معرفی دوره دکتری مجموعه مهندسی سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی )
معرفی دوره دکتری مجموعه مهندسی سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی )

معرفی دوره دکتری مجموعه مهندسی سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی )

در جهان امروز، تمامی فعالیت های بشری بر مبنای انرژی صورت می گیرد و کاربرد استفاده از انرژی رشد روز افزونی دارد. علاوه بر آن انرژی های پاک و تجدید پذیر نوظهور به تدریج جایگزین انرژی های فسیلی شده، در نتیجه درآمدهای ناشی از صادرات سوخت های فسیلی رو به کاهش است و نظام بازار های جهانی به انرژی های جدید پیوند می خورد. از سوی دیگر برای بهره گیری از انرژی های پاک نوظهور نیازمند متخصصانی هستیم که قادر به تولید، نگهداری، تبدیل و کاربردی کردن این انرژی ها باشند. مجموعه مهندسی سیستم های انرژی در صدد تربیت چنین متخصصانی است.

مهندسی سیستم های انرژی  ( سامانه های انرژی ) علم فرا رشته ای است که طراحی، توسعه ، و بهره برداری از سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی ) را مدنظر قرار می دهد و در دوره تحصیلات تکمیلی ارائه می شود.

دوره دکتری مجموعه مهندسی سیستم های انرژی دارای سه گرایش اصلی است که عبارتند از؛

 • مهندسی سیستم های انرژی – مدل سازی انرژی
 • مهندسی سیستم های انرژی – فناوری های انرژی
 • مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست

 

هدف ایجاد دوره دکتری مجموعه سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی )

هدف از ایجاد دوره دکتری تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دست یابی به جدید ترین مبانی آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته مهندسی سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی ) موثر بوده و به تازه هایی در جهان دانش دست یابد.

نقش و توانایی دانش آموختگان دوره دکتری مجموعه مهندسی سیستم های انرژی

به طور خلاصه توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان دوره دکتری مهندسی سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی ) عبارتند از ؛

 • برنامه ریزی و ارائه  سیاست های بهینه در جهت ارتقاء آگاهی و تعمیق توانمندی های جامعه در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور ( فرهنگ سازی )
 • ارائه راه حل های اجرایی و کمک به حل مشکلات ساختار نظام انرژی در زیر بخش های خانگی، صنعت و حمل  و نقل
 • تدوین نقشه های راه و توسعه مدیریت انرژی در سطح خرد و کلان ( در سطح واحد های منطقه ای و ملی )
 • مدلسازی بخش های مختلف نظام انرژی در جهت کاهش تلفات و بهبود عملکرد
 • توسعه دانش های فنی در زمینه استفاده از انرژی های تجدید پذیر
 • روش ها و فناوری های کاهش آلودگی های زیست محیطی و توسعه پایدار
 • طراحی و توسعه سیستم ها انرژی در سطوح فرآوری، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف
 • فناوری های صرفه جویی انرژی و کنترل آلودگی های محیط زیست
 • برنامه ریزی و مدیریت واحدهای فرآوری و تبدیل انرژی

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مهندسی سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی )

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری مجموعه مهندسی سیستم های انرژی ( کد 2372 ) شرکت کنند. درصورت کسب نمره مورد قبول آزمون سراسری دکتری و تایید در مرحله مصاحبه، پذیرفته شدگان می توانند در سه گرایش مدلسازی انرژی، فناوری های انرژی، انرژی و محیط زیست ادامه تحصیل دهند.


دروس و ضرایب دروس کنکور مقطع دکتری مجموعه مهندسی سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی)

در جدول زیر دروس و منابع امتحانی آزمون دکتری مهندسی سیستم های انرژی آمده است. منابع امتحانی سه گرایش مهندسی سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی ) مشترک است.

مجموعه عنوان درس ضریب
دروس عمومی زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی
دورس تخصصی کارشناسی ترمودینامیک 4
دروس تخصصی کارشناسی ارشد برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 4
تکنولوژی پینج و تحلیل اگزرژی
تحلیل سیستم های انرژی 

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در مقطع دکتری مجموعه مهندسی سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی )

در جدول زیر ظرفیت دانشگاه های پذیرنده مجموعه مهندسی سیستم های انرژی در مقطع دکتری سال 98 – 99 را می بینید.

نوبت 

عنوان دانشگاه

عنوان گرایش

تعداد پذیرش

شرایط

روزانه

دانشگاه تهران

مدل سازی انرژی

3

محل تحصیل
دانشکده علوم و فنون نوین

روزانه

دانشگاه صنعتی شریف - تهران

مدل سازی انرژی

2

-

روزانه

دانشگاه تهران

فناوری انرژی

3

محل تحصیل
دانشکده علوم و فنون نوین

روزانه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 - تهران

فناوری انرژی

3

-

روزانه

دانشگاه تهران

انرژی ومحیط زیست

2

محل تحصیل
 دانشکده محیط زیست

نوبت دوم

دانشگاه تهران

مدل سازی انرژی

2

محل تحصیل
 دانشکده علوم و فنون نوین

نوبت دوم

دانشگاه

فناوری انرژی

2

محل تحصیل
 دانشکده علوم و فنون نوین

نوبت دوم

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 - تهران

فناوری انرژی

2

-

نوبت دوم

دانشگاه تهران

انرژی ومحیط زیست

1

محل تحصیل
 دانشکده محیط زیست

چارت و سر فصل دروس مقطع دکتری مجموعه مهندسی سیستم ها انرژی ( سامانه های انرژی )

دروس تخصصی : 18 واحد

پایان نامه : 18 واحد

مجموع واحد ها : 36 واحد

مدت مجاز برای دوره دکتری مهندسی سیستم های انرژی 4 سال و 8 نیم سال است. دوره آموزشی دکتری مهندسی سیستم های انرژی شامل دو بخش آموزشی و پژوهشی است. در بخش آموزشی 18 واحد دروس تخصصی گذرانده و بعد از آزمون جامع و قبولی آن وارد بخش پژوهشی ( تدوین پایان نامه ) می شود.

چارت دروس تخصصی مجموعه مهندسی سیستم های انرژی – گرایش مدل سازی انرژی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

1

اقتصاد سنجی

3

-

2

قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک

3

-

3

سیستم های هوشمند

3

-

4

بهینه سازی جریان انرژی

3

-

5

امنیت انرژی

3

-

6

اقتصاد انرژی

3

اقتصاد سنجی

7

اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی

3

-

8

آزمایشگاه ممیزی و مدیریت انرژی

1

-

9

مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

3

-

10

کارایی انرژی در تاسیسات حرارتی

3

-

11

سیاستگذاری انرژی

3

-

12

آینده پژوهی انرژی

3

-

 

چارت دروس تخصصی مجموعه مهندسی سیستم های انرژی – گرایش فناوری های انرژی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

1

نیروگاه های تولید برق

3

-

2

فناوری های تبدیل و ذخیره سازی انرژی

3

-

3

سیستم های انرژی خورشیدی

3

-

4

فناوری پیل های سوختی

3

-

5

فناوری نیروگاه های باد

3

-

6

تبدیل انرژی پیشرفته

3

-

7

طراحی سیستم های تولید
همزمان برق و حرارت

3

-

8

فناوری های تولید و ذخیره سازی هیدروژن

3

-

9

فناوری انرژی های تجدیدپذیر

3

-

10

مهندسی فرآورشانرژی های اولیه

3

-

چارت دروس تخصصی مجموعه مهندسی سیستم های انرژی – گرایش انرژی و محیط زیست

ردیف

نام درس

واحد

پیش نیاز

1

انرژی و محیط زیست

3

-

2

کنترل آلودگی های محیط زیست

3

-

3

ودل سازی و  مهندسی محیط زیست

3

-

4

ارزیابی فنی و اقتصادی محیط زیست

3

-

5

مهندسی و بازیافت انرژی پسماندها

3

-

6

تصفیه فاضلاب و انرژی

3

-

 

بازار کار دوره دکتری مجموعه مهندسی سیستم های انرژی ( سامانه های انرژی )

فارغ التحصیلان دوره دکتری مجموعه مهندسی سیستم های انرژی متناسب با گرایش خود می توانند در بخش های گوناگون سازمان های تولید و بهره وری انرژی و بخش های مدیریتی تصمیم گیری درباره انرژی مشغول به کار شوند. سازمان هایی مثل وزارت نفت، وزارت نیرو، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق و ...  بازار کار فارغ التحصیلان مجموعه مهندسی سیستم های انرژی خواهد بود.علاوه بر آن فارغ التحصیلان مهندسی سیستم های انرژی می توانند در هریک از حوزه های آموزشی و پژوهشی مشغول به کار شوند و در جایگاه هیئت علمی در دانشگاه تدریس کنند. همچنین می توانند در پژوهشکده ها و موسسات تحقیقاتی مثل پژوهشکده انرژی و محیط زیست به فعالیت های پژوهشی بپردازند.