معرفی دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی
معرفی دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

معرفی دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

به نژادی گیاهان لازمه تامین غذای جمعیت رو به رشد کشور و جهان است. تعلیم و تربیت نیروهایی که بتوانند در بالاترین سطح علمی در دوره دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی فعالیت نمایند از اهمیت ویژه ای در تولید ارقام پر محصول و با کیفیت بالا و مقاوم به تنش های محیطی برخوردار است نیاز روزافزون به حضور  چنین متخصصانی  در مراکز آموزش عالی کشور و موسسات تحقیقاتی از نیازهای اصلی بخش کشاورزی کشور در جهت نیل به خودکفایی و امنیت غذایی به حساب می آید. دوره دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی بالاترین مقطع دانشگاهی در این رشته است که باید به مجموعه های هماهنگ از دانش ها و تکنیک های این رشته طی فعالیت های آموزشی و پژوهشی منتهی گردد. در واقع هدف از برگزاری این دوره، تربیت متخصصانی است که با یادگیری علوم و فنون مربوطه، ضمن دستیابی به آثار علمی و روش های پیشرفته تحقیق پر جدید ترین مبانی علمی، پژوهشی نوآورانه در این زمینه ها احاطه یابند. مجموعه ی این فعالیت های علمی و پژوهشی به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش در رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی با زمینه های ژنتیک بیومتری، ژنتیک ملکولی و به نژادی ملکولی می انجامد.

 

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دروس و ضرایب دروس دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی کد 2431 را در جدول زیر مشاهده می کنید. این اطلاعات طبق دفترچه سوالات کنکور دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی 99 و هم چنین دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 99 می باشد

جدول دروس و ضرایب دروس دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دفترچه سوالات دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دروس امتحانی دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

ضریب دروس امتحانی دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

سوالات عمومی

زبان، استعداد تحصیلی

1

سوالات تخصصی سطح کارشناسی

آمار و طرح های آزمایشات، ژنتیک، اصلاح نباتات

4

سوالات تخصصی سطح کارشناسی ارشد

ژنتیک پیشرفته، ژنتیک کمی،
به نژادی گیاهی پیشرفته( اصلاح نباتات تکمیلی)، بیومتری

4

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

طبق اطلاعات دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 99، تمامی فارغ التحصیلان رشته های مختلف می توانند در کنکور دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی  شرکت کنند و محدودیت خاصی از سوی سازمان سنجش اعمال نشده است.

 

ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

در جدول زیر دانشگاه های پذیرنده مقطع دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی را برای دانشگاه های روزانه،  شبانه و پردیس خودگردان بر اساس دفترچه انتخاب رشته کنکور دکتری 98 مشاهده می کنید. 

جدول ظرفیت دانشگاه های ارائه دهنده دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه های پذیرنده دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

ظرفیت

نوع دوره

نام رشته تحصیلی

دانشگاه ارومیه

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه ایلام

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه بوعلی سینا

1

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

1

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تبریز

2

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تربیت مدرس

4

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پاکدشت)

2

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تهران (محل تحصیل کرج)

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه رازی

4

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه زابل

2

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه زنجان

4

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه شهرکرد

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه شهید باهنر

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه شیراز

5

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه صنعتی اصفهان

5

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه لرستان

1

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه محقق اردبیلی

3

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2

روزانه

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه ایلام

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه بوعلی سینا

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تبریز

2

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تربیت مدرس

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پاکدشت)

2

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تهران (محل تحصیل کرج)

3

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه زابل

2

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه زنجان

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه شهرکرد

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه شهید باهنر

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه محقق اردبیلی

1

نوبت دوم

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه تبریز

2

پردیس خودگردان

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه زابل

2

پردیس خودگردان

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3

پردیس خودگردان

دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

 

چارت و سرفصل دروس دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانشجویان دوره دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی در مجموع باید 36 واحد درسی را بگذرانند که 20 واحد آن مربوط به رساله و 16 واحد آن مربوط به دروس تخصصی می باشد. دانشجویان دوره دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی باید از 16 واحد دروس تخصصی 8 واحد را از دروس الزامی و 8 واحد را از دروس اختیاری انتخاب کنند.

سرفصل دروس تخصصی الزامی دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

نام درس دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

تعداد واحد

به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی

2

به نژادی گیاهان برای تحملبه تنش های غیر زیستی

2

ژنتیک بیومتری

2

ژنتیک مولکولی پیشرفته

2

 

سرفصل دروس تخصصی اختیاری دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

نام درس دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

تعداد واحد

ژنتیک جمعیت

2

ژنومیک آماری

2

سیتوژنتیک پیشرفته

2

کاربرد نرم افزارها در تجزیه داده های زنتیکی و مولکولی

2

مهندسی ژنتیک پیشرفته

2

به نژادی برای کیفیت محصولات زراعی

2

بیوانفورماتیک

2

روش های نوین آزمایشگاهی در به نژادی گیاهی

2

طرح های آزمایشی پیشرفته

2

بیوشیمی گیاهی پیشرفته

2

ژنومیک جمعیت

2

سمینار

1

 

بازار کار دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانش آموختگان دوره دکتری رشته زنتیک و به نژادی گیاهی  قادرند در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مانند موسسات اصلاح و تهیه بذر به تدریس و تحقیق بپردازند.