منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1402

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. منابع در شناساندن و معرفی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی و زمینه های مطالعاتی این رشته نفش مهمی دارند. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع برای کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی و اطلاع از رشته های مجاز برای کنکور ارشد ویروس شناسی سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر و آگاهانه تر صرف مطالعه کنید. اما با این حال آگاهی از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد ویروس شناسی، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد ویروس شناسی انتخاب کنید. توجه داشته باشید که منابع اعلام شده برای مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 می باشد و برای همه رشته های ویروس شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی می باشد. حالا با این توضیحات دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را هم از سایت 3گام داشته باشید تا بتوانید سایر اطلاعات لازم را به دست آورید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد ویروس شناسی چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 1402

دروس مربوطه ارشد ویروس شناسی

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

 

مولفین و مترجمین
باکتری شناسی Microbiology Walker & et al
Microbiology  Jawetz & et al
Zinsser microbiology Joklike & et al
Diagnostic microbiology (Finegulld (baily & scott
microbiology Murray
قارچ شناسی قارچ شناس پزشکی جامع دکتر فربده زینی، دکتر امیر سیدعلی مهبد، دکتر امامی انتشارات دانشگاه، تهران آخرین چاپ
قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی دکتر شهلا شادزی انتشارات گلبهار اصفلهان آخرین چاپ
medical mycology Rippon
قارچ شناسی پزشکی (روشهای علمی) اوانس و ریچاردسن ترجمه دکتر علیرضا خسروی
ویروس شناسی Medical microbiology E. Jawetz
Medical microbiology Zinsser
ایمنی شناسی ایمنولوژی ایوان رویت
ایمنولوژی دکتر محمد وجگانی
انگل شناسی Markell and Voge's 2006, medical parasitology
که توسط استاتید معتبر انگل شناسی ترجمه شده است
تک یاخته شناسی پزشکی تالیف دکتر غلامحسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدی قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدی محبعلی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران و انتشارات ایده نوین ویرایش دوم 1394
بیماریهای انگلی در ایران تالیف دکتر اسماعیل صائبی آخرین ویرایش
لیست منابع برای مطالعه بیشتر:
 کرم شناسی پزشکی تالیف دکتر فربدون ارفع آخرین ویرایش
انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها تالیف دکتر ابوالحسن ندیم، دکتر عزت الدین جوادیان، دکتر مهدی محبعلی و دکتر علی ضامن مومنی انتشارات نشر دانشگاهی آخرین ویرایش
زیست شناسی سلولی  مولکولی Molecular cell biology H. Lodish و همکاران آخرین ویرایش