دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 98-94
دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

 

 

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

با کلیک بر لینک های زیر می توانید دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی کد 1138 پنج سال اخیر یعنی سال های 94 تا 1402 را دانلود کنید. با دانلود و دریافت این دفترچه سوالات شما در واقع به سوالات گرایش های علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه، روزنامه نگاری، ارتباطات، ارتباطات اجتماعی، مطالعات فرهنگی و رسانه و دین و رسانه را دریافت می کنید. دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی شامل درس های: زبان عمومی و تخصصی، مبانی کلی ارتباط جمعی، اصول روزنامه نگاری، تاریخ معاصر ایران و جهان، نظریه های ارتباطات، مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه، کاربرد آمار و روش تحقیق، دانش مدیریت، زبان فارسی و اخلاق و معارف اسلامی می باشد.

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402

برای دانلود سوالات و کلید پاسخنامه ارشد علوم ارتباطات اجتماعی سال 1402 روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402

 

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401

برای دانلود سوالات و کلید پاسخنامه ارشد علوم ارتباطات اجتماعی سال 1401 روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400

برای دانلود سوالات و کلید پاسخنامه ارشد علوم ارتباطات اجتماعی سال 1400 روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400

 

در ادامه می توانید سوالات و پاسخنامه های آزمون های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی سال های گذشته را دانلود نمایید.

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 99

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، سوالات کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 99 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم. 

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 99

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 99

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 98

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، سوالات کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 98 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم. 

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 98

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 97

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 96

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، سوالات کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 99 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم. 

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 96

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 95

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، سوالات کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 96 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم. 

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 95

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 94

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، سوالات کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 94 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم. 

 

دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 94