معرفی دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

در این مطلب به معرفی کامل دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی کد 2431 می پردازیم. در معرفی دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی اطلاعات مختلفی از جمله: ظرفیت دانشگاه های پذیرنده ژنتیک و به نژادی گیاهی، دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری، چارت و سرفصل دروس دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی و بازار کار دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی را در اختیار شما قرار می دهد.

 

معرفی دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی
معرفی دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

معرفی دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

به نژادی گیاهان لازمه تامین غذای جمعیت رو به رشد کشور و جهان است. تعلیم و تربیت نیروهایی که بتوانند در بالاترین سطح علمی در دوره دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی فعالیت نمایند از اهمیت ویژه ای در تولید ارقام پر محصول و با کیفیت بالا و مقاوم به تنش های محیطی برخوردار است نیاز روزافزون به حضور  چنین متخصصانی  در مراکز آموزش عالی کشور و موسسات تحقیقاتی از نیازهای اصلی بخش کشاورزی کشور در جهت نیل به خودکفایی و امنیت غذایی به حساب می آید. دوره دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی بالاترین مقطع دانشگاهی در این رشته است که باید به مجموعه های هماهنگ از دانش ها و تکنیک های این رشته طی فعالیت های آموزشی و پژوهشی منتهی گردد. در واقع هدف از برگزاری این دوره، تربیت متخصصانی است که با یادگیری علوم و فنون مربوطه، ضمن دستیابی به آثار علمی و روش های پیشرفته تحقیق پر جدید ترین مبانی علمی، پژوهشی نوآورانه در این زمینه ها احاطه یابند. مجموعه ی این فعالیت های علمی و پژوهشی به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش در رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی با زمینه های ژنتیک بیومتری، ژنتیک ملکولی و به نژادی ملکولی می انجامد.

 

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دروس و ضرایب دروس دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی کد 2431 را در جدول زیر مشاهده می کنید. این اطلاعات طبق دفترچه سوالات کنکور دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی 99 و هم چنین دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 99 می باشد

جدول دروس و ضرایب دروس دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دفترچه سوالات دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دروس امتحانی دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

ضریب دروس امتحانی دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

سوالات عمومی

زبان، استعداد تحصیلی

1

سوالات تخصصی سطح کارشناسی

آمار و طرح های آزمایشات، ژنتیک، اصلاح نباتات

4

سوالات تخصصی سطح کارشناسی ارشد

ژنتیک پیشرفته، ژنتیک کمی،
به نژادی گیاهی پیشرفته( اصلاح نباتات تکمیلی)، بیومتری

4

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

طبق اطلاعات دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 99، تمامی فارغ التحصیلان رشته های مختلف می توانند در کنکور دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی  شرکت کنند و محدودیت خاصی از سوی سازمان سنجش اعمال نشده است.

 

ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

در جدول زیر دانشگاه های پذیرنده مقطع دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی را برای دانشگاه های روزانه،  شبانه و پردیس خودگردان بر اساس دفترچه انتخاب رشته کنکور دکتری 98 مشاهده می کنید. 

جدول ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه های پذیرنده دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

ظرفیت

نوع دوره

نام رشته تحصیلی

دانشگاه ارومیه

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه ایلام

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه بوعلی سینا

1

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

1

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تبریز

2

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تربیت مدرس

4

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پاکدشت)

2

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تهران (محل تحصیل کرج)

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه رازی

4

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه زابل

2

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه زنجان

4

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه شهرکرد

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه شهید باهنر

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه شیراز

5

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه صنعتی اصفهان

5

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه لرستان

1

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه محقق اردبیلی

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه ایلام

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه بوعلی سینا

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تبریز

2

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تربیت مدرس

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پاکدشت)

2

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تهران (محل تحصیل کرج)

3

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه زابل

2

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه زنجان

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه شهرکرد

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه شهید باهنر

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه محقق اردبیلی

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تبریز

2

پردیس خودگردان

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه زابل

2

پردیس خودگردان

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3

پردیس خودگردان

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

 

چارت و سرفصل دروس دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشجویان دوره دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی در مجموع باید 36 واحد درسی را بگذرانند که 20 واحد آن مربوط به رساله و 16 واحد آن مربوط به دروس تخصصی می باشد. دانشجویان دوره دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی باید از 16 واحد دروس تخصصی 8 واحد را از دروس الزامی و 8 واحد را از دروس اختیاری انتخاب کنند.

سرفصل دروس تخصصی الزامی دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

نام درس دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

تعداد واحد

به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی

2

به نژادی گیاهان برای تحملبه تنش های غیر زیستی

2

ژنتیک بیومتری

2

ژنتیک مولکولی پیشرفته

2

 

سرفصل دروس تخصصی اختیاری دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

نام درس دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

تعداد واحد

ژنتیک جمعیت

2

ژنومیک آماری

2

سیتوژنتیک پیشرفته

2

کاربرد نرم افزارها در تجزیه داده های زنتیکی و مولکولی

2

مهندسی ژنتیک پیشرفته

2

به نژادی برای کیفیت محصولات زراعی

2

بیوانفورماتیک

2

روش های نوین آزمایشگاهی در به نژادی گیاهی

2

طرح های آزمایشی پیشرفته

2

بیوشیمی گیاهی پیشرفته

2

ژنومیک جمعیت

2

سمینار

1

 

بازار کار دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانش آموختگان دوره دکتری رشته زنتیک و به نژادی گیاهی  قادرند در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مانند موسسات اصلاح و تهیه بذر به تدریس و تحقیق بپردازند.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  شمس‏ - 00/6/29

  سلام این رشته در قدیم در دو گرایش ژنتیک بیومتری و ژنتیک مولکولی در مقطع دکتری تقسیم میشد. اما الان با یک اسم ژنتیک و به نژادی گیاهی شناخته میشود که هر دانشگاهی بسته به اساتید یا مباحث بیومتری درس میدهند یا بیشتر مباحث مولکولی. بعضی از دانشگاه ها هم هردو جبه را مد نظر دارند. به هر حال رشته ای واقعا سخت در مقطع ارشد و دکتری میباشد. بخصوص دروس بیومتری که ترکیبی از آمار و ژنتیک است.

 • تصویر فرد

  سمیه‏ - 00/5/18

  سلام...من کارشناسی بیوتکنولوژی کشاورزی دارم...میتونم برایه دکتری این رشته رو امتحان بدم...ممنون

 • تصویر فرد

  RAHIM‏ - 98/11/1

  باسلام
  گرایش های تخصصی این رشته کدامند؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت