با ثبت نام در پنل 3گام می توانید مصاحبه خانم مریم مشایخی رتبه برتر ارشد روانشناسی تربیتی را به طور کامل گوش دهید. همچنین پیشنهاد می شود مطالب زیر را در سایت 3گام مطالعه کنید:

نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد روانشناسی

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی

 

 

مصاحبه با مریم مشایخی رتبه برتر ارشد رشته روانشناسی 98 - سوال اول

خودتان را معرفی کنید؟

مریم مشایخی، مهندسی صنایع.دانشگاه علم و فرهنگ.۱۶.۹،رتبه 13روانشناسی تربیتی  کنکور ارشد 98.

 

مصاحبه با مریم مشایخی رتبه برتر ارشد رشته روانشناسی 98 - سوال دوم

چه درصد هایی را در آزمون در هر درس زده اید؟

زبان 38

آمار 55

رشد 42

عمومی 58

تربیتی 62

 

 

مصاحبه با مریم مشایخی رتبه برتر ارشد رشته روانشناسی 98 - سوال سوم

سخت ترین و آسانترین درس برای شما در کنکور چه درسی بود؟

عمومی سخت ترین

آمار آسان ترین

 

مصاحبه با مریم مشایخی رتبه برتر ارشد رشته روانشناسی 98 - سوال چهارم

چرا این رشته و گرایش را برای مقطع کارشناسی ارشد خود انتخاب کردید؟

علاقه شخصی و تجربه کاری در مدرسه

 

مصاحبه با مریم مشایخی رتبه برتر ارشد رشته روانشناسی 98 - سوال پنجم

ساعات مطالعه شما چقدر بود و به مرور زمان چه تغییراتی کرد؟

به دلیل اینکه بچه کوچک داشتم اوایل ثابت نبود و فقط پنج شنبه ها حدود ۷ ساعت و به مرور بیشتر شد. از دی ماه برنامه ام دقیق تر شد. و به روزی متوسط ۳ ساعت رسید.از عید هم متوسط روزی ۵ ساعت که آخر هفته ها بیشتر می شد.

 

مصاحبه با مریم مشایخی رتبه برتر ارشد رشته روانشناسی 98 - سوال ششم

چگونه با موسسه 3گام آشنا شدید؟

اینترنت و مصاحبه با خانم اشرفی نیا

 

 

 

مصاحبه با مریم مشایخی رتبه برتر ارشد رشته روانشناسی 98 - سوال هفتم

چرا موسسه 3گام را برای مشاوره و برنامه ریزی خود انتخاب کردید؟

نرم افزار دقیق و مشاوره ی مرتبط با گرایش روانشناسی تربیتی چون اکثر موسسات فعال در کنکور روی گرایش بالینی تمرکز داشتند و کمتر تربیتی جدا داشتند.

 

مصاحبه با مریم مشایخی رتبه برتر ارشد رشته روانشناسی 98 - سوال هشتم

 مشاوره ها و برنامه ریزی 3گام چه تاثیری در موفقیت شما داشت؟ 

از بهمن ماه با سه گام همراه شدم و کمک مشاور تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی در برنامه ریزی ام و ادامه دادن مداوم برایم موثر بود.

 

مصاحبه با مریم مشایخی رتبه برتر ارشد رشته روانشناسی 98 - سوال نهم

بزرگترین کمک 3گام از نظر شما به داوطلبان دیگر چیست؟

کمک به داوطلبان در طراحی و اجرای برنامه ای دقیق و متناسب با شرایط عملی زندگی او

 

سخن آخر؟

از خانم اشرفی نیا بسیار متشکرم که هر زمان سوال و نگرانی داشتم در اسرع وقت پاسخگو بودند و با مشاوره ی دلسوزانه شون همراهی خوبی داشتند و بسیار برایم کمک کننده بود.