معرفی دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت 
معرفی دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت 

معرفی دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت 

مدیریت پروژه و ساخت یکی از زیر مجموعه های مجموعه هنر در کنکور دکتری با کد 2501 است. دانش مدیریت پروژه و ساخت ناظر بر مدیریت پروژه های گوناگون و مخصوصا پروژه های عمرانی است و در واقع تلفیقی از هنر، معماری و فن است و دانشی میان رشته ای است. دانشجویان این رشته با یادگیری فنون و دانش های گوناگون و تکنیک و مهارت ها  برای مدیریت، نظارت، برنامه ریزی و طراحی پروژه های عمرانی و دیگر پروژه ها آماده می شوند. دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه مدیریت پروژه و ساخت ( شامل طرح های عمرانی، صنعتی، تاسیسات زیربنایی و سایر پروژه ها ) است که با تکیه بر مفاهیم، دیدگاه ها،  روش ها، تکنیک ها، نرم افزار ها و نظام های مربوط به مطالعه، طراحی و اجرای پروژه ها به دنبال فعالیت های علمی – تحقیقاتی نظری، تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش وسیله برطرف ساختن کاستی های اطلاعاتی داوطلب و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقیق است. 

اهداف دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت

الف ) احاطه یافتن به آثار علمی مهم در یک زمینه و گرایش خاص مدیریت پروژه و ساخت

ب ) آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه

ج ) دستیابی به جدید ترین مبانی علمی، تحقیقاتی و فناوری در زمینه مدیریت پروژه و ساخت

د ) نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش

هـ ) تسلط یافتن بر یک یا چند امر، همچون تحقیق و تعلیم و برنامه ریزی، اجرا یا هدایت و نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و گشودن مشکلات علمی جامعه در یکی از زمینه های تخصصی مدیریت پروژه و ساخت برای انجام وظیفه در نظام تحقیقاتی و آموزش عالی کشور یا وظایف مدیریتی و راهبردی در سازمان های دولتی و نهاد های برنامه ریزی کشور

و ) اشاعه و تولید دانش مدیریت پروژه و ساخت متناسب با ویژگی های فرهنگی و شرایط خاص کشور

نقش و توانایی های فارغ التحصیلان دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت 

از دانش آموختگان دوره دکتری مدیریت ساخت و پروژه انتظار می رود بتوانند در زمینه های ذیل فعالیت کنند :

تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه

انجام تحقیقات پیشرفته در زمینه چالش های مدیریتی و مهندسی ساخت در کشور

مدیریت پروژه های معماری و ساختمانی

برنامه ریزی، مدیریت و هماهنگی جهت اجرای پروژه ه

نظارت بر اجرای کارهای ساختمانی ( نظارت عمومی و نظارت عالیه )

فعالیت در جایگاه مهندس مسئول مراحل ساخت و اجرا در طرح ها از اولین مرحله تا اتمام پروژه

نظارت بر انتخاب اجزاء و عناصر تشکیل دهنده ساختمان

فعالیت در زمینه های آموزش مدیریت پروژه و مهندسی ساخت

همکاری و مشارکت با سایر متخصصان و دست اندر کاران طراحی و اجرای ساختمان ها ( مهندسان ساختمان، تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ... )


رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های عمران ( گرایش مهندسی و مدیریت ساخت)، مدیریت پروژه و ساخت، معماری ( تمامی گرایش ها )، فناوری معماری، معماری و انرژی و مدیریت ساخته ها می توانند در آزمون دوره دکتری رشته مدیریت ساخت و پروژه شرکت کنند. متقاضیان دکتری مدیریت ساخت و پروژه پس از کسب نمره مورد نظر در آزمون دکتری و تایید در مصاحبه می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند.

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری مدیریت پروژه و ساخت
 

مجموعه

نام درس

ضریب درس

دروس عمومی

زبان انگلیسی

1

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی کارشناسی

-

-

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

نظریه ها و روش های مدیریت پروژه

4

فناوری های ساخت و سیستم های ساختمانی

 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده آزمون دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت سال 98

بر اساس دفترچه راهنمایی انتخاب رشته سال 98 دانشگاه های پذیرنده رشته مدیریت ساخت و پروژه با کد 2501 در جدول زیر آمده است.
 

ظرفیت دانشگاه های پذیرنده آزمون دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت سال 98

دوره تحصیلی

کد رشته محل

نام دانشگاه

نام رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

روزانه

5245

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت پروژه و ساخت

3

نوبت دوم

5246

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت پروژه و ساخت

1

چارت و سرفصل دروس دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت

دوره دکتری مجموعه مدیریت پروژه و ساخت دارای دو بخش آموزشی و پژوهشی است. بخش آموزشی با گذراندن 12 واحد دروس اصلی و 6 واحد دروس اختیاری به پایان می رسد و وارد مرحله پژوهشی ( تدوین رساله ) می شود. همچنین دانشجویانی که 12 واحد از دروس دوره آموزشی خود را گذرانده اند، می توانند در آزمون جامع رشته مدیریت ساخت و پروژه شرکت کنند. آزمون جامع رشته مدیریت پروژه و ساخت دارای دو بخش کتبی و شفاهی است و دانشجویان دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت می توانند حداکثر دو بار در این آزمون شرکت کنند.

تعداد واحد های دروس دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت :

دروس اصلی : 12 واحد

دروس اختیاری : 6 واحد

رساله : 20 واحد

مجموع واحد ها : 38 واحد 


دروس جبرانی ( نظری – عملی ) دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

نظریه های مدیریت پروژه و تئوری های سازمان

2

48

-

سیستم های ساختمانی و مهندسی ساخت

2

48

-

مدیریت پروژه پیشرفته در ساختمان و صنعت

2

48

-

مدیریت ماشین آلات و تجهیز کارگاه

2

48

-

مدیریت مالی

2

48

-

مسائل حقوقی در مدیریت پروژه

2

48

-

اصول و فنون مذاکره

2

48

-

روش تحقیق در مدیریت

2

48

-

تحقیق در عملیات و مدل سازی

2

48

-


دروس اصلی ( نظری – عملی ) دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

روش ها و نظریه های نوین مدیریت پروژه

3

64

نظریه های مدیریت پروژه و تئوری های سازمان

سیستم های ساختمانی پیشرفته و روش های اجرا

3

64

سیستم های ساختمانی و مهندسی ساخت

مدیریت استراتژیک پروژه

3

64

مدیریت پروژه پیشرفته در ساختمان و صنعت

فناوری های نوین ساخت

3

64

سیستم های ساختمانی پیشرفته و روش های اجرا

 

دروس اختیاری ( نظری – عملی ) دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

سیستم های نوین اجرای پروژه

3

64

-

مدیریت نوآوری در ساخت و ساز

3

64

-

تکنولوژی های مواد و مصالح پیشرفته

3

64

-

کاربرد سیستم های اطلاعاتی در مدیریت پروژه

3

64

-

تحلیل و مدیریت ریسک پروژه

3

64

تحقیق در عملیات و مدل سازی

سیستم های کنترل و مدیریت پروژه های پیچیده

3

64

مدیریت استراتژیک پروژه

مهندسی ارزش

3

64

-

مدیریت مسائل محیطی پروژه

3

64

-

 مدیریت تدارکات و پشتیبانی پروژه

3

64

-

تیم سازی در مدیریت پروژه

3

64

مسائل حقوقی در مدیریت پروژه

تامین مالی پروژه

3

64

مدیریت مالی

مدیریت و مهندسی ایمنی در پروژه ها

3

64

-

مباحث ویژه

3

64

-

 

بازار کار دوره دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت

فارغ التحصیلان دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت می توانند در حوزه های آموزشی و پژوهشی مشغول به کار شوند. آن ها می توانند در جایگاه هیئت علمی به تدریس در دانشگاه ها بپردازند یا در موسسات تحقیقاتی برای پیشرفت در علم مدیریت پروژه و ساخت به پژوهش بپردازند.همچنین فارغ التحصیلان دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت  می توانند در سازمان نظام مهندسی ساختمان، پست مهندس مجری را اخذ کنند. علاوه بر آن، آن ها می توانند در  مشاغلی نظیر طراحی داخلی و معماری،  مدیر کنترل پروژه های مختلف، مهندس راه و ساختمان و شهرسازی مشغول به کار شوند.