شناسی)، تالیف مریم خسروی فارسانی، انتشارات جمال هنر

 

(رنگرزی و چاپ)

 1. کتاب آموزش باتیک، تالیف اکرم ابراهیم بیگی، ترجمه کتاب ( creative batik)  نویسنده رزی رابینسون انتشارات ارسطو
 2. کتاب رنگ وحشی (پرورش، آماده‌سازی و رنگرزی با مواد رنگزای طبیعی)، تالیف جنی دین، ترجمه کوروش کریمشاهی، انتشارات مرکز ملی فرش ایران.
 3. کتاب قلمکار، دوره راهنمایی و سالهای دبیرستان
 4. کتاب آشنایی با تکنیک‌های چاپی سیلک اسکرین، تالیف جیکوب ایزرییل بیجلایزن، ترجمه محسن کرامتی، انتشارات بهار.
 5. کتاب فرایند و روش‌های رنگرزی الیاف با مواد طبیعی، تالیف ویکتوریا جهانشاهی افشار، انتشارات دانشگاه هنر.
 6. کتاب رنگرزی طبیعی با رنگینه های طبیعی، تالیف سیمین افشارنیا، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 7. کتاب رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز، تالیف کمال الدین قرنجیک، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر

 

روش مطالعه پارچه شناسی تخصصی برای کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس را در سایت 3گام مطالعه کنید همچنین پک قبولی پارچه شناسی تخصصی در دانشگاه آزاد در پایین آمده است:

(خصوصیات الیاف)

 1. کتاب الیاف نساجی، تالیف اکرم ابراهیم بیگی، انتشارات کتاب آبان
 2. الیاف نساجی، تالیف آزیتا آسایش، دوره دوم آموزش متوسطه، فنی حرفه ایی گروه هنر.
 3. کتاب خصوصیات الیاف نساجی، تالیف محسن حاج شریفی، جواد ساسان نژاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
   

(رنگرزی و چاپ)

 1. کتاب آموزش باتیک، تالیف اکرم ابراهیم بیگی، ترجمه کتاب( creative batik)  نویسنده رزی رابینسون انتشارات ارسطو
 2. کتاب آشنایی با تکنیک های چاپی سیلک اسکرین، تالیف جیکوب ایزرییل بیجلایزن، ترجمه محسن کرامتی، انتشارات بهار.
 3. کتاب فرایند و روش های رنگرزی الیاف با مواد طبیعی، تالیف ویکتوریا جهانشاهی افشار، انتشارات دانشگاه هنر.
 4. کتاب رنگرزی طبیعی با رنگینه های طبیعی، تالیف سیمین افشارنیا، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 5. کتاب رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز، تالیف کمال الدین قرنجیک، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر

 


بهترین منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس - منابع اصول طراحی پارچه و لباس

رتبه برترانی که وقت کافی دارند:

 1. کتاب مبانی طراحی پارچه، تالیف کامران متین، انتشارات ارکان دانش.
 2. کتاب تکنیک بافت، تالیف محمدرضا خجسته، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 3. مبانی طراحی پارچه، مهسا فکری، انتشارات سازمان سمت
 4. کتاب تکنیک بافت پارچه، تالیف محمدرضا خجسته، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 5. کتاب مبانی رنگ و کاربرد آن، تالیف حبیب الله آیت اللهی، انتشارات سمت.
 6. کتاب لباس و تناسب اندام، تالیف فاطمه آذرباش، انتشارات ویست آذر.
 7. کتاب تدابیر بصری در طراحی پوشاک، تالیف زهرا رهبرنیا و زهرا رستمی، انتشارات دانشگاه الزهرا.
 8. کتاب اصول فرم و طرح، تالیف وسیوس ونگ، ترجمه آزاده بیداربخت و نسترن لواسانی، انتشارات نی.

کتاب هنر رنگ، تالیف یوهانس ایتن، ترجمه عربعلی شروه، انتشارات یساولی.

 

 

رتبه برترانی که وقت کافی ندارند:

 1. کتاب مبانی طراحی پارچه، تالیف کامران متین، انتشارات ارکان دانش
 2. کتاب تکنیک بافت، تالیف محمدرضا خجسته، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 3. مبانی طراحی پارچه، مهسا فکری، انتشارات سازمان سمت
 4. کتاب تکنیک بافت پارچه، تالیف محمدرضا خجسته، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 5. کتاب هنر رنگ، تالیف یوهانس ایتن، ترجمه عربعلی شروه، انتشارات یساولی.
 6. کتاب مبانی رنگ و کاربرد آن، تالیف حبیب الله آیت اللهی، انتشارات سمت.

 

روش مطالعه اصول طراحی پارچه و لباس را در سایت 3گام مطالعه کنید همچنین پک قبولی اصول طراحی پارچه ولباس در دانشگاه آزاد در پایین آمده است:

 1. کتاب مبانی طراحی پارچه، تالیف کامران متین، انتشارات ارکان دانش
 2. کتاب تکنیک بافت، تالیف محمدرضا خجسته، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 3. مبانی طراحی پارچه، مهسا فکری، انتشارات سازمان سمت
 4. کتاب تکنیک بافت پارچه، تالیف محمدرضا خجسته، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

کتاب هنر رنگ، تالیف یوهانس ایتن، ترجمه عربعلی شروه، انتشارات یساولی
 

سوالات متداول:

منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس چیست؟

کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس شامل 5 درس زبان تخصصی و عمومی،  درس تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان،  پارچه شناسی تخصصی، اصول طراحی پارچه و لباس، طراحی پارچه و لباس(عملی) است. شما می توانید به طور دقیق منابع مهم کنکور ارشد طراحی پارچه لباس را در مطلب بهترین منابع کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس در سایت 3گام بخوانید.

سوالات کنکور عملی طراحی پارچه و لباس شامل چه موضوعاتی می شود؟

سوالات آزمون عملی طراحی پارچه و لباس عبارتند از؛

1.  سوال اول سوال اجباری است که همیشه درباره طراحی پارچه است. اما معمولا طرحی است که احتیاج به راپورت بندی ندارد. برای مثال: طراحی پرده آمفی تئاتر، پارتیشن، روسری، رو میزی، پارچه مبلی و به طور کلی پارچه های دکوراسیون داخلی.

2. سوال دوم آزمون عملی طراحی پارچه و لباس شامل طراحی لباس با توجه به موضوع مشخص شده در آزمون است. برای مثال طراحی لباس مشاغل، یا طراحی لباس برای شرکت در جشنواره های مختلف.

3. سوال سوم شامل طراحی پارچه با توجه به موضوع درخواست شده است. در این سوال باید راپورت بندی انجام شود. معمولا نوع راپورت بندی آزاد است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سوالات آزمون عملی طراحی پارچه و لباس به مطلب آزمون عملی ارشد طراحی پارچه و لباس در سایت 3گام مراجعه کنید.

 

شرایط پذیرش ارشد طراحی پارچه و لباس دانشگاه آزاد چیست؟

در دانشگاه آزاد رشته طراحی پارچه و لباس در واحد های تهران-جنوب، قائم شهر، نجف آباد، و یزد تدریس می شود. داوطلبان کنکور ارشد طراحی پارچه و لباس بعد از اعلام نتایج آزمون ارشد می توانند در رشته طراحی پارچه و لباس واحدهای دانشگاه آزاد انتخاب رشته کنند.

ظرفیت پذیرش در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد در کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس 20 نفر است که در مجموع 80 نفر می شود.

 برای اطلاع از شرایط پذیرش ارشد طراحی پارچه و لباس دانشگاه آزاد به مطلب دانشگاه های دارای ارشد طراحی پارچه و لباس در سایت 3گام مراجعه کنید.

سایر بخش های طراحی پارچه و لباس

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  محدثه سزاوار‏ - 00/12/18

  سلام ببخشید باید همه منابع تهیه بشن یا فقط از هر بخش گرفتن یه منبع کافی هست؟؟
  ممنون میشم پاسخ بدین🙏🏻🌹

 • تصویر فرد

  ممد تی تی‏ - 00/1/31

  هلو و علیکم حاج آقا
  بی زحمت یه صندلی برای ما نگه دارین دارم بقچمو جمع میکنم بیام :)
  باتشکر از شکیبایی شما

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت