گزیده ای از اتاق فکر مدیریت پروژه و ساخت

ورود به اتاق فکر

معرفی دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت 

تعداد بازدید 980 دفعه

در این مطلب به معرفی دوره دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت، اهداف این دوره، توانایی های دانش آموختگان دکتری مدیریت پروژه و ساخت، رشته های مجاز آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساخت، ظرفیت دانشگاه های دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت، طول دوره و سرفصل دروس دکتری مدیریت پروژه و ساخت و بازار کار دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت آمده است.

 

معرفی دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت 
معرفی دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت 

دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته ارشد 99

معرفی دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت 

مدیریت پروژه و ساخت یکی از زیر مجموعه های مجموعه هنر در کنکور دکتری با کد 2501 است. دانش مدیریت پروژه و ساخت ناظر بر مدیریت پروژه های گوناگون و مخصوصا پروژه های عمرانی است و در واقع تلفیقی از هنر، معماری و فن است و دانشی میان رشته ای است. دانشجویان این رشته با یادگیری فنون و دانش های گوناگون و تکنیک و مهارت ها  برای مدیریت، نظارت، برنامه ریزی و طراحی پروژه های عمرانی و دیگر پروژه ها آماده می شوند. دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه مدیریت پروژه و ساخت ( شامل طرح های عمرانی، صنعتی، تاسیسات زیربنایی و سایر پروژه ها ) است که با تکیه بر مفاهیم، دیدگاه ها،  روش ها، تکنیک ها، نرم افزار ها و نظام های مربوط به مطالعه، طراحی و اجرای پروژه ها به دنبال فعالیت های علمی – تحقیقاتی نظری، تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش وسیله برطرف ساختن کاستی های اطلاعاتی داوطلب و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقیق است. 

اهداف دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت

الف ) احاطه یافتن به آثار علمی مهم در یک زمینه و گرایش خاص مدیریت پروژه و ساخت

ب ) آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه

ج ) دستیابی به جدید ترین مبانی علمی، تحقیقاتی و فناوری در زمینه مدیریت پروژه و ساخت

د ) نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش

هـ ) تسلط یافتن بر یک یا چند امر، همچون تحقیق و تعلیم و برنامه ریزی، اجرا یا هدایت و نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و گشودن مشکلات علمی جامعه در یکی از زمینه های تخصصی مدیریت پروژه و ساخت برای انجام وظیفه در نظام تحقیقاتی و آموزش عالی کشور یا وظایف مدیریتی و راهبردی در سازمان های دولتی و نهاد های برنامه ریزی کشور

و ) اشاعه و تولید دانش مدیریت پروژه و ساخت متناسب با ویژگی های فرهنگی و شرایط خاص کشور

نقش و توانایی های فارغ التحصیلان دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت 

از دانش آموختگان دوره دکتری مدیریت ساخت و پروژه انتظار می رود بتوانند در زمینه های ذیل فعالیت کنند :

تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه

انجام تحقیقات پیشرفته در زمینه چالش های مدیریتی و مهندسی ساخت در کشور

مدیریت پروژه های معماری و ساختمانی

برنامه ریزی، مدیریت و هماهنگی جهت اجرای پروژه ه

نظارت بر اجرای کارهای ساختمانی ( نظارت عمومی و نظارت عالیه )

فعالیت در جایگاه مهندس مسئول مراحل ساخت و اجرا در طرح ها از اولین مرحله تا اتمام پروژه

نظارت بر انتخاب اجزاء و عناصر تشکیل دهنده ساختمان

فعالیت در زمینه های آموزش مدیریت پروژه و مهندسی ساخت

همکاری و مشارکت با سایر متخصصان و دست اندر کاران طراحی و اجرای ساختمان ها ( مهندسان ساختمان، تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ... )


دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته ارشد 99

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های عمران ( گرایش مهندسی و مدیریت ساخت)، مدیریت پروژه و ساخت، معماری ( تمامی گرایش ها )، فناوری معماری، معماری و انرژی و مدیریت ساخته ها می توانند در آزمون دوره دکتری رشته مدیریت ساخت و پروژه شرکت کنند. متقاضیان دکتری مدیریت ساخت و پروژه پس از کسب نمره مورد نظر در آزمون دکتری و تایید در مصاحبه می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند.

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری مدیریت پروژه و ساخت
 

مجموعه

نام درس

ضریب درس

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

-

-

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

نظریه ها و روش های مدیریت پروژه

4

فناوری های ساخت و سیستم های ساختمانی

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده آزمون دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت سال 98

بر اساس دفترچه راهنمایی انتخاب رشته سال 98 دانشگاه های پذیرنده رشته مدیریت ساخت و پروژه با کد 2501 در جدول زیر آمده است.
 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده آزمون دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت سال 98

دوره تحصیلی

کد رشته محل

نام دانشگاه

نام رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

روزانه

5245

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت پروژه و ساخت

3

نوبت دوم

5246

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت پروژه و ساخت

1

چارت و سرفصل دروس دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت

دوره دکتری مجموعه مدیریت پروژه و ساخت دارای دو بخش آموزشی و پژوهشی است. بخش آموزشی با گذراندن 12 واحد دروس اصلی و 6 واحد دروس اختیاری به پایان می رسد و وارد مرحله پژوهشی ( تدوین رساله ) می شود. همچنین دانشجویانی که 12 واحد از دروس دوره آموزشی خود را گذرانده اند، می توانند در آزمون جامع رشته مدیریت ساخت و پروژه شرکت کنند. آزمون جامع رشته مدیریت پروژه و ساخت دارای دو بخش کتبی و شفاهی است و دانشجویان دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت می توانند حداکثر دو بار در این آزمون شرکت کنند.

تعداد واحد های دروس دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت :

دروس اصلی : 12 واحد

دروس اختیاری : 6 واحد

رساله : 20 واحد

مجموع واحد ها : 38 واحد 

دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته ارشد 99
دروس جبرانی ( نظری – عملی ) دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

نظریه های مدیریت پروژه و تئوری های سازمان

2

48

-

سیستم های ساختمانی و مهندسی ساخت

2

48

-

مدیریت پروژه پیشرفته در ساختمان و صنعت

2

48

-

مدیریت ماشین آلات و تجهیز کارگاه

2

48

-

مدیریت مالی

2

48

-

مسائل حقوقی در مدیریت پروژه

2

48

-

اصول و فنون مذاکره

2

48

-

روش تحقیق در مدیریت

2

48

-

تحقیق در عملیات و مدل سازی

2

48

-


دروس اصلی ( نظری – عملی ) دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

روش ها و نظریه های نوین مدیریت پروژه

3

64

نظریه های مدیریت پروژه و تئوری های سازمان

سیستم های ساختمانی پیشرفته و روش های اجرا

3

64

سیستم های ساختمانی و مهندسی ساخت

مدیریت استراتژیک پروژه

3

64

مدیریت پروژه پیشرفته در ساختمان و صنعت

فناوری های نوین ساخت

3

64

سیستم های ساختمانی پیشرفته و روش های اجرا

 

دروس اختیاری ( نظری – عملی ) دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

سیستم های نوین اجرای پروژه

3

64

-

مدیریت نوآوری در ساخت و ساز

3

64

-

تکنولوژی های مواد و مصالح پیشرفته

3

64

-

کاربرد سیستم های اطلاعاتی در مدیریت پروژه

3

64

-

تحلیل و مدیریت ریسک پروژه

3

64

تحقیق در عملیات و مدل سازی

سیستم های کنترل و مدیریت پروژه های پیچیده

3

64

مدیریت استراتژیک پروژه

مهندسی ارزش

3

64

-

مدیریت مسائل محیطی پروژه

3

64

-

 مدیریت تدارکات و پشتیبانی پروژه

3

64

-

تیم سازی در مدیریت پروژه

3

64

مسائل حقوقی در مدیریت پروژه

تامین مالی پروژه

3

64

مدیریت مالی

مدیریت و مهندسی ایمنی در پروژه ها

3

64

-

مباحث ویژه

3

64

-

 

بازار کار دوره دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت

فارغ التحصیلان دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت می توانند در حوزه های آموزشی و پژوهشی مشغول به کار شوند. آن ها می توانند در جایگاه هیئت علمی به تدریس در دانشگاه ها بپردازند یا در موسسات تحقیقاتی برای پیشرفت در علم مدیریت پروژه و ساخت به پژوهش بپردازند.همچنین فارغ التحصیلان دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت  می توانند در سازمان نظام مهندسی ساختمان، پست مهندس مجری را اخذ کنند. علاوه بر آن، آن ها می توانند در  مشاغلی نظیر طراحی داخلی و معماری،  مدیر کنترل پروژه های مختلف، مهندس راه و ساختمان و شهرسازی مشغول به کار شوند.

دقیق ترین نرم افزار انتخاب رشته ارشد 99

سایر بخش های مدیریت پروژه و ساخت

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید. خواهشمند است سوالات خود را در قسمت اتاق فکر این رشته مطرح نمایید

تصویر فرد
CaptchaMvc