نکاتی از دفترچه آزمون استخدامی که باید بدانید!

تمام نکاتی که باید از ثبت نام تا قبولی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی بدانید را در این مطلب گردآوری کرده ایم. دانستن این نکات شما را برای شرکت با آمادگی بیشتر، و قبولی در آزمون های استخدامی کمک می کند.

نکات دفترچه آزمون استخدامی
نکات دفترچه آزمون استخدامی

نکاتی از دفترچه آزمون استخدامی که باید بدانید!

نکاتی از دفترچه آزمون استخدامی که باید بدانید. نکاتی مثل نحوه تاثیر سهمیه ها در آزمون استخدامی، شرایط سنی شرکت در آزمون استخدامی، مدارک ثبت نام آزمون استخدامی ، سامنه ثبت نام آزمون استخدامی و.... از نکاتی هستند که با اطلاع از آن ها می توانید با خیال راحت تر در آزمون استخدامی شرکت کنید.

دانلود دفترچه ثبت نام شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

برای اطلاع از شرایط استخدام دستگاه های اجرایی و رشته های مختلف در شهر خود، همچنین دیدن ظرفیت شغل محل های مختلف می توانید دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی را دانلود کنید. لینک این دفترچه به محض انتشار در این محل قرار می گیرد.

دانلود دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

می توانید برای آشنایی بیشتر از دفترچه سال قبل استفاده کنید.

دانلود دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 97

برای راحتی شما بخش های مهمی از دفترچه آزمون استخدامی را در این مطلب آورده ایم که می توانید مطالعه کنید.

شرایط شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

علاقمندان به شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی باید دارای یک سری شرایط باشند که در اینجا مشاهده می کنید.

شرایط عمومی شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

داشتن تابعیت ایران

اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان

داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند

عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط مراجع قضایی

شرایط سنی  برای  شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

شرایط سنی برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، طبق متن منتشر شده در دفترچه های ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی قبل از سال 98 به شکل زیر است:

برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم شرط سنی برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی داشتن حداکثر سی سال است.

برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس شرط سنی برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی داشتن حداکثر سی و پنج سال است.

برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس شرط سنی برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی داشتن حداکثر چهل سال است.

برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری  شرط سنی برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی  داشتن حداکثر چهل و پنج سال است.

توجه داشته باشید بر اساس قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان مصوب مجلس شورای اسلامی موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذی ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثر سن مقرر معاف می باشند.

افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال.

رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.

میزان مدت خدمت ضرورت

داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی  و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ 1357/11/2 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.

دیگر شرایط شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نباید جزو نیروهای بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی باشند.

به استناد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پست های سازمانی در هر یک از دستگاه های اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا می باشند، پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر، در زمان معرفی به گزینش برای سیر مراحل استخدام، نباید جزو مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه های اجرایی باشند.

شرایط و تاثیر استفاده از سهمیه ها در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی از سهمیه های مختلف، به آن ها کمک می کند که در صورت قرار گرفتن در هر کدام از این سهمیه ها بتوانند درک بهتری از شرایط خود داشته باشند و بتوانند مطابق با آن شرایط تلاش هدفمندتری برای قبولی در آزمون استخدامی داشته باشند. سهمیه های آزمون استخدامی را به تفکیک توضیح می دهیم.

تاثیر سهمیه داوطلبان بومی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

در راستای تحقق سیاست بومی گزینی، و تسهیل شدن شرایط اشتغال برای افراد در استان ها و شهرستان های مختلف، داوطلبان بومی دارای مزایایی در آزمون دروس عمومی و تخصصی و همچنین مصاحبه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی خواهند بود.

بر اساس متن منتشر شده در دفترچه آزمون استخدامی، نمره داوطلبان بومی استان با ضریب 1/2 (یک و دو دهم) و نمره داوطلبان بومی شهرستان شرکت کننده در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی با ضریب 1/4 محاسبه می شود. توجه داشته باشید که این ضریب هم برای آزمون عمومی و تخصصی و هم برای مصاحبه آزمون استخدامی لحاظ خواهد شد. برای مثال اگر داوطلب بومی ساکن شهرستان از 100 نمره مجموع آزمون و مصاحبه استخدامی موفق به کسب 60 نمره شده باشد این نمره او در ضریب 4/1 ضرب خواهد شد و نمره نهایی او در واقع 84 می باشد.

نکته 1- توجه داشته باشید دستگاه های اجرایی که در تهران اقدام به استخدام و پذیرش از طریق آزمون استخدامی داوطلبان می کنند سهمیه بومی موضوعیت ندارد و گزینش کشوری خواهد بود.

نکته 2- همچنین استخدام در شغل محل های ادارات کل استان ها که محل خدمت آن ها در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان های آن استان، بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (1/2 )برخوردار خواهند شد.

تاثیر سهمیه ایثارگران در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

سهمیه ایثارگران در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، به دو دسته ایثارگران سهمیه 25 درصد و سهمیه ایثارگران 5 درصد تقسیم می شوند، که سهمیه 25 درصد ایثارگران برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شامل : جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر، همسر و آزادگان دارای بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شاهد می باشد. همچنین سهمیه 5 درصد ایثارگران شامل: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، فرزندان جانبازان زیر 25 درصد، فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می باشد.

شرایط استخدامی در دستگاه های اجرایی برای این سهمیه ها متفاوت است که به صورت مجزا به آن اشاره می کنیم.

تاثیر سهمیه ایثارگران سهمیه 25 در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

1-  برای استخدام داوطلبان سهمیه ایثارگران 25 درصد اولویتی به شکل زیر در نظر می گیرند :

اولویت با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر بر اساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر می باشد.

 در صورت عدم تکمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سهمیه به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده به ترتیب به همسر شهید، همسر جانبازان 25 درصد و بالاتر، همسر آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر، خواهر و برادر شهید تعلق می گیرد.

2- برای استخدام داوطلبان دارای  سهمیه 25 درصد از طریق آزمون استخدامی، ظرفیت ها و شغل محل های مجزا درنظر گرفته اند. داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد علاقمند به شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی باید توجه داشته باشند که فقط می توانند مشاغل مشخص شده برای این سهمیه را انتخاب کنند.

3- ظرفیت در نظر گرفته شده  برای سهمیه 25 درصد در صورت پر نشدن با داوطلبان دارای این سهمیه به بقیه سهیه ها نمی رسد و محفوظ باقی می ماند.

4- مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 درصد سایر ایثارگران نمی باشند، به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر می تواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده، استفاده نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای ایثارگران در دفترچه را انتخاب نمایند.

5-کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران(به استثناء خواهر و برادر شهید) الزامی نبوده و در صورتی که در شرایط اختصاصی دستگاه های اجرایی شرط حداقل معدل ذکر شده باشد، این گروه از داوطلبان از شرط مذکور معاف می باشند. یعنی داوطلبان حتی اگر در آزمون استخدامی  نتوانند نمره لازم را کسب کنند در صورتی که معدل آن ها حائز شرایط باشد می توانند استخدام شوند. توجه داشته باشید داوطلبان متقاضی استخدام در آموزش و پرورش دارای این سهمیه بر اساس تبصره 3 ماده 21 قانون جامع ایثارگران، در ادارات آموزش و پرورش باید حداقل هشتاد درصد حد نصاب علمی آخرین نفر پذیرفته شده را کسب نمایند.

تاثیر سهمیه ایثارگران سهمیه 5 در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

1-داوطلبان دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران باید شغل محل های ظرفیت آزاد را انتخاب کنند و نمی توانند از شغل محل های سهمیه 25 درصد انتخاب کنند.

2-ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی 5 درصد در ازمون استخدامی، جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل شغل محل هایی را انتخاب نمایند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد و همچنین جزو مشاغل مشخص شده برای سهمیه 25 درصد ایثارگران نباشد. بدیهی است استفاده از سهمیه ایثارگران 5 درصد صرفاً در مشاغلی اعمال می گردد که ظرفیت پذیرش آن ها بیش از یک نفر باشد.در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت.

3- این سهمیه نیز قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ خواهد ماند.

تاثیر استفاده از سهمیه معلولین در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

یکی دیگر از سهمیه هایی که در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی لحاظ می شود سهمیه معلولین است. افراد مشمول دارای این سهمیه باید به این نکات توجه کنند:

1- معلولین محترم باید توانایی الزم برای انجام شغلی که جهت آن استخدام می شوند را دارا باشند.

2- در سهمیه معلولین رقابت و کسب حد نصاب نمره مورد نیاز فقط بین افراد دارای این سهمیه می باشد.

3- سهمیه این داوطلبان طبق اعلام در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی سه درصد می باشد.

4- داوطلبان دارای سهمیه 3 درصد معلولین  باید شغل محل های ظرفیت آزاد را انتخاب کنند.

5- ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی 5 درصد در ازمون استخدامی، جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل شغل محل هایی را انتخاب نمایند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد

6- بدیهی است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت. سهمیه مذکور قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده ظرفیت این سهمیه نیز محفوظ خواهد ماند.

 

تاریخ و زمان ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

زمان ثبت نام دقیق آزمون استخدامی دستگاه اجرایی سال 98 هنوز اعلام نشده است. به محض اعلام زمان ثبت نام لینک ثبت نام شرکت در آزمون استخدامی در این صفحه قرار می گیرد. می توانید از طریق صفحه ی 

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98 به شرح زیر است:

عکس پرسنلی

کارت ملی

مدارک لازم برای استفاده از سهمیه ایثارگران 5 درصد

مدارک لازم برای استفاده از سهمیه معلولین عادی

مدرک تحصیلی

کارت پایان خدمت/ معافیت دائم (صرفا برای آقایان)

نحوه ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

نحوه ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی به صورت مرحله به مرحله توضیح داده می شود

ابتدا پس از دانلود و مطالعه کامل دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، و اطمینان از اینکه استخدام در  مشاغل مورد نظر شما وجود دارد و یا اینکه مشاغل مورد نیاز استخدامی متناسب با رشته شما وجود دارد می توانید مراحل زیر را طی کنید. همچنین برای پیدا کردن مشاغل متناسب با رشته تحصیلی خود می توانید پس از ورود به سامانه ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی طبق تصویر با کلیک بر روی "مشاغلی که می توانم در این آزمون ثبت نام کنم" نام رشته تحصیلی خود را وارد کنید.

 

مشاغلی که می توانم در آزمون استخدامی ثبت نام کنم!
مشاغلی که می توانم در آزمون استخدامی ثبت نام کنم!

پس از کلیک روی قسمت مورد نظر صفحه ای مطابق عکس زیر باز می شود:

 

لیست مشاغل مجاز در آزمون استخدامی
لیست مشاغل مجاز در آزمون استخدامی

 

با پر کردن قسمت های مربوطه و کلیک بر روی دکمه جستجو لیستی از مشاغلی که باتوجه به شرایط خود می توانید انتخاب کنید نمایش داده می شود.

پس از انجام مرحله قبل و مطالعه توضیحات قبلی این نوشته و اطمینان حاصل از دارا بودن شرایط باید هزینه شرکت در آزمون را پرداخت و کارت اعتباری تهیه فرمایید. برای این منظور باید در سامانه ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی  طبق تصویر روی دکمه پرداخت هزینه کلیک کنید.

 

پرداخت هزینه آزمون استخدامی
پرداخت هزینه آزمون استخدامی

پس از کلیک روی دکمه و طی کردن مراحل پرداخت سیستم کدی را به شما می دهد که باید آن را نگه دارید. پس از طی مراحل پرداخت تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد.

 

توکن پرداخت آزمون استخدامی- کد رهگیری
توکن پرداخت آزمون استخدامی- کد رهگیری

 

 

با کلیک روی دکمه ورود به فرآیند ثبت نام، وارد صفحه ثبت نام اصلی خواهید شد ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی دارای هفت مرحله می باشد.

مرحله اول، بارگذاری تصویر مدارک:  در این بخش باید تصویر عکس پرسنلی و همچنین مدارک مورد نیاز آپلود شود. سعی کنید به راهنمایی های درج شده در سامانه برای انجام درست این مرحله دقت کنید.

مرحله دوم، اطلاعات فردی: در این بخش باید اطلاعات و مشخصات فردی خود را با دقت وارد سیستم کنید تا بتوانید به مرحله بعدی بروید

مرحله سوم، سهمیه ها و سوابق: در این مرحله داوطلب باید در صورتی که دارای یکی از سهمیه های توضیح داده شده در بالا باشد نوع سهمیه خود را وارد کند و در صورت داشتن سوابق کاری این سوابق را نیز در این مرحله باید وارد کند.

مرحله چهارم، اطلاعات تحصیلی: در این قسمت باید اطلاعات مربوط به مدرک و سابقه تحصیلی را وارد کنید.

مرحله پنجم، انتخاب شغل مورد درخواست: در این مرحله سامانه ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی طبق اطلاعاتی که در مرحله قبل وارد کرده اید شغل هایی که می توانید انتخاب کنید را به شما نمایش می دهد و شما می توانید از بین این مشاغل، شغل مورد نظر خود را انتخاب کنید.

مرحله ششم، اطلاعات تکمیلی: در این مرحله باید اطلاعات تکمیلی خود شامل آدرس محل سکونت، شماره تلفن، ایمیل و ... را وارد کنید

مرحله هفتم، دریافت کد رهگیری: این مرحله مرحله آخر می باشد که سامانه ثبت نام آزمون استخدامی به شما یک کد رهگیری می دهد توجه داشته باشید تنها در صورت دریافت این کد ثبت نام شما کامل شده است.

رشته های مورد نیاز استخدامی دستگاه های اجرایی

رشته های مورد نیاز استخدامی دستگاه های اجرایی با توجه به شغل  مورد نظر شما انتخاب می شود در جداول زیر به تفکیک هر شغل و رشته های مورد نیاز استخدامی دستگاه های اجرایی را مشاهده می فرمایید.

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  صادق محمدی‏ - 01/12/22

  سلام اگه برای سهمیه 25درصد ایثارگری متقاضی وجود نداشته باشه برای تکمیل کادرشون از سهمیه ازاد استفاده میکنن؟یعنی اونی ک به عنوان ذخیره هست امیدی به قبولی داره؟ ممنون میشم جواب بدین

 • تصویر فرد

  سمیه احمدی‏ - 01/12/16

  سلام برای آزمون آموزش و پرورش انتخاب اولم شهر خودم هست که سهمیه ۵درصد پذیرش زن نداره، ولی انتخاب دوم و سومم سهمیه داره میتونم گزینه سهمیه ۵ درصد رو انتخاب کنم ؟

 • تصویر فرد

  جعفر مومنی‏ - 01/10/16

  سلام
  بنده در ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی قبول شده و نمره 16.94 را کسب کرده ام و برای مصاحبه دعوت شده ام نمره حد نصاب هم 16.94 می باشد که نمره ای است که بنده کسب کرده ام و نشان دهنده دو موضوع است یک اینکه من کمترین نمره را کسب کرده ام و دوم اینکه نفر اول نمره حدودا 34 را کسب کرده (چون نمره حد نصاب برابر 50 درصد بالا ترین نمره است) حال با این وجود بنده شانسی برای قبول شدن دارم؟
  باتشکر

 • تصویر فرد

  رضا رضایی‏ - 01/9/8

  بنده جانباز ۱۵ درصد هستم و مجرد بخوام آزمون شرکت کنم باید کدوم گزینه رو در سهمیه زیر ۲۵ بزنم ؟

 • تصویر فرد

  SH Dr‏ - 01/8/1

  سلام بنده یه سوال داشتم میتونید راهنمایی کنید در دفترچه ازمون استخدامی اموزش پروش این بند نوشته شده پایین ذکرش میکنم .اولش گفته فرزندان جانباز نیاز ب حد نصاب نمره ندارند بعد تو تبصرش گفته باید ۸۰ درصد نمره فرد قبولی رو بیارن خب این یعنی چی یعنی من با سهمیه ازاد باید رقابت کنم چ فرقی میکنه؟ برای هنراموزی کامپوتر و اموزش پروش میخام

  کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه 25 و 5 درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمیباشد.
  بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیهها در شغلمحلهای سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره
  امتحان در شغل مربوط الزامی است.
  تبصره: بر اساس تبصره 3 ماده 21 قانون جامع ایثارگران، کلیه ایثارگران مشمول سهمیههای 25 و 5 درصد متقاضی استخدام در
  ادارات آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری بایستی حداقل هشتاد درصد (80 درصد) حدنصاب علمی آخرین نفر
  پذیرفته شده را کسب نمایند.

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/3

  سلام خدمت شما شرط گفته شده برای استخدامی اموزش و پرورش و وزارت علوم هست و برای بقیه دستگاه های اجرایی نیست در واقع این دو دستگاه مستثنا شدن از این قضیه

 • تصویر فرد

  بهار‏ - 01/3/25

  سلام من نمی توانم در ازمون استخدامی شرکت کنم چون رشته ی من مهندسی برق هست و نمیشه و هیچ ازمونی مداره اگر عم داشته باشه مرد و شهر های دیگه ایا میتوان فرزند 35درصد با رشته ی دیگر ثبت نام کنم

 • تصویر فرد

  علی‏ - 01/2/20

  سلام خسته نباشید من در ازمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۰ شرکت کردم متولد استان بوشهرم ولی محل شغلم یکی از شهرستان های بوشهر هست کافی نت برام زده غیر بومی ولی فکر کنم بومی استان هستم درسته ؟؟ به نظرتون باید چکار کنم؟ و ی سوال دیگه شغل انتخابی فقط ۱ نفر میخاد من زدم سهمیه ۵ درصدی ایثار گری میتونم از این سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  حمیده‏ - 00/12/6

  سلام من سهمیه 5درصد دارم ولی تو شهر خودم سهمیه 5درصد رشته منو نمیخوان میخوام بدونم آزاد بزنم و بومی باشم امتیازش بیشتر یا بومی نباشم و سهمیه 5درصد داشته باشم؟

 • تصویر فرد

  سیما‏ - 00/12/4

  باسلام و خسته نباشید توروخدا جواب بدید خیلییی مهمه،من استخدامی اموزش و پرورش میخوام شرکت کنم به نظرتون استانی رو بزنم که ظرفیت پذیرش سه نفره و امتیاز بومی لحاظ نمیشه یا سهمیه ۵ درصدی شهر دیگه رو بزنم که یک نفر میخواد وغیر بومی محسوب میشم؟ و اینکه میگن استفاده از سهمیه برا شغلهایی امکان پذیر که ظرفیت پذیرش بیش از یک نفر باشد یعنی چی؟؟؟؟توروخدا جواب بدین ممنون میشم

 • تصویر فرد

  بهنام رضوی پور‏ - 00/12/2

  سلام من فرزند ایثارگر با مدت حضور24 ماه در جبهه هستم. سهمیه 5 درصد شامل من میشود؟ الان برای ثبت نام بجز ثبت نام در سایت سنجش نیاز به چیز دیگه ای هست مثلا کد یا ثبت نام در وبسایت خاصی؟
  لطفا جواب بدین ممنونم

 • تصویر فرد

  نادیاجوانمردی‏ - 00/12/1

  سلام واسه آزمون استخدامی ۱۴۰۰ میشه شهرستان یا استان های دیکگه انتخاب کرد من ساکن شیرازم بومی شیراز میشه ان شهرهارو زد شانس قبولی هست ؟

 • تصویر فرد

  احمدی‏ - 00/11/30

  سلام من ایثارگر ۵درصدم الان برای ثبت نام بجز ثبت نام در سایت سنجش نیاز به چیز دیگه ای هست مثلا کد یا ثبت نام در وبسایت خاصی؟
  لطفا جواب بدین ممنونم

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 00/11/21

  سلام و عرض ادب ، من میخوام برای شغل متصدی امور دفتری شرکت کنم پدرم جانباز پنج درصده ، تو شهر خودم سهمیه جانباز پنج درصد نداره ولی در شهر همجوار سهمیه پنج درصد جانبازی داره ولی من بومی این شهر نمیشم که ضریب ۱.۴ برای بومی ها داره ، بنظرتون من در شهر خودم شرکت کنم که سهمیه ازاد باید شرکت کنم یا شهر همجوار که سهمیه جانبازی پنج درصد رو داره؟؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 00/8/17

  من در سهمیه آزاد قبول شدم و پدرم کارت ایثارگری حضور در جبهه دارد و در هنگام تحویل مدارک ازم کارت ایثارگری خواستن منم تو پرونده کپی شو دادم بنظرتون تو قبولی و گزینش تاثیر داره؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 00/7/1

  سلام اگر شرط معدل رو نداشته باشیم و از خانواده شهدا (خواهر شهید )باشم امکان قبولی ثبت نام است یا خیر (استخدامی بانک صادرات )

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 00/5/23

  سلام
  اگر تو سهمیه ایثارگران در ازمون اسدامی شرکت کنیم باز هم امتیاز بومی برامون در نظر گرفته میشه یا خیر

 • تصویر فرد

  هاشمی‏ - 00/5/20

  سلام روز بخیر.من در آزمون استخدامی نفر اول کتبی ونفر دوم مصاحبه شدم.امتیاز ۵درصدی داشتم.ولی اعمال نکردن و میگن اگر جمع امتیازاتتون برابر میشد در اون صورت شما چون ایثارگرید اولویت داشتید نفر سوم مصاحبه رو جذب کردن.این حرف چقدر سندیت داره؟مگر نباید امتیاز ۵درصد رو به نمره کل من ضرب میکردن تا بدست بیارن نهایی رو؟ممنون میشم راهنمایی کنید منو.

 • تصویر فرد

  Ehsan‏ - 00/3/2

  در ادامه سوال قبلی .پدر بنده تا حالا از هیچ سهمیه ای استفاده نکرده آیا من میتونم استفاده کنم برای تبدیل وضعیت چون که در حال حاضر شاغل هستم چون که قراردادی هستم می‌خوام بدون راهی برای رسمی شدن از این طریق هست.

 • تصویر فرد

  Ehsan‏ - 00/3/2

  سلام .یه سوال دارم اگر کسی ۲تا از عمو هاش شهید شده باشند ویکی از آنها ازدواج کرده و بچه نداشته باشد از این سهمیه چه کسی میتواند استفاده کند. باتشکر

 • تصویر فرد

  azade yari‏ - 00/2/23

  سلام
  من متولد و فارغ التحصیل‌ همدان هستم از مدرسه تا دانشگاه،بنا ب دلایلی امسال در شهرستان البرز ساکن شدیم با همسرم،برای استخدامی حتما باید شهر همدان و بزنم؟تا بتونم از سهمیه جانبازی و آزادگی پدرم استفاده کنم؟ممنون میشم جواب بدین

 • تصویر فرد

  رسولیان میلاد‏ - 00/2/4

  سلام خانم توفیقی خسته نباشید من در آزمون استخدامی قبول شدم در رشته شغل های سهمیه پنج درصد ایثارگران،که منم اون سهمیه را دارم__ دو برابر ظرفیت معرفی شدیم برای مصاحبه،حالا اون رقیب من سهمیه ایثارگری ۵ درصدی ندارد ،یعنی ایشون اون سهمیه را ندارع و بصورت داوطلب آزاد محسوب میشه ،خواستم ببینم چطور ممکنه ایشون سهمیه ندارع به مصاحبه دعوت شده؟؟ایا مجاز هستش؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/12/22

  سلام شهر ما سهمیه معلولین نداره میشه از شهر های دیگه برای سهمیه سه درصدی معلولین برا استخدامی استفاده کنیم

 • تصویر فرد

  فاطمه محمدیان‏ - 99/11/28

  سلام من در آزمون استخدامی ۹۹شرکت کردم سهمیه پنج درصد دارم ولی هیچ جای مطالعه نکردم ک مدرک بخواد باید مدرک رو کی تحویل بدی و اینکه در رشته ای ک ۲۰ نفر بخواد چند نفر رو با سهمیه پنج درصد قبول میکنن.ممنون میشم پاسخ بدید

 • تصویر فرد

  رز‏ - 99/11/24

  سلام منم مشکل دوستنمون رودارم و دقیقامثل دوستمون که نوشته بود متولد و تحصیل کرده یه شهرولی به خاطر همسرش که استخدام یه ارگان هست به شهر دیگه ای که محل تولد همسرش هست رفته حالا اگه بخواهد شهر خودمو بزنم که بومی حساب شم 500 کیلومتر فاصله داره توی بند های بومی گزینی هم چیزی که شاملم بشه نیست بخوام غیر بومی هم شرکت کنم کارم خیلی سخت میشه آیا این عدالته؟آیا چون همسر من استخدام هستند کافی نیست برای بومی بودن من؟از اول هم همین شهر بودن لطفا راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 99/11/21

  سلام. من سهمیه ۵درصدی دارم. برای آزمون وزارت بهداشت ۹۹شرکت کردم. باید توی سامانه سجایا ثبت نام کنم تا سهمیه رو تایید کنن یا لازم نیست؟؟؟

 • تصویر فرد

  ریحان‏ - 99/11/15

  سلام من فرزندجانباز۲۵درصدهستم ولی درزمان ثبتنام آزمون استخدامی سهمیه ۵درصدزده شده وگزینه۲۵درصدی نداشت الان درآزمون قبول شدم آیابرایم مشکلی بوجودمیآیدیانه؟؟ممکن است ردبشوم درمصاحبه بخاطرسهمیه ۵درصدی؟؟چون واقعاگزینه ۲۵درصدی نداشت

 • تصویر فرد

  فرنوش‏ - 99/11/13

  من سهمیه پنج درصدی دارم، ولی کد شغل آزاد قبول شدم،چون اون کد شعل سهمیه پنج درصدی نداشت، ایا الان سهمیه ام تو مصاحبه تاثیر داره؟

 • تصویر فرد

  مریم حسینی‏ - 99/11/12

  سلام.عذر میخوام من متولد شهرکرد هستم اما شناسامه ام صاده از کوهرنگ یکی از شهرشتان های چهارمحال.سابق ۱۰ سال سکونت رو هم توی کوهرنگ دارم‌البته سال های تحصیلی م‌ رو توی شهرکرد گذروندم و تابستون ها کوهرنگ میرفتیم و ۳ ماه رو اونجا می موندم
  که جمعا ۱۰ سال میشه و حتی بیشتر. آیا حالا که من کوهرنگ رو انتخاب کردم سهمیه بومی محسوب میشم؟چون برای ثبت نام بومی زدم.ممنون میشم راهنمایی کنید.

 • تصویر فرد

  ندا‏ - 99/11/12

  سلام خسته نباشید. من تودفترچه قبولی یکی از سهمیه پنچددرصدیا دیدم ک حد مصاب پنچ درصدیا ازازاد بیشتر این چطوره؟ اینجوری ک ب ضررمون. اگ بین پنچ درصدا نیاریم باازادا سنجیده میشبم؟؟؟ چون کد ازاد برای پنچ درصدی زدیم.بعدیه سوال نحوه محاصبه ی حدنصاب پنچ درصدی چطور

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 99/11/3

  سلام می خواستم بدونم من از سهمیه ۲۵ درصدی استفاده کردم منتها شغل مورد نظرم رو شهرستان خودم با این سهمیه امسال پذیرش نداشت بخاطر همین یه شهرستان دیگه که پذیرش می کرد و نزدیک هست رو انتخاب کردم الان بومی چجوری حساب میشه سهمیه اش؟ چون خود دفترچه درج شده از محل هایی که برای سهمیه ۲۵درصد مشخص شده انتخاب بشه

 • تصویر فرد

  حامد‏ - 99/11/1

  سلام وقت بخیر
  من سهمیه ۵ درصد دارم
  یه جا ۲ نفر میخواد که میتونم از سهمیه ۵ درصد استفاده کنم
  بومی نیستم ولی احتمال زیاد بومی ها سهمیه ۵ درصد ندارن
  یه جا دیگه که اونجا هم بومی نیستم یه نفر میخواد که تعداد بومیش کمتر هست ولی سهمیه ۵ درصد نمیتونم استفاده کنم
  به نظرتون کدوم بزنم؟ واقعا نوع تاثیر ۵ درصدی و اندازه موثر بودنش در برابر کسای دیگه که بومی هستن ولی ۵ درصد ندارن نامفهومه و نمی‌دونم تاثیر داره یا نه
  ممنون

 • تصویر فرد

  Raz‏ - 99/11/1

  سلام من متولد و تحصیل کرده یه شهرم ولی به خاطر همسرم که استخدام یه ارگان هست به شهر دیگه ای که محل تولد همسرم هست رفتم حالا اگه بخوام شهر خودمو بزنم که بومی حساب شم ۲۰۰ کیلومتر فاصله داره توی بند های بومی گزینی هم چیزی که شاملم بشه نیست بخوام غیر بومی هم شرکت کنم کارم خیلی سخت میشه آیا این عدالته؟آیا چون همسر من استخدام هستند کافی نیست برای بومی بودن من؟از اول هم همین شهر بودن لطفا راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  معصومه سمیع‏ - 99/10/25

  منظورم اینه که دانشگاه و مقطع و معدل تاثیر در امتیاز نمره داره؟؟ همچنین من بخاطر شعل همسرم در این شهر یعنی کرج. 6ساکن شدم وایشون رسمی هستن ایا بومی حساب میشم.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 99/10/25

  سلام وقت بخیر من در کد رشته فوریت های پزشکی ثبت نام کردم، ۲ نفر برای اون پایگاه مدنظر هستش، سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد برای اون پایگاه حساب نشده و من با سهمیه ۵ درصد ثبت نام کردم، آیا این سهمیه ۵ درصد در نمره من تاثیری داره یا خیر؟! یا مثل بقیه آزاد حساب میشم،

 • تصویر فرد

  Ghasem‏ - 99/10/25

  سلام,برای استفاده از سهمیه ۲۵ درصد میزنه شما مشمولید اما بیکار نیستید ,کار دولتی ندارم اما ازاد مشغولم و بیمه دارم میشه راهنمایی کنین ?

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/10/29

  سلام. بخاطر اینکه بیمه براتون رد میشه این پیغام رو میده. میتونید بیمتون رو قطع کنید و بعد اقدام کنید.

 • تصویر فرد

  معصومه سمیع‏ - 99/10/24

  ممکنه بگید سهیمه بومی بودن چنددرصد هست همچنین مدرک فوق لیسانس و معدل بالای 18. و ایا من که 5 ساله بخاطر شغل همسرم که رسمی ارگانی هست من بومی اون شهر حساب میشم؟؟؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 99/10/18

  سلام من سهمیه پنج درصد دارم به نظرتون مرکز استان رو بزنم شانس قبولیم بیشتره یا تهران ؟ تهران دو نفر میخواد .مرکز استان یک نفر .آخه شنیدم میگن سهمیه پنج درصد برای شغل محل های یک ظرفیتی اعمال نمیشه ؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/10/29

  سلام. سهمیه 5 درصد از بقیه سهمیه ها جداست و ربطی به تک ظرفیتی و دو ظرفیتی ندارد.

 • تصویر فرد

  آوا سورانه‏ - 99/10/16

  سلام پدر من پنج ماه و نیم سابقه حضور در جبهه دارند و پنج درصد که بعدش جانباز شدن و برای 15 روز کم میتونم تو آزمون شرکت کنم ؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/10/29

  سلام. باید مدت حضور در جبهه 6 ماه باشه. برای جانبازی باید درصد جانبازی مورد قبول را بررسی کنید.

 • تصویر فرد

  حسن صابری‏ - 99/10/15

  سلام من ساکن هشتگرد کرجم .هشتگرد که بانک توسعه تعاون نمیگرفت کرجو زدم. گزینه بومی روهم زدم درسته دیگ؟

 • تصویر فرد

  مهتاب‏ - 99/10/13

  درود بومی بودن چند درصد امتیاز داره؟
  و آیا برای آزمون حدنصاب داره؟

 • تصویر فرد

  Rezaii‏ - 99/10/10

  سلام
  کسی میدونه سهمیه تو مصاحبه هم تاثیر داره یا نه.

 • تصویر فرد

  مهسا شادی‏ - 99/10/1

  سلام من سهمیه 5 درصد تو ازمون استخدامی دارم..سوالم اینه تاثیر این سهمیه در نحوه ی پذیرش و دعوت به مصاحبه تاثیر دارد یا در هنگام مصاحبه سهمیه در نظر گرفته میشود.

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/10/29

  سلام. ظرفیت پذیرش 5 درصدی از بقیه ظرفیت ها کاملا جداست و در تمام مراحل استخدامی وجود دارد.

 • تصویر فرد

  حمید‏ - 99/9/22

  سلام
  من اهل آمل هستم و در آزمون سال 99 برای استخدامی آموزگار ابتدایی در شهر آمل ثبت نام کردم. آیا امسال به دلیل این که در هنگام ویرایش دوباره وارد سایت نشدم و گزینه ی استفاده از امتیاز بومی را انتخاب نکردم، امتیاز بومی شامل من نخواهد شد؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/9/23

  سلام. شما بومی محسوب میشید و موقع مصاحبه مدارک می برید.

 • تصویر فرد

  S‏ - 99/8/12

  سلام من سهمیه ۵درصد دارم میخواستم بدونم تاثیری در آزمونم داره یا خیر ؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 99/8/15

  سلام مهندس 
  بله که تاثیر داره ، در واقع شما رقابتت بین سهمیه 5 درصدی ها با شرایط ویژه خودش هست .  حتما محتوای مربوط به سهمیه هارو مطالعه کن داخل سایت ، باز اگر سوال داشتی تماس  بگیر راهنماییت کنیم . 

 • تصویر فرد

  تربیت بدنی‏ - 99/7/11

  سلام
  من مرکز استان هستم ( تبریز ) و چون تبریز نیرو نمیخواد یکی از شهرستانهای اطراف تبریز رو زدم ( تک ظرفیتی )
  به نظرتون بومی استان برای من لحاظ میشه ؟؟؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/8/10

  سلام. امسال بومی استان نداریم.

 • تصویر فرد

  فربدبخه‏ - 99/7/4

  سلام. من ساکن اصفهان و بومی خود اصفهان هستم. رشته هایی که شامل مرکز اصفهان هستن با چه عنوانی میان؟ مثلا. اصفهان. اصفهان بخشداری بن رود یعنی برای مراکز استانه؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/8/10

  سلام. بله.

 • تصویر فرد

  رویا‏ - 99/6/25

  سلام
  افراد غیر بومی میتونند در آزمون شرکت کنند؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/8/10

  سلام. بله.

 • تصویر فرد

  Zahra‏ - 99/6/23

  سلام من ازمون دبیری تاریخ شرکت کردم‌ میشه چنتا محل واسه شغل انتخاب کرد؟
  من فقط تونستم یکی انتخاب کنم

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/8/10

  سلام. فقط یک انتخاب دارید.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 99/6/21

  سلام ببخشید من 4 سال سابقه بسیج دارم میتونم سهمیه بگیرم استفاده کنم بر ا استخدامی دستگاه اجرایی؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  زهرا الیهایی‏ - 99/6/20

  سلام. من خواهر شهید هستم. توی فرم ثبت نام ازمون استخدامی گزینه ی خواهر شهید رو زدم اما الان که کارت ورود به جلسه رو گرفتم گزینه ی استفاده از سهمیه رو خیر برام زده . چرا ؟؟؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/9/23

  سلام. تقریبا محاله. مطمئنید که گزینه رو انتخاب کردید؟

 • تصویر فرد

  فائزه‏ - 99/6/20

  سلام وقتتون بخیر
  برای شرکت در آزمون آموزش پرورش میتونیم شهرستان های دیگه استان رو انتخاب کنیم؟ من ساری بدنیا آمدم ولی در نکا زندگی میکنم. اگر نکا ظرفیت نداشت، میتوانم ساری یا شهرستان های دیگر را انتخاب کنم؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/9/23

  سلام. بله.

 • تصویر فرد

  زهرا امینى‏ - 99/6/9

  سلام. وقتتون به خیر. مشمولین سهمیه هاى ٥ درصدى که در کدهاى شغل محل آزاد شرکت کنند نمرشون با همون ٨٠ درصد حساب میشه یا نه بدون در نظر گرفتن سهمیشون مقایسه میشن؟ و اینکه براى کدهاى آزاد هم ٢٥ درصد تکمیل نشد با ٥ درصد جایگزین میشه ؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/9/23

  سلام. وقتی سهمیه آزاد ثبت نام کرده باشید دیگه کاری با سهمیه 5 درصدی شما ندارند. در مورد سوال دومتون سهمیه ازاد و 25 درصد و 5 درصد کاملا جداست.

 • تصویر فرد

  شیما‏ - 99/3/8

  باسلام.ساکن اصفهانم.تما هیچوقت خود اصفهان اموزگاری نمیخواد.شهرستانهای اطرافش میخواد.هرکدونو بزنم فرقی نداره؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 99/4/12

  سلام خانم مهندس 
  خیر فرقی ندارن

 • تصویر فرد

  میلاد عزیزی‏ - 99/2/11

  سلام
  الان من که مدرم جانباز ۱۰ درصده
  تو آزمون پرستاری ک حداکثر سن واسه استخدنای ۳۲ ساله
  واسه من شرایط سنی مثه بقیه حساب میشه یعنی همون ۳۲ ساله یا فرق داره
  ممنون‌میشم اگه جواب بدید!!!!!

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/2/28

  سلام. ضوابط استخدامی مد نظرتون رو باید مطالعه کنید.

 • تصویر فرد

  میلاد عزیزی‏ - 99/2/11

  سلام خسته نباشید
  من پدرم جانباز ۱۰ درصده
  شرایط سنی برای استخدامی برای من چجوری حساب میشه
  آیا واسه من شرایط سنی وجود داره یا ن؟؟؟
  ممنون میشم اگه جواب بدین!!!!

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 99/2/28

  سلام. ضوابط استخدامی که میخواین شرکت کنید رو بخونید.

 • تصویر فرد

  مانی‏ - 98/10/29

  سلام من داخل کد رشته خودم حد نصاب در رشته بهداشت کسب کردم،ایا کد رشته من هم مصاحبه دارد یا نه و پروسه ان چه طوره؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/11/8

  سلام ببینید باید گروه وزارت بهداشت پیام بدید راهنماییتون کنن .

 • تصویر فرد

  مانیا‏ - 98/10/25

  سلام وقت بخیر من دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مامایی هستم . در امتحان استخدامی امسال با ظرفیت 1برابر مجاز شدم.در رشته محلی که آزمون دادم مدرک مورد پذیرش رو کارشناسی مامایی ذکر کردن. آیا من بقیه مراحل رو طی کنم؟ یا انصراف بدم؟چون در بند 7ماده قانون افرادی که مجاز به شرکت نیستند نوشته شده بود که افراد با مدرک مرتبط بالاتر مجاز به شرکت نیستند. امیدی به پذیرش من هست؟ یا انصراف بدم؟

 • تصویر فرد

  زهرا توفیقی‏ - 98/10/28

  سلام. اگر کارشناسی رشته مامایی رو دارید شرکت کنید. به امتحانش میرزه.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت