معرفی دوره دکتری ویروس شناسی پزشکی
معرفی دوره دکتری ویروس شناسی پزشکی

 

معرفی دوره دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی 

در معرفی ویروس می توان گفت ویروس با استفاده از امکانات سلولی میزبان تکثیر می‌شود و فعالیت اصلی یاخته‌های میزبان را مختل می‌کنند و دانش ویروس شناسی شاخه ای از میکروبیولوژی است که به بررسی این موجودات می پردازد. لوفلر و فراش نخستین دانشمندانی بودند که ویروس ها را به مثابه عوامل بیماری زا کشف کردند و بعد از کشف آن ها علم ویروس شناسی دستخوش تغییرات شگرفی شد. رشته ویروس شناسی پزشکی در نیمه دوم قرن بیستم به منزله رشته ای علمی معرفی شد. در ابتدا ویروس شناسی در دل رشته میکروبیولوژی قرار داشت اما به تدریج، رشته ای مستقل شناخته شد. در دهه 90 میلادی انجمن ویروس شناسی در آمریکا تشکیل شد و به تبع آن انستیتو های متعددی در کشورهای مختلف شکل گرفت که به تدریس دوره های مختلف و تربیت دکترای ویروس شناسی مشغول شدند. در ایران نیز در اوایل دهه 70 شمسی شرایط تربیت دانشجویان در مقطع دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی فراهم شد.
رشته ویروس شناسی پزشکی شاخه ای از علوم پایه پزشکی است که در آن دانشجویان دکتری تخصصی طی دوره آموزشی اطلاعات لازم در مورد ویژگی های ویروس ها، مانند ساختمان، ماهیت و روش تکثیر، عفونت زایی، اپیدمیولوژی، تشخیص، تعیین هویت، همچنین کمک به کنترل، پیشگیری و درمان بیماری های ویروسی و نیز تبیین نقش آن ها در بیولوژی سلولی و مولکولی را کسب می کنند تا توانایی انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، تشخیصی و خدمات مربوطه را فرا گیرند.
وظایف حرفه ای دانش آموختگان دوره دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی:
•    آموزش دروس نظری و عملی ویروس شناسی پزشکی به دانشجویان رشته های علوم پزشکی؛
•    آموزش اصول ایمنی زیستی به گروه های در معرض خطر؛
•    طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی مرتبط با رشته؛
•    مشارکت در طرح های پژوهشی ملی و منطقه ای در زمینه ویروس شناسی؛
•    گزارش نتایج حاصله از انجام آزمایش های مرتبط با بیماری های ویروسی؛
•    راه اندازی روش های جدید تشخیصی و نظارت بر کیفیت انجام آزمایش های ویروسی؛
•    مشارکت در تولید واکسن های جدید ویروسی؛
•    نظارت بر ارتقاء کیفیت واکسن های موجود در زمینه بیماری های ویروسی؛
•    مشارکت در تولید کیت ها، مواد و تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط؛
•    ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تشخیص و کنترل بیماری های ویروسی در جامعه؛
•    تشخیص سریع و به موقع آزمایشگاهی و ارائه نتایج آن به پزشک معالج و مسئولین نظام سلامت؛
•    همکاری با پارک های علمی و فناوری و شرکت های دانش بنیان؛
•    مدیریت، نظارت، پایش و کنترل کیفی در آزمایشگاه ویروس شناسی؛
•    مدیریت و برنامه ریزی آموزشی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته ویروش شناسی.


رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی

براساس دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 98، رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی در جدول زیر آمده است.

جدول رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی

نام رشته

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی

ویروس شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد : ویروس شناسی، پاتوبیولوژی، باکتری شناسی، علوم آزمایشگاهی، دامپزشکی، ایمنی شناسی، بیولوژی سلولی و ولکولی، میکروب شناسی،

دکتری حرفه ای پزشکی، دندان پزشکی و دارو سازی، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دامپزشکی.

 

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی

براساس دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 98، دروس و ضرایب دروس منابع آزمون دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی به این قرار است ؛
 جدول دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی

نام درس تعداد سوال ضریب
بیولوژی سلولی مولکولی 20 1
ویروس شناسی پزشکی 80 4
استعداد تحصیلی 30 1

 

ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی

براساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت سال 98، ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی در جدول زیر آمده است.

جدول ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دوره دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی

نام دانشگاه نام رشته روزانه
دانشگاه اهواز ویروس شناسی پزشکی 2
دانشگاه تهران ویروس شناسی پزشکی 2
دانشگاه گلستان ویروس شناسی پزشکی 3

 

 چارت درسی و سرفصل دروس مقطع دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی

 
تعداد کل واحد های درسی:
دروس اختصاصی اجباری : 19 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 6 واحد
پایان نامه  24 واحد
جمع کل : 49 واحد
دانشجویان علاوه بر واحدهای بالا ، با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر 16 واحد از دروس کمبود یا جبرانی بگذرانند.
 

دروس کمبود یا جبرانی برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته ویروس شناسی پزشکی 

کد درس نام درس تعداد واحد
1 آمار حیاتی 2
2 اصول اپیدمیولوژی 2
3 حیوانات آزمایشگاهی و نگهداری آن ها 1
4 روش های نوین در بیوشیمی 2
5 روش تحقیق 1
6 روش تدریس 1
7 اخلاق پزشکی 1
8 ویروس شناسی عمومی 3
9 ویروس شناسی سیستماتیک 1 3
10 ویروس شناسی سیستماتیک 2 3
11 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1

 

دروس اختصاصی اجباری برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته ویروس شناسی پزشکی

کد درس نام درس تعداد واحد
12 ویروس شناسی عمومی نوین 4
13 زیست شناسی سلولی مولکولی 2
14 ویروس شناسی عملی 1 2
15 ویروس شناسی پیشرفته یک 3
16 ویروس شناسی پیشرفته دو (RNA ویروس ها ) 3
17 ویروس شناسی عملی 2 3
18 سمینار 2

دروس اختصاصی اختیاری برنامه دوره دکتری تخصصی رشته ویروس شناسی پزشکی

کد درس نام درس تعداد واحد
19 مباحث خاص در ویروس شناسی 2
20 میکروسکوپ الکترونی 2
21 ویروس شناسی بالینی 2
22 بیو انفورماتیک 2
23 روش های تدوین مقالات علمی 1
24 ایمونولوژی ویروس ها 2

 

بازار کار دوره دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی

دانش آموختگان دوره دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی می توانند در مشاغل استخدام شوند و انجام وظیفه کنند :
•    مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و پژوهشگاه های مرتبط با رشته ویروس شناسی پزشکی
•    پارک های تحقیقات و فناوری و شرکت های دانش بنیان
•    دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی
•    مراکز رشد
•    آزمایشگاه تشخیص طبی