معرفی مقطع دکتری تخصصی رشته قارچ شناسی پزشکی
معرفی مقطع دکتری تخصصی رشته قارچ شناسی پزشکی

 

معرفی دوره دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

قدیمی ترین مطلب به جا مانده درباره دانش قارچ شناسی پزشکی به 1000 تا 2000 سال قبل از میلاد باز می گردد که در مورد مایستومای پا بوده و از هندو به جا مانده است. علاوه بر این بقراط پزشک یونانی نیز در مجموعه ای علائم کاندیدیازیس دهانی، رینگ ورم آماسی و فاووس را توصیف کرده است. علم قارچ شناسی پزشکی در جهان از سال 1839 میلادی پایه گذاری شد و به تدریج با توجه به ماهیت قارچی بیماری های مختلف و جدید، شناسائی عوامل مسبب، اپیدمیولوژی و انتشار، علائم بالینی، تشخیص و درمان گسترش پیدا کرد.
قارچ شناسی پزشکی یکی از زیر شاخه های علم پایه پزشکی بوده است. دوره دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی عالی ترین دوره آموزشی این رشته به شمار می رود که فارغ التحصیلان دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی قادر به اخذ مدرک دکتری می شوند. 
رشته قارچ شناسی پزشکی شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن در مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D )  ضمن آشنایی بیشتر با فیزیولوژی، پاتوژنز، هیستوپاتولوژی، ایمونولوژی و خصوصیات بیولوژیک قارچ ها و بیماری های ناشی از آن ها، در تشخیص، درمان و پیشگیری این بیماری ها کمک کرده و علاوه بر گسترش جنبه های عملی و نظری رشته به آموزش آن پرداخته با تهیه متون تحقیقاتی و نوآوری به پیشرفت مرزهای دانش این رشته کمک کرده و با ارائه خدمات تشخیص آزمایشگاهی و مشاوره ای در عالی ترین سطح علمی به ارتقاء سلامت جامعه کمک می کنند.
دکترای تخصصی این رشته از سال 1369 هجری شمسی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس و در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی مازندران راه اندازی شده است. 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی

براساس دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت، رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی عبارتند از؛
•    کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی؛
•    کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی؛
•    کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی؛
•    کارشناسی ارشد پانوبیولوژی؛
•    کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پزشکی؛
•    دکتری حرفه ای پزشکی؛
•    دکتری حرفه ای داروسازی؛
•    دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی.

دوره دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی دارای دوره های پژوهشی است.

دروس و ضرایب دروس دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی

براساس دفترچه راهنمای آزمون دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی، منابع آزمون دکتری قارچ شناسی پزشکی در جدول زیر آمده است.


جدول دروس و ضرایب دروس دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی

رشته دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی قارچ شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی استعداد تحصیلی
قارچ شناسی پزشکی تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب
40 2 40 5 20 2 30 1

 

ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی

براساس دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت، ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی در جدول زیر آمده است.

جدول ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی

 نام دانشگاه دولتی نوبت دوم پژوهشی
دانشگاه اهواز 2 0 1
دانشگاه تهران 2 1 0
دانشگاه شیراز 2 1 1
دانشگاه مازندران 3 1 0
انستیتو پاستور 0 0 2
دانشگاه اصفهان 0 0 0
دانشگاه شهید بهشتی 0 0 1

چارت درسی و سرفصل دروس مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی

تعداد کل واحد های درسی :
واحد های اختصاصی اجباری : 25 واحد
واحد های اختصاصی اختیاری : 5 واحد
پایان نامه : 20 واحد
جمع کل : 50 واحد

دانشجویان دوره دکتری رشته قارچ شناسی باید علاوه بر گذراندن واحد های دوره با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر 16 واحد از دروس کمبود یا جبرانی را بگذراند.
دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته قارچ شناسی پزشکی

کد درس نام درس تعداد واحد
1 روش تحقیق در علوم بهداشتی 2
2 آمار حیاتی پیشرفته 3
3 اپیدمیولوژی و پیشگیری از بیماری ها 2
4 حیوانات آزمایشگاهی و نگهداری از آن ها 1
5 بیوشیمی 2
6 ایمنی شناسی در قارچ شناسی پزشکی 2
7 مقدمات قارچ شناسی پزشکی 3
8 بیماریهای قارچی سطحی و جلدی 3
9 بیماری های قارچی زیرجلدی و مخاطی 2
10 بیماری های قارچی احشایی 3
11 هماتولوژی 2
12 بافت شناسی 2
13 استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی 2
14 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1
15 بیولوژی سلولی و مولکولی 2
16 ژنتیک قارچ ها 2
17 باکتری شناسی پزشکی 2
18 تک یاخته شناسی پزشکی مقدماتی 2

دروس اختصاصی اجباری برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته قارچ شناسی پزشکی

کد درس نام درس تعداد واحد
19 پاتوژنز قارچ ها 3
20 فیزیولوژی قارچ ها 2
21 اپیدمیولوژی بیماری های قارچی 2
22 هیستوپاتولوژی بیماری های قارچی 2
23 ایمونو مایکولوژی 3
24 بیماری های پوست  2
25 بیوشیمی پیشرفته و کاربردی در قارچ شناسی 3
26 داروهای ضد قارچی  و مکانیسم اثر آن ها 2
27 قارچ شناسی تشخیصی و کاربردی 2
28 مواد ضدعفونی کننده، گندزدا و نگهدارنده 1
29 پروژه و سمینار 1
30 کارآموزی در آزمایشگاه 2

دروس اختصاصی اختیاری برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته قارچ شناسی پزشکی

کد درس نام درس تعداد واحد
31 کار با میکروسکوپ الکترونی 1
32 بیوانفورماتیک 1
33 بیوتکنولوژی و روش های مولکولی در قارچ شناسی پزشکی 2
34 باکتری شناسی پیشرفته 2
35 قارچ، تغذیه و بهداشت مواد غذایی 1
36 مایکوتوکسین ها و مایکوتوکسیکوزیس 1
37 تک یاخته شناسی پیشرفته و کاربردی 2

 

بازار کار دوره دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی 

فارغ التحصیلان دوره دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی می توانند در جایگاه هیئت علمی، پژوهشگر یا کارمندان مراکز زیر مشغول به کار شوند؛
•    دانشگاه ها و دانشکده های دولتی و خصوصی
•    مراکز تحقیقاتی ، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها
•    مراکز رشد و دانش بنیان
•    آزمایشگاه های تشخیص طبی برای تشخیص بیماری های قارچی
•    آزمایشگاه های مواد غذایی