بودجه بندی سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر 98-90

اطلاع از بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر به داوطلبان این رشته کمک می کند تا تحلیل دروس و روش صحیح مطالعه کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را بشناسند و بتوانند با مهم ترین فصول دروس عمومی و اختصاصی ارشد کامپیوتر آشنا شوند تا یک برنامه ریزی درسی خوب برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر داشته باشند. بودجه بندی سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر از سال 90 تا 98 به تفکیک دروس عمومی و تخصصی در جداول زیر مشاهده می کنید. برای اطلاع از بودجه بندی هر درس می توانید روی لینک مربوطه کلیک کنید.

بودجه بندی سوالات ریاضی عمومی 1 و 2ارشد مهندسی کامپیوتر

بودجه بندی سوالات معادلات دیفرانسیل ارشد مهندسی کامپیوتر

بودجه بندی سوالات ریاضیات گسسته ارشد مهندسی کامپیوتر

بودجه بندی سوالات آمار و احتمال مهندسی ارشد مهندسی کامپیوتر

بودجه بندی سوالات  ساختمان داده ها ارشد مهندسی کامپیوتر

بودجه بندی سوالات طراحی الگوریتم ارشد مهندسی کامپیوتر

بودجه بندی سوالات نظریه زبان ها و ماشین ها مشترک ارشد مهندسی کامپیوتر

بودجه بندی سوالات مدار منطقی ارشد مهندسی کامپیوتر

بودجه بندی سوالات معماری کامپیوتر ارشد مهندسی کامپیوتر

بودجه بندی سوالات سیستم عامل  ارشد مهندسی کامپیوتر
بودجه بندی سوالات شبکه های کامپیوتری ارشد مهندسی کامپیوتر
بودجه بندی دروس تخصصی گرایش نرم افزار ارشد مهندسی کامپیوتر: کامپایلر

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش نرم افزار ارشد مهندسی کامپیوتر: هوش مصنوعی

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش نرم افزار ارشد مهندسی کامپیوتر: پایگاه داده

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی ارشد مهندسی کامپیوتر: مدارهای الکتریکی

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی ارشد مهندسی کامپیوتر: سیگنال ها و سیستم ها

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی ارشد مهندسی کامپیوتر: هوش مصنوعی

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش معماری کامپیوتر ارشد مهندسی کامپیوتر: مدارهای الکتریکی

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش معماری کامپیوتر ارشد مهندسی کامپیوتر: الکترونیک دیجیتال و VLSI

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش معماری کامپیوتر ارشد مهندسی کامپیوتر:  سیگنال ها و سیستم ها

 

 

بودجه بندی سوالات ریاضیات ارشد مهندسی کامپیوتر

ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر در دسته دروس عمومی قرار می گیرد و دارای ضریب دو می باشد. برای بودجه بندی بهتر سوالات مجموعه ریاضیات ارشد مهندسی کامپیوتر بهتر است این مجموعه را به دروس زیر مجموعه آن یعنی ریاضی 1، ریاضی 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی و ریاضیات گسسته تقسیم بندی کنیم. در مجموع از همه این دروس تعداد 20 سوال طرح می شود که بودجه بندی آن ها در کنکور ارشد کامپیوتر را در جداول زیر به تفکیک مشاهده می کنید.

 

بودجه بندی سوالات ریاضیات ارشد مهندسی کامپیوتر: ریاضی عمومی 1 و 2

دروس ریاضی عمومی 1 و ریاضی عمومی 2 بعد از تغییرات سال 97 که در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر اعمال شد به کنکور اضافه شده است بنابراین فقط اطلاعات سال 97 و 98 در این دو درس وجود دارد. سهم هر دو درس در بودجه بندی سوالات کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر در سال های 97 و 98، 4 سوال بوده است که به تفکیک فصول  مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات ریاضی عمومی 1 در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور ارشد 97

کنکور 98

تابع

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

حد و پیوستگی

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

0

در حال ویرایش و به روزرسانی

انتگرال

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

مختصات قطبی

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

اعداد مختلط

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

دنباله و سری

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

مجموع

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

 

 

جدول بودجه بندی سوالات ریاضی عمومی 2 در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 97

کنکور 98

هندسه تحلیلی و جبر خطی

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

تابع برداری و رویه ها

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

توابع چند متغیره

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

انتگرال چندگانه

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

انتگرال خط و سطح

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

مجموع

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

 

 

 

بودجه بندی سوالات ریاضیات ارشد مهندسی کامپیوتر: معادلات دیفرانسیل

درس معادلات دیفرانسیل هم دقیقا مثل ریاضی عمومی 1 و 2 از کنکور سال 97 به مجموعه ریاضیات اضافه شده است و هنوز شکل دقیقی به خود نگرفته است اما به نظر می رسد که فصل تبدیل لاپلاس که به نوعی سخت ترین فصل این درس نیز هست در بودجه بندی سوالات معادلات دیفرانسیل کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر بیشتر مورد توجه طراحان بوده است.

 

جدول بودجه بندی سوالات معادلات دیفرانسیل در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 97

کنکور 98

مقدمات معادله دیفرانسیل

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

معادلات یفرانسیل مرتبه اول

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

تبدیل لاپلاس

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

حل معادلات دیفرانسیل به روش سری ها

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

دستگاه معادلات خطی

در حال ویرایش و به روزرسانی

در حال ویرایش و به روزرسانی

 

 

 

بودجه بندی سوالات ریاضیات ارشد مهندسی کامپیوتر: ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته از سال ها قبل پای ثابت دروس کنکوری ارشد مهندسی کامپیوتر بوده است و البته که اهمیت این درس برای دانشجویان رشته کامپیوتر بر کسی پوشیده نیست. البته اهمیت این درس خیلی تاثیری بر بودجه بندی نهایی سوالات ارشد کامپیوتر نداشته است و می توان گفت به خصوص در دو سال اخیر این درس هم با سایر دروس مجموعه ریاضیات سهم یکسانی داشته است. 

 

جدول بودجه بندی سوالات ریاضیات گسسته در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

منطق و گزاره ها

در حال ویرایش و به روزرسانی

شمارش

در حال ویرایش و به روزرسانی

روابط بازگشتی

در حال ویرایش و به روزرسانی

رابطه-تابع-مجموعه

در حال ویرایش و به روزرسانی

پاست لاتیس

در حال ویرایش و به روزرسانی

گراف

در حال ویرایش و به روزرسانی

سیستم جبری

در حال ویرایش و به روزرسانی

نظریه اعداد

در حال ویرایش و به روزرسانی

مجموع

در حال ویرایش و به روزرسانی

 

 

 

بودجه بندی سوالات ریاضیات ارشد مهندسی کامپیوتر: آمار و احتمال مهندسی

درس آمار و احتمال مهندسی هم درسی است که حتی بعد از تغییرات کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 97 هم جای خود را بین سوالات حفظ کرده است. تنوع طرح تست از همه مطالب در سال های مختلف پیچیدگی این درس را زیاد می کند و تقریبا می توان گفت که در بودجه بندی سوالات آمار، اهمیت همه فصول این درس با هم برابر است و قابلیت طرح تست از همه فصول آن وجود دارد.

 

جدول بودجه بندی سوالات آمار و احتمال مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

آنالیز ترکیبی و احتمال

در حال ویرایش و به روزرسانی

متغیرهای تصادفی

در حال ویرایش و به روزرسانی

متغیرهای تصادفی توام

در حال ویرایش و به روزرسانی

توزیع گسسته و پیوسته

در حال ویرایش و به روزرسانی

برآورد و آزمون

در حال ویرایش و به روزرسانی

جمع

در حال ویرایش و به روزرسانی

 

بودجه بندی سوالات تخصصی مشترک ارشد مهندسی کامپیوتر

سوالات تخصصی مشترک مهم ترین بخش دفترچه سوالات کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است. دلیل این اهمیت ضریب چهار این دروس در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است و از نام آن پیداست که این دروس تخصصی بین همه گرایش ها مشترک هستند و ضریب یکسانی دارند. منظور از دروس تخصصی مشترک درس های : ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل و شبکه های کامپیوتری می باشد. از دروس تخصصی مشترک در مجموع 30 تست در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر طراحی می شود. برای بودجه بندی دقیق تر دروس تخصصی مشترک را به صورت جداگانه بررسی می کنیم.

 

 

بودجه بندی سوالات تخصصی مشترک ارشد مهندسی کامپیوتر: ساختمان داده ها

به جرات می توان گفت درس ساختمان داده ها مهم ترین درس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر است. دلیل این اهمیت در کنار ضریب چهار این درس و تعداد سوالات بیشتر نسبت به بقیه دروس تخصصی مشترک، پیش نیاز بودن ساختمان داده ها برای درس طراحی الگوریتم نیز هست. به نحوی که با یادگیری و تمرین مناسب درس ساختمان داده ها بسیاری از مطالب طراحی الگوریتم هم پوشش داده می شود یا حداقل مقدمات یادگیری بهتر آن فراهم می شود. پس داوطلبان کنکور ارشد کامپیوتر نباید اهمیت این درس را نادیده بگیرند و حتما باید مطالعه مناسبی برای آن داشته باشند. همچنین در نظر گرفتن بودجه بندی سوالات ساختمان داده ها در کنکور ارشد کامپیوتر به شما در مطالعه فصول مهم تر این درس کمک خواهد کرد.

 

جدول بودجه بندی سوالات ساختمان داده ها در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

زمان اجرا

در حال ویرایش و به روزرسانی

حل روابط بازگشتی

در حال ویرایش و به روزرسانی

آرایه - صف- پشته- لیست پیوندی

در حال ویرایش و به روزرسانی

درهم سازی

در حال ویرایش و به روزرسانی

درخت ریشه دار

در حال ویرایش و به روزرسانی

درخت های ویژه

در حال ویرایش و به روزرسانی

گراف

در حال ویرایش و به روزرسانی

مرتب سازی و جستجو

در حال ویرایش و به روزرسانی

 
 

 

بودجه بندی سوالات تخصصی مشترک ارشد مهندسی کامپیوتر:  طراحی الگوریتم

اهمیت درس طراحی الگوریتم در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هم دقیقا مثل درس ساختمان داده ها می باشد. اما داوطلبان کنکور ارشد کامپیوتر باید برای مطالعه این درس بسیار هوشمندانه تر عمل کنند چرا که مباحث طراحی الگوریتم بسیار گسترده است و ممکن است با عدم انتخاب روش صحیح مطالعه، در زمان محدود مطالعه برای کنکور نتوانند به جمع بندی لازم در این درس برسند و از طرفی معمولا مباحث این درس پیچیدگی های زیادی هم دارد و سوالات سختی هم از آن در کنکور مطرح می شود و از طرفی این درس باید بعد از مطالعه و تسلط نسبی در درس ساختمان داده ها مطالعه شود که همه این دلایل به پیچیدگی های این درس برای نتیجه گیری مطلوب اضافه می کند. اما یک نکته را هم نباید از نظر انداخت که با وجود همه دلایل ذکر شده هر ساله سوالاتی هم در این درس طرح می شوند که با یک مطالعه معقول می توان به آن پاسخ داد. برای مطالعه هوشمندانه و بهتر این درس پیشنهاد می کنیم حتما بودجه بندی سوالات طراحی الگوریتم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را در جدول زیر ملاحظه کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات طراحی الگوریتم در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

نمادهای مجانبی- مرتبه الکوریتم ها

در حال ویرایش و به روزرسانی

بازگشتی ها

در حال ویرایش و به روزرسانی

تقسیم و غلبه

در حال ویرایش و به روزرسانی

جستجو- مرتبه آماری- مرتب سازی

در حال ویرایش و به روزرسانی

الگوریتم های حریصانه

در حال ویرایش و به روزرسانی

آنالیز استهلاکی

در حال ویرایش و به روزرسانی

برنامه نویسی پویا

در حال ویرایش و به روزرسانی

گراف-شبکه شار

در حال ویرایش و به روزرسانی

درخت های ویژه - درخت دودویی

در حال ویرایش و به روزرسانی

مجموع

در حال ویرایش و به روزرسانی

 

 

بودجه بندی سوالات تخصصی مشترک ارشد مهندسی کامپیوتر:  نظریه زبان ها و ماشین ها

داوطلبان باید در مورد درس نظریه زبان ها و ماشین ها در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر دقت بالایی داشته باشند میانگین درصد داوطلبان در این درس معمولا منفی است که دلیل آن سوالاتی است که اغلب با تله تستی همراه است و داوطلبان با بی دقتی در این تله ها گرفتار می شوند یا اینکه عدم شناخت کافی داوطلبان با درس نظریه باعث این اتفاق می شود که دلیل آن این است که در دوره کارشناسی این درس را پاس نکرده اند  یا این که خیلی سطحی از آن گذاشته اند. پیشنهاد می کنیم اگر به حذف درسی  فکر می کنید نظریه زبان ها و ماشین ها برایتان یک گزینه باشد. اما با این حال اطلاع از بودجه بندی سوالات درس نظریه زبان ها و ماشین ها در کنکور ارشد به شما کمک می کند که سرفصل هایی را مطالعه کنید که برای شما امتیاز آورتر باشد. بودجه بندی سوالات نظریه زبان ها و ماشین ها در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر سال های 98-90 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات نظریه زبان ها و ماشین ها در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

مفاهیم اولیه  زبان ها و ماشین ها

0

0

0

0

0

0

0

1

1

ماشین های متناهی

2

0

1

0

0

1

0

1

1

زبان ها و گرامر های منظم

0

1

0

1

0

0

1

1

1

ویژگی های زبان های منظم

0

0

0

0

0

0

0

0

0

زبان ها و گرامر های مستقل از متن

2

1

1

2

3

1

1

0

1

ساده سازی گرامر های مستقل از متن

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ماشین پشته ای

0

0

1

0

0

0

1

0

0

ویژگی زبان های مستقل از متن

0

0

0

1

1

0

0

1

0

ماشین تورینگ

2

2

1

1

0

1

1

0

0

زبان های نوع صفر و یک

0

1

1

0

0

1

0

0

0

مجموع

6

5

5

5

4

4

4

4

4

 

 

بودجه بندی سوالات تخصصی مشترک ارشد مهندسی کامپیوتر:  مدار منطقی

اولین و مهم ترین نکته در درس مدار منطقی این است که اگر می خواهید جزو نفرات برتر کنکور ارشد کامپیوتر باشید باید در این درس نمره کامل را کسب کنید که از رقبای خود عقب نمانید. اما خبر خوب این است که صد زدن درس مدار منطقی در کنکور ارشد کامپیوتر کار سختی نیست و با یک مطالعه خوب و برنامه ریزی قابل بدست آوردن است و این درس امتیاز آورترین دروس تخصصی مشترک کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است و معمولا میانگین درصد داوطلبان در این درس بالا می باشد. برای کسب درصد مناسب در این درس می توانید با داشتن بودجه بندی سوالات مدار منطقی کنکور ارشد کامپیوتر دید بهتری از این درس کسب کنید. بودجه بندی درس مدار منطقی کنکور ارشد کامپیوتر را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات مدار منطقی در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

اعداد

0

0

0

0

1

0

0

0

0

ساده سازی

0

0

0

1

0

1

0

2

1

EPI و PI

0

0

0

0

1

1

0

0

0

گیت - مخاطره

2

1

0

1

1

2

0

0

0

مدارات ترکیبی

1

2

2

1

2

1

2

1

0

تحلیل مدارات ترتیبی

2

1

2

3

1

1

2

1

4

طراحی مدارات ترتیبی و کاهش حالات

1

2

1

0

0

0

0

1

0

مجموع

6

6

5

6

6

6

4

5

5

 

 

بودجه بندی سوالات تخصصی مشترک ارشد مهندسی کامپیوتر: معماری کامپیوتر

درس معماری کامپیوتر هم از آن دروس تخصصی مشترک است که اگر با روند درست مطالعه شود می شود یک درصد خوب از آن گرفت. حتی اگر در دوران کارشناسی در این درس سطح خوبی نداشته اید یا چیزی به خاطر نمی آورید جای نگرانی نیست و می توانید در مدت زمان محدود به سطح قابل قبولی برسید. می توان گفت کسب درصد مناسب این درس هم در کنار درس مدار منطقی یکی از ضروریات برای داوطلبانی است که می خواهند رتبه برتر کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر شوند. بودجه بندی درس معماری کامپیوتر کنکور ارشد کامپیوتر سال های 90 تا 98 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات معماری کامپیوتر در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

محاسبات و ممیز شناور

2

2

2

2

2

2

1

2

2

ارزیابی کارایی

0

0

0

0

0

0

1

0

1

زبان انتقال ثبات

0

0

0

0

0

0

0

0

1

طراحیی کامپیوتر پایه و  CPU

1

2

1

1

1

0

0

0

0

خط لوله و پردازش موازی

0

0

0

0

0

0

0

1

0

حافظه

1

1

1

2

1

2

2

0

1

ریز برنامه ریزی

1

1

1

0

1

1

1

1

0

ورودی خروجی

1

0

1

1

1

1

0

0

0

مجموع

6

6

6

6

6

6

5

4

5

 

 

 

بودجه بندی سوالات تخصصی مشترک ارشد مهندسی کامپیوتر: سیستم عامل

تعداد سوالات درس سیستم عامل در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر بسیار کم است از طرفی حجم بالای مطالب این درس شاید مطالعه کنکوری آن را تحت تاثیر قرار بدهد و ممکن است بهتر باشد زمانی که داوطلب برای پوشش مطالب سیستم عامل می گذارد را بر روی دروس دیگر تمرکز کند. این درس هم می تواند در برنامه ریزی کنکور ارشد کامپیوتر داوطلبان جزو گزینه های حذف قرار بگیرد. اما اگر فکر می کنید پایه ای قوی در درس سیستم عامل دارید یا زمان کافی دارید می توانید با توجه به بودجه بندی این درس در مطالعه خود اولویت ها را شناسایی کند. بودجه بندی درس سیستم عامل کنکور ارشد کامپیوتر سال های 90 تا 98 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات سیستم عامل در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

فرآیند ها و زمانبندی پردازنده ها

2

1

2

1

1

1

1

0

1

همروندی انحصار متقابل و همگام سازی

2

2

1

0

2

1

0

0

1

بن بست

0

0

0

1

1

1

0

0

1

ورودی و خروجی

1

0

0

1

0

1

1

0

0

مدیریت حافظه

0

0

1

0

0

0

0

2

1

حافظه مجازی

1

1

0

1

1

1

1

1

0

مجموع

6

4

4

4

5

5

3

3

4

 

 

 

بودجه بندی سوالات تخصصی مشترک ارشد مهندسی کامپیوتر: شبکه های کامپیوتری

درس شبکه های کامپیوتری از دروسی است که  از کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 96 به مجموعه دروس تخصصی مشترک اضافه شده است. به طور کلی یادگیری این درس سخت نیست و سوالات مطرح شده در آن متوسط است اما مشکلی که معمولا داوطلبان با این درس دارند حجم بالای مطالب است که حتما باید برای مطالعه این درس مدیریت زمان داشته باشند که داشتن بودجه بندی سوالات درس شبکه در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر این مدیریت زمان را تسهیل می کند. بودجه بندی درس شبکه های کامپیوتری کنکور ارشد کامپیوتر سال های 90 تا 96 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات شبکه های کامپیوتری در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

مقدمات شبکه های کامپیوتری

1

1

1

لایه کاربرد

1

1

0

لایه انتقال

1

1

1

لایه شبکه

1

0

1

لایه پیوند داده

0

1

0

لایه فیزیک

0

0

0

مجموع

4

4

3

 

 

بودجه بندی سوالات تخصصی ارشد مهندسی کامپیوتر

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر بسته به اینکه در کدام گرایش مایل به ادامه تحصیل باشند سوالات دروس تخصصی متفاوتی را باید پاسخ دهند. در ادامه مطلب به این موضوع می پردازیم که دروس تخصصی هر گرایش کدام است و همچنین به صورت جداگانه  بودجه بندی سوالات کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را ارئه می دهیم.

 

بودجه بندی سوالات تخصصی ارشد مهندسی کامپیوتر: گرایش نرم افزار

دروس تخصصی گرایش نرم افزار، کامپایلر، هوش مصنوعی و پایگاه داده می باشند. دروس تخصصی برای همه گرایش های ارشد کامپیوتر ضریب 3 دارد. دقت کنید اگر قصد ادامه تحصیل در گرایش نرم افزار دارید فقط باید به سوالات سه درس ذکر شده در بالا پاسخ دهید. بودجه بندی دروس تخصصی گرایش نرم افزار ارشد مهندسی کامپیوتر را به صورت درس به درس مشاهده می کنید.

 

 

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش نرم افزار ارشد مهندسی کامپیوتر: کامپایلر

بودجه بندی درس کامپایلر در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را از سال های 90 تا 98 در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات کامپایلر در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

بررسی مقدماتی کامپایلر

0

0

2

0

0

0

0

0

0

تحلیل لغوی

0

0

0

0

0

0

2

0

0

تحلیل نحوی

1

0

1

1

1

1

3

1

2

تجزیه پایین به بالا

2

1

1

1

2

2

1

3

3

محیط زمان اجرا و مدیریت حافظه

0

0

0

0

0

0

0

0

1

تحلیل معنایی و ترجمه مبتنی بر نحو

0

1

0

0

0

0

0

1

1

تولید کد میانی

2

0

1

2

0

0

0

1

0

بهینه سازی کد

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مجموع

5

2

5

4

3

3

6

6

7

 

 

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش نرم افزار ارشد مهندسی کامپیوتر: هوش مصنوعی

درس هوش مصنوعی از کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر سال 96 به کنکور اضافه شده است. بودجه بندی درس هوش مصنوعی در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را از سال های 90 تا 96در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول بودجه بندی سوالات هوش مصنوعی در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

مقدمه

0

0

0

عامل های هوشمند

1

1

0

عوامل حل مساله

0

0

0

جستجوی آگاهانه و اکتشاف

2

1

2

مساله ارضای محدودیت

0

0

1

جستجوی رقابتی

2

1

1

عامل های منطقی

1

1

1

منطق مرتبه اول

1

0

0

استنتاج در منطق مرتبه اول

0

1

1

بازنمایی دانش-برنامه ریزی

0

1

0

مجموع

7

6

6

 

 

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش نرم افزار ارشد مهندسی کامپیوتر: پایگاه داده

بودجه بندی درس پایگاه داده  در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را از سال های 90 تا 98 در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات پایگاه داده در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

مفاهیم اولیه پایگاه داده

0

1

0

0

0

1

0

0

0

نمودار نهاد - رابطه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مدل رابطه ای

2

1

0

0

0

0

1

2

2

جبر رابطه ای

1

1

1

1

1

1

1

0

0

حساب رابطه ای

0

0

0

0

0

0

1

0

0

SQL

0

0

1

1

2

1

3

3

3

وابستگی تابعی

2

0

1

1

0

1

1

1

1

نرمال سازی

0

1

1

1

1

0

0

0

1

شاخص گذاری

0

0

0

0

0

0

0

1

0

مجموع

5

4

4

4

4

4

7

7

7

 

بودجه بندی سوالات تخصصی ارشد مهندسی کامپیوتر: گرایش هوش مصنوعی

دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی، مدارهای الکتریکی، سیگنال ها و سیستم ها و هوش مصنوعی می باشد. دروس تخصصی برای همه گرایش های ارشد کامپیوتر ضریب 3 دارد. دقت کنید اگر قصد ادامه تحصیل در گرایش هوش مصنوعی دارید فقط باید به سوالات سه درس ذکر شده در بالا پاسخ دهید. بودجه بندی دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی ارشد مهندسی کامپیوتر را به صورت درس به درس مشاهده می کنید.

 

 

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی ارشد مهندسی کامپیوتر: مدارهای الکتریکی

بودجه بندی درس مدارهای الکتریکی در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را از سال های 90 تا 98 در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

مبانی مدارهای الکتریکی

1

2

2

1

1

1

1

2

3

مدارهای مرتبه اول

1

0

0

1

2

1

1

2

1

تبدیل لاپلاس- دار مرتبه دوم فرکانس های طبیعی

3

2

1

0

0

1

2

1

1

تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی

2

0

1

2

1

0

1

1

1

معادلات حالت

0

0

0

0

0

1

0

0

0

عناصر ترویج کنند و مدارهای ترویج شده

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مجموع

7

4

4

4

4

4

5

6

5

 

 

 

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی ارشد مهندسی کامپیوتر: سیگنال ها و سیستم ها

درس سیگنال ها و سیستم ها از کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر سال 96 به کنکور اضافه شده است. بودجه بندی درس سیگنال ها و سیستم ها در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را از سال های 96 تا 98 در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات سیگنال ها و سیستم ها  در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

معرفی سیگنال ها

0

0

0

تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته در زمان

2

2

2

سری فوریه سیگنال های پیوسته در زمان

0

0

0

سری فوریه سیگنال های گسسته در زمان

1

0

0

انواع سیستم ها

1

1

1

تبدیل لاپلاس

1

0

0

تبدیل Z

0

1

0

سیستم های خطی تغییر پذیر و تغییر ناپذیر با زمان

1

2

2

نمونه برداری

0

1

0

مجموع

7

7

7

 

 

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی ارشد مهندسی کامپیوتر: هوش مصنوعی

بودجه بندی درس هوش مصنوعی در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را از سال های 90 تا 98 در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات هوش مصنوعی در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

مقدمه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

عامل های هوشمند

0

0

0

0

0

0

0

0

0

عوامل حل مساله

1

1

0

0

0

0

0

1

0

جستجوی آگاهانه و اکتشاف

2

1

2

1

2

2

2

1

2

مساله ارضای محدودیت

0

0

0

1

1

2

1

1

1

جستجوی رقابتی

1

1

0

1

0

0

3

0

1

عامل های منطقی

1

1

2

0

1

0

0

3

1

منطق مرتبه اول

1

0

1

0

1

1

1

0

0

استنتاج در منطق مرتبه اول

0

0

1

2

1

1

1

1

1

بازنمایی دانش-برنامه ریزی

1

2

0

1

0

0

0

0

1

مجموع

7

6

6

6

6

6

8

7

7

 

بودجه بندی سوالات تخصصی ارشد مهندسی کامپیوتر: گرایش معماری کامپیوتر

دروس تخصصی گرایش معماری کامپیوتر، مدارهای الکتریکی، الکترونیک دیجیتال و VLSI و سیگنال ها و سیستم ها می باشد.دروس تخصصی برای همه گرایش های ارشد کامپیوتر ضریب 3 دارد. دقت کنید اگر قصد ادامه تحصیل در گرایش معماری کامپیوتر دارید فقط باید به سوالات سه درس ذکر شده در بالا پاسخ دهید. بودجه بندی دروس تخصصی گرایش معماری کامپیوتر ارشد مهندسی کامپیوتر را به صورت درس به درس مشاهده می کنید.

 

 

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش معماری کامپیوتر ارشد مهندسی کامپیوتر: مدارهای الکتریکی

بودجه بندی درس مدارهای الکتریکی در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را از سال های 90 تا 98 در جدول زیر مشاهده می کنید.
 

جدول بودجه بندی سوالات مدار های الکتریکی در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

مبانی مدارهای الکتریکی

1

0

0

1

0

1

1

1

2

مدارهای مرتبه اول

1

2

1

1

1

1

0

1

1

تبدیل لاپلاس- دار مرتبه دوم فرکانس های طبیعی

2

1

2

0

1

2

2

2

1

تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی

0

1

1

2

2

0

2

1

1

معادلات حالت

0

0

0

0

0

0

0

0

0

عناصر ترویج کنند و مدارهای ترویج شده

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مجموع

4

4

4

4

4

4

5

5

5

 

 

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش معماری کامپیوتر ارشد مهندسی کامپیوتر: الکترونیک دیجیتال و VLSI

بودجه بندی درس الکترونیک دیجیتال در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را از سال های 90 تا 98 در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات الکترونیک دیجیتال در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 90

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

مفاهیم فناوری مدارهای مجتمع

0

1

0

0

0

0

0

0

0

ترانزیستور های تکنولوژی

1

3

2

1

1

1

1

0.5

1

معکوس کننده های CMOS

2

1

0

3

1

0

1

0.5

1

طرلحی و چینa مدارات ترکیبی تکنولوژی MOS

1

0

3

2

2

2

0

1

0

تکنولوژی های پویا و مدارات کاربردی CMOS

1

0

1

0

2

1

1

3.5

1.5

پارامترهای ارزیابی کارایی در VLSI

5

3

2

2

2

4

3

3.5

4

سوالات مشترک معماری و VLSI

0

0

0

0

0

0

2

1

2.5

مجموع

10

8

8

8

8

8

8

10

10

 

 
 

بودجه بندی دروس تخصصی گرایش معماری کامپیوتر ارشد مهندسی کامپیوتر:  سیگنال ها و سیستم ها

بودجه بندی درس سیگنال ها و سیستم ها  در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را از سال های 90 تا 96 در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول بودجه بندی سوالات سیگنال ها و سیستم ها در کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

سرفصل مطالب

کنکور 96

کنکور 97

کنکور 98

معرفی سیگنال ها

0

0

0

تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته در زمان

1

0

1

سری فوریه سیگنال های پیوسته در زمان

0

0

0

تبدیل فوریه سیگنال های گسسته در زمان

0

1

1

سری فوریه سیگنال های گسسته در زمان

0

1

0

انواع سیستم ها

3

1

1

تبدیل لاپلاس

0

0

0

تبدیل Z

1

0

0

سیستم های خطی تغییر پذیر و تغییر ناپذیر با زمان

2

1

2

نمونه برداری

0

1

0

مجموع

7

5

5