معرفی مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی
معرفی مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی

معرفی مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی

یکی از رشته هایی که فارغ التحصیلان علوم کشاورزی برای ادامه تحصیل می توانند انتخاب کنند، رشته اگروتکنولوژی است. رشته اگروتکنولوژی ترکیبی از تکنولوژی و کشاورزی و زراعت است و مناسب کسانی است که هم به مهارت های کشاورزی آشنایی کامل دارند و هم به تکنولوژی علاقه مند هستند و از تکنولوژی سر در می آورند. رشته اگروتکنولوژی یکی از رشته هایی است که مناسب افراد کنجکاو و به روز در زمینه فناوری هاست تا بتوانند با اتکاء به فناوری ها و تکنولوژی های نوین برای بهبود عملکرد زراعت گام بردارند.در دنیایی زندگی می کنیم که پیوسته با تغییر و تحول و پیشرفت روزافزون تکنولوژی های نوین مواجهیم. تکنولوژی های نوین در تمامی سطوح زندگی روزمره انسان ها ریشه دوانده و آن ها را تحت تاثیر خود قرار داده است. یکی از مواردی که تکنولوژی تاثیر شگرف و موثر در بهبود وضعیت آن داشته ، حوزه کشاورزی و زراعت است. به همین سبب دانشی تحت عنوان دانش اگروتکنولوژی پدید آمده است که به بررسی روابط میان تکنولوژی و کشاورزی پرداخته است.اگروتکنولوژی یا فناوری های زراعی در حقیقت کاربرد علوم زراعی در قالبی فناوری محور و با نگرشی نو به دستاوردهای سریع علم و فناوری است. هدف از این نوع فناوری نه تنها با نگاهی خلاقانه و متکی به نوآوری است بلکه حفاظت از منابع پایه و محیط زیست در جهت پایداری تولید و حفاظت از منابع طبیعی نیز است. بدین ترتیب هدف از این رشته تربیت نیروی کار و پژوهشگر در علوم زراعی با اتکارء به فناوری های نوین و تقویتنگرش های زیست محیطی در فرآیند تولید مواد غذایی است.

در مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی تلاش می شود تا دانشجویان به فهم بالایی از زراعت در پیوند با تکنولوژی بپردازند و بتوانند به برنامه ریزی های نوآورانه و نوینی در زمینه کشاورزی دست یابند و ساختارهای قدیمی آن را دگرگون کنند. هدف از تمام این اقدامات دستیابی به محصولات مواد غذایی بیشتر و سالم تر است. کد رشته اگروتکنولوژی در آزمون دکتری 2432 است.

مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی به چهار گرایش زیر تقسیم می شود:

  • اکولوژی گیاهان زراعی
  • فیزیولوژی گیاهان زراعی
  • علوم علف های هرز
  • علوم و تکنولوژی بذر

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری رشته اگروتکنولوژی

طبق مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلیه فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های گوناگون می توانند در آزمون دکتری علوم کشاورزی شرکت کنند و در صورت کسب نمره مورد نظر در یکی از شاخه های آن مثل رشته اگروتکنولوژی ادامه تحصیل دهند.

دروس و ضرایب منابع امتحانی آزمون مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی

دروس و ضرایب دروس دکتری اگروتکنولوژی کد 2432 را در جدول زیر مشاهده می کنید. این اطلاعات طبق دفترچه سوالات کنکور دکتری اگرو تکنولوژی 98 و همچنین دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 98 می باشد. 


دروس و ضرایب منابع امتحانی آزمون مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی

دکتری اگروتکنولوژی نام درس ضریب
دروس عمومی زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی
دروس تخصصی کارشناسی آمار و طرح آزمایش ها 4
ژنتیک
زراعت
دروس تخصصی کارشناسی ارشد زراعت تکمیلی 4
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی
اکولوژی گیاهان زراعی

ظرفیت پذیرش دانشگاه در مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی 

در جداول زیر دانشگاه های پذیرنده مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی در چهار گرایش اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، علوم علف های هرز، و علوم و تکنولوژی بذر آمده است.

جدول ظرفیت پذیرش دانشگاه در مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی ​

نوبت

نام دانشگاه

گرایش رشته اگروتکنولوژی

تعداد پذیرش

شرایط

روزانه

دانشگاه ارومیه

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه ایلام

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه بیرجند

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه تبریز

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس
( محل تحصیل پردیس دانشکده کشاورزی واقع در اتوبوان تهران کرج)

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه تهران
 ( محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه تهران
 ( محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه رازی - کرمانشاه

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه زابل

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه زنجان

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه شاهد - تهران

اکولوژی گیاهان زراعی

2

شرایط
 در انتهای دفترچه

روزانه

دانشگاه شهر کرد

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه شیراز

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه صنعتی شاهرود

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان - ملائانی اهواز

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه کردستان - سنندج

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه گنبد

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه لرستان - خرم آباد

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه مراغه

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان

اکولوژی گیاهان زراعی

1

 

روزانه

دانشگاه یاسوج

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه ایلام

اکولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه بیرجند

اکولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه تربیت مدرس
( محل تحصیل پردیس دانشکده کشاورزی واقع در اتوبوان تهران کرج)

اکولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)

اکولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه زابل

اکولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه زنجان

اکولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه شاهد - تهران

اکولوژی گیاهان زراعی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه صنعتی شاهرود

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اکولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

اکولوژی گیاهان زراعی

3

 

نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

اکولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه یاسوج

اکولوژی گیاهان زراعی

1

 

روزانه

دانشگاه ارومیه

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

روزانه

دانشگاه بیرجند

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه تبریز

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه تهران
 ( محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دلنشگاه تهران
 ( محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه رازی - کرمانشاه

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه زابل

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه زنجان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه شاهد - تهران

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

شرایط
در انتهای دفترچه

روزانه

دانشگاه شهرکرد

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه شهید باهنر - کرمان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه شهید چمران - اهواز

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه شیراز

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه صنعتی اصفهان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

5

 

روزانه

دانشگاه صنعتی شاهرود

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و
 منابع طبیعی خوزستان- ملائانی اهواز

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

روزانه

دانشگاه کردستان - سنندج

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه گنبد

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه گیلان - رشت

فیزیولوژی گیاهان زراعی

4

 

روزانه

دانشگاه لرستان - خرم آباد

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه مراغه

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

روزانه

دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

روزانه

دانشگاه یاسوج

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه بیرجند

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه زابل

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه زنجان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه شاهد - تهران

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

شرایط
 در انتهای دفترچه

نوبت دوم

دانشگاه شهید باهنر - کرمان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه شهید چمران - اهواز

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

نوبت دوم

دانشگاه صنعتی شاهرود

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

نوبت دوم

دانشگاه یاسوج

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تبریز ( محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا)

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

 

پردیس خودگردان

دانشگاه زابل

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

محل تحصیل
پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه لرستان - خرم آباد

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

محل تحصیل
 پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه تبریز ( محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا)

فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

 

پردیس خودگردان

دانشگاه زابل

فیزیولوژی گیاهان زراعی

2

محل تحصیل
 پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه لرستان - خرم آباد

فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

محل تحصیل
پردیس خودگردان دانشگاه

روزانه

دانشگاه ارومیه

علوم و تکنولوژی بذر

4

 

روزانه

دانشگاه بیرجند

علوم و تکنولوژی بذر

3

 

روزانه

دانشگاه شاهد - تهران

علوم و تکنولوژی بذر

3

شرایط در انتهای دفترچه

روزانه

دانشگاه شهر کرد

علوم و تکنولوژی بذر

3

 

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علوم و تکنولوژی بذر

2

 

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملائانی اهواز

علوم و تکنولوژی بذر

4

 

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

علوم و تکنولوژی بذر

3

 

روزانه

دانشگاه کردستان - سنندج

علوم و تکنولوژی بذر

3

 

روزانه

دانشگاه گیلان - رشت

علوم و تکنولوژی بذر

3

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

علوم و تکنولوژی بذر

3

 

روزانه

دانشگاه یاسوج

علوم و تکنولوژی بذر

3

 

نوبت دوم

دانشگاه ارومیه

علوم و تکنولوژی بذر

4

 

نوبت دوم

دانشگاه بیرجند

علوم و تکنولوژی بذر

2

 

نوبت دوم

دانشگاه شاهد - تهران

علوم و تکنولوژی بذر

3

شرایط
 در انتهای دفترچه

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علوم و تکنولوژی بذر

1

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

علوم و تکنولوژی بذر

1

 

نوبت دوم

دانشگاه کردستان - سنندج

علوم و تکنولوژی بذر

1

 

نوبت دوم

دانشگاه گیلان - رشت

علوم و تکنولوژی بذر

3

 

نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

علوم و تکنولوژی بذر

3

 

نوبت دوم

دانشگاه یاسوج

علوم و تکنولوژی بذر

3

 

نوبت دوم

دانشگاه ارومیه

علوم و تکنولوژی بذر

4

 

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی کاشمر

علوم و تکنولوژی بذر

7

 

روزانه

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

علوم علف های هرز

4

 

روزانه

دانشگاه بیرجند

علوم علف های هرز

3

 

روزانه

دانشگاه تبریز

علوم علف های هرز

4

 

روزانه

دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

علوم علف های هرز

3

 

روزانه

دانشگاه زنجان

علوم علف های هرز

4

 

روزانه

دانشگاه شیراز

علوم علف های هرز

4

 

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

علوم علف های هرز

4

 

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علوم علف های هرز

4

 

روزانه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملائانی اهواز

علوم علف های هرز

4

 

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

علوم علف های هرز

3

 

روزانه

دانشگاه کردستان - سنندج

علوم علف های هرز

3

 

روزانه

دانشگاه گنبد

علوم علف های هرز

5

 

روزانه

دانشگاه گیلان - رشت

علوم علف های هرز

3

 

روزانه

دانشگاه لرستان - خرم آباد

علوم علف های هرز

3

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

علوم علف های هرز

3

 

روزانه

دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان

علوم علف های هرز

2

 

نوبت دوم

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

علوم علف های هرز

2

 

نوبت دوم

دانشگاه بیرجند

علوم علف های هرز

2

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

علوم علف های هرز

4

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

علوم علف های هرز

1

 

نوبت دوم

دانشگاه زنجان

علوم علف های هرز

2

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

علوم علف های هرز

3

 

نوبت دوم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علوم علف های هرز

1

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

علوم علف های هرز

1

 

نوبت دوم

دانشگاه کردستان - سنندج

علوم علف های هرز

2

 

نوبت دوم

دانشگاه گیلان - رشت

علوم علف های هرز

3

 

نوبت دوم

دانشگاه لرستان - خرم آباد

علوم علف های هرز

2

 

نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

علوم علف های هرز

3

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تبریز

علوم علف های هرز

4

 
 

چارت و سرفصل دروس مشترک تخصصی گرایش های اگروتکنولوژی

طول دوره مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی مطابق با ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در حداکثر 10 نیمسال ادامه می یابد.

تعداد کل واحدهای درسی : 36 واحد

تعداد واحده ای تخصصی مشترک: 6 واحد

تعداد واحدهای تخصصی هرگرایش : 10 واحد

تعداد واحدهای پایان نامه : 20 واحد

ردیف عنوان درس دکتری اگروتکنولوژی تعداد واحد

نظری

عملی

کل

پیش نیاز
1

اکوفیزیولوژی گیاهی

2

32

-

32

-

2

مدل سازی رشد و نمو گیاهی

2

16

32

48

-

3

تغییر اقلیم و تولید گیاهی

2

32

2

32

-

 

جمع

6

80

32

112

-

 

بازار کار مقطع دکتری رشته اگروتکنولوژی

بازار کار رشته اگروتکنولوژی در همه مقاطع به بازار کار رشته های زراعت بسیار نزدیک است و تشابهات بسیاری میان این رشته ها می توان دید. فارغ التحصیلان رشته اگروتکنولوژی می توانند به عنوان کارشناس بخش تولیدی کار، بخش برنامه ریزی های منطقه ای و مطالعاتی مرتبط با کشاورزی، مجری امور تحقیقات کشاورزی و در فعالیت های زراعی شرکت های زراعی و باغداری مشغول به کار شوند.

علاوه بر این دارندگان مدرک دکتری رشته اگروتکنولوژی می توانند به عنوان محقق و پژوهشگر در زمینه کشاورزی برای دستیابی به نوآوری و بهبود چگونگی کاربرد تکنولوژی در این زمینه فعالیت کنند یا به صورت استاد و هیئت علمی در دانشگاه های کشور در رشته اگروتکنولوژی و رشته های دیگر کشاورزی تدریس کنند.