منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

بحث منابع مطالعاتی در شناساندن و معرفی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری و دارای اهمیت بالایی می باشد لذا منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد آموزش هوشبری را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد آموزش هوشبری هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد آموزش هوشبری دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع و آگاهی از رشته های ارشد مجاز برای ادامه تحصیل با مدرک کارشناسی هوشبری سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد آموزش هوشبری که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد آموزش هوشبری، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد آموزش هوشبری را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد آموزش هوشبری انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد آموزش هوشبری چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد آموزش هوشبری مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر برای داشتن یک جلسه مشاوره تخصصی با استاد افشار اقدام کنید. علاوه بر این با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از سایت 3گام می توانید از شرایط و ضوابط ثبت نام در این رشته مطلع شوید. در ضمن برای مطالعه مطالب مرتبط با کارشناسی ارشد هوشبری صفحه تخصصی رشته های ارشد مجاز برای کارشناسی هوشبری را مشاهده کنید.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

دروس مربوطه کنکور ارشد آموزش هوشبری  منابع وزارت بهداشت برای ارشد آموزش هوشبری
فیزیولوژی Guyton A.C. Textbook of Medical Physiology. Elsevier. Latest ed
اصول و روش های بیهوشی Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone.
J0hn Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / Saunders. Latest ed.
Nagelhout J. and et.al. Hand book of Nurse Anesthesia.Sunders/elsevier. Latest Ed.
بیهوشی و بیماریهای همراه Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone.
J0hn Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / Saunders. Latest ed.
Robert K. Stoelting; et.al. Anesthesia and Co-Existing Disease. Sunders/elsevier. Latest Ed.
داروشناسی اختصاصی هوشبری John Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier / Saunders. Latest ed.
Robert K. Stoelting, Ronald D.Miller. Basics of Anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed.
مراقبت های ویژه Paul Marino. The ICU book. Wolters Kluwer Health. Latest ed.
مبانی آموزش پزشکی مقدمات مدیریت آموزش، دکتر علی علاقه بند (ویرایش ششم) سال 1394 انتشارات روان فصل (1 الی 12)
اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف (ویرایش هفتم) سال 1396، انتشارات دوران فصل ( اول و دوم)