کنکور دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل
کنکور دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل

کنکور دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل 

دوره دکتری علوم سیاسی باتوجه به اهمیت مسائل سیاسی و حیات فرد در جامعه و پیچیدگی روزافزون جوامع تدوین شده است. در واقع تدوین دوره دکتری رشته علوم سیاسی پاسخ به لزوم تربیت متخصصان در سطوح عالی و رفع نیاز در این حوزه می باشد.

دوره دکتری در رشته علوم سیاسی به دو قسمت آموزشی و پژوهشی تشکیل می شود  که حداکثر طول دوره آموزشی ۴ نیمسال و

حداکثر دوره پژوهشی بمنظور تهیه رساله پس از امتحان جامع ۲ سال می باشد.

کسانی که دوره دکتری علوم سیاسی را به پایان می رسانند می توانند در فعالیت های زیر شرکت کنند:

ا۔ تعلیم دانشجویان رشته علوم سیاسی در سطوح مختلف آموزشی

۲- انجام وظیفه در سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی که به نحوی با مسائل سیاسی و بين المللی ارتباط دارند

۳- انجام فعالیت های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی سیاسی ، استراتژيك وبين المللی

 ۴- مدیریت و مشاورت در سطوح مختلف تصمیم گیری در مشاغل سیاسی

۔ ضرورت و اهمیت

ا۔ نیاز وزارتخانه های مختلف به کادر متخصص و کارشناسان برجسته در زمینه های سیاسی و بين المللي

 ٢- تامین کادر علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی به متخصصین خبره و برجسته در رشته علوم سياسی

 ٣- نیاز مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور به محققین کارآمدکه بتواند با نوآوری در زمینه های علمی و تخصصی به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش در رشته علوم سیاسی کمک کند

رشته ها و گرایش های دکترای مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

دکترای مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دارای چهار رشته اصلی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی می باشد و گرایش علوم سیاسی خود دارای چهار گرایش اصلی شامل: اندیشه های سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران و سیاست گذاری عمومی می باشد.

 

جدول رشته ها و گرایش های دکترای مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

رشته های دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بن الملل گرایش ها
علوم سیاسی اندیشه های سیاسی
جامعه شناسی سیاسی
مسائل ایران
سیاست گذاری عمومی
روابط بین الملل -
مطالعات منطقه ای -
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی -

رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکترای مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

بر خلاف خیلی از رشته های مقطع دکتری که تمامی فارغ التحصیلان با مدرک کارشناسی ارشد می توانند در کنور دکترای آن ها شرکت کنند اما کنکور دکترای مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل به این شکل نیست و فقط دارندگان مدرک ارشد چند رشته محدود می توانند در آن شرکت کنند که در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.

 

جدول رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکترای مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

رشته های مجاز به شرکت در کنکور دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل (تمامی گرایش ها)

جامعه شناسي

جغرافياي سياسي

اقتصاد بین الملل

مجموعه مطالعات جهان (تمام گرایش ها)

مطالعات آمریکای شمالی

زبان انگلیسی

زبان آلمانی

زبان فرانسه

زبان روسی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

علوم تربیتی

مدیریت

معارف اسلامی و علوم سیاسی

جامعه شناسی انقلاب اسلامی

مطالعات منطقه ای

شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)

مدرسی معارف اسلامی

اطلاعات استراتژیک

حقوق ( تمامی گرایش ها)

معارف اسلامی

فرهنگ و ارتباطات

 

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل که در دفترچه سوالات آزمون وجود دارد را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.

 

جدول دروس و ضرایب دروس کنکور دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

دفترچه سوالات دکتری علوم سیاسی

دروس امتحانی دکتری علوم سیاسی

ضریب دروس امتحانی دکتری علوم سیاسی

سوالات عمومی

زبان، استعداد تحصیلی

1

سوالات تخصصی سطح کارشناسی

سیاست شناسی (مبانی علم سیاست ، جامعه شناسی سیاسی ، اندیشه های سیاسی ، سیاست های تطبیقی )،  اصول روابط بین الملل، سیاست خارجی جمهوری اسلامی

4

سوالات تخصصی سطح کارشناسی ارشد

اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران،
جامعه شناسی سیاسی ( غرب و ایران )،
نظریه های روابط بین الملل ( نظریه های كلاسیك، جدید و اقتصاد سیاسی بین الملل)
روانشناسی (سیاسی، بین الملل و منطقه ای)

4

 

 

چارت و سر فصل دروس دکتری علوم سیاسی

چارت و سرفصل دروس مقطع دکتری علوم سیاسی را در جدول زیر مشاهده می کنید. در جدول اول دروس مشترک دوره دکتری که همه گرایش های علوم سیاسی باید این دروی را بگذرانند و در جداول بعدی دروس مربوط به هریک از این گرایش ها را مشاهده می کنید. 

چارت و سر فصل دروس دکتری علوم سیاسی - دروس مشترک

دروس اصلی مشترک دکتری علوم سیاسی

تعداد واحد

جامعه شناسی در علم سیاست

2

ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسی

2

 روابط شمال و جنوب

2

سمینار مسائل سیاسی روز

2

جامعه شناسی سیاسی ایران

2

مسائل توسعه سیاسی در ایران

2

 

 

چارت و سر فصل دروس دکتری علوم سیاسی - سیاست گذاری عمومی

دروس اصلی گرایش سیاست گذاری عمومی

تعداد واحد

سیاست گذاری عمومی

2

برنامه ریزی عمومی

2

سازمان و سیاست گذاری عمومی

2

اقتصاد و سیاست گذاری عمومی

2

چهارچوب هاي حقوقی و سیاست گذاري عمومی

2

جامعه شناسی و سیاست گذاري عمومی

2

 

چارت و سر فصل دروس دکتری علوم سیاسی -اندیشه های سیاسی

دروس اصلی گرایش اندیشه های سیاسی

تعداد واحد

اندیشه سیاسی در غرب

2

اندیشه سیاسی دانشمندان کشورهاي اسلامی

2

 اندیشه سیاسی در شرق باستان

2

تحقیق مستقل

2

 

 

چارت و سر فصل دروس دکتری علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی

دروس اصلی گرایش جامعه شناسی سیاسی

تعداد واحد

نقد و بررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی

2

جامعه شناسی توسعه

2

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

2

متون کلاسیک جامعه شناسی سیاسی

2

 

چارت و سر فصل دروس دکتری علوم سیاسی - مسائل ایران

دروس اصلی گرایش مسائل ایران

تعداد واحد

 تاریخ اندیشه سیاسی در ایران

2

 بررسی سیاست خارجی ایران در قرن 19 و 20 تا انقلاب اسلامی

2

 انقلاب اسلامی ایران در ابعاد تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی

2