نکات دفترچه آزمون استخدامی
نکات دفترچه آزمون استخدامی

نکاتی از دفترچه آزمون استخدامی که باید بدانید!

نکاتی از دفترچه آزمون استخدامی که باید بدانید. نکاتی مثل نحوه تاثیر سهمیه ها در آزمون استخدامی، شرایط سنی شرکت در آزمون استخدامی، مدارک ثبت نام آزمون استخدامی ، سامنه ثبت نام آزمون استخدامی و.... از نکاتی هستند که با اطلاع از آن ها می توانید با خیال راحت تر در آزمون استخدامی شرکت کنید.

دانلود دفترچه ثبت نام شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

برای اطلاع از شرایط استخدام دستگاه های اجرایی و رشته های مختلف در شهر خود، همچنین دیدن ظرفیت شغل محل های مختلف می توانید دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی را دانلود کنید. لینک این دفترچه به محض انتشار در این محل قرار می گیرد.

دانلود دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

می توانید برای آشنایی بیشتر از دفترچه سال قبل استفاده کنید.

دانلود دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 97

برای راحتی شما بخش های مهمی از دفترچه آزمون استخدامی را در این مطلب آورده ایم که می توانید مطالعه کنید.

شرایط شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

علاقمندان به شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی باید دارای یک سری شرایط باشند که در اینجا مشاهده می کنید.

شرایط عمومی شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

داشتن تابعیت ایران

اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان

داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند

عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط مراجع قضایی

شرایط سنی  برای  شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

شرایط سنی برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، طبق متن منتشر شده در دفترچه های ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی قبل از سال 98 به شکل زیر است:

برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم شرط سنی برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی داشتن حداکثر سی سال است.

برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس شرط سنی برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی داشتن حداکثر سی و پنج سال است.

برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس شرط سنی برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی داشتن حداکثر چهل سال است.

برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری  شرط سنی برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی  داشتن حداکثر چهل و پنج سال است.

توجه داشته باشید بر اساس قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان مصوب مجلس شورای اسلامی موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذی ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثر سن مقرر معاف می باشند.

افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال.

رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.

میزان مدت خدمت ضرورت

داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی  و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ 1357/11/2 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.

دیگر شرایط شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نباید جزو نیروهای بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی باشند.

به استناد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پست های سازمانی در هر یک از دستگاه های اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا می باشند، پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترک فراگیر، در زمان معرفی به گزینش برای سیر مراحل استخدام، نباید جزو مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه های اجرایی باشند.

شرایط و تاثیر استفاده از سهمیه ها در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی از سهمیه های مختلف، به آن ها کمک می کند که در صورت قرار گرفتن در هر کدام از این سهمیه ها بتوانند درک بهتری از شرایط خود داشته باشند و بتوانند مطابق با آن شرایط تلاش هدفمندتری برای قبولی در آزمون استخدامی داشته باشند. سهمیه های آزمون استخدامی را به تفکیک توضیح می دهیم.

تاثیر سهمیه داوطلبان بومی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

در راستای تحقق سیاست بومی گزینی، و تسهیل شدن شرایط اشتغال برای افراد در استان ها و شهرستان های مختلف، داوطلبان بومی دارای مزایایی در آزمون دروس عمومی و تخصصی و همچنین مصاحبه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی خواهند بود.

بر اساس متن منتشر شده در دفترچه آزمون استخدامی، نمره داوطلبان بومی استان با ضریب 1/2 (یک و دو دهم) و نمره داوطلبان بومی شهرستان شرکت کننده در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی با ضریب 1/4 محاسبه می شود. توجه داشته باشید که این ضریب هم برای آزمون عمومی و تخصصی و هم برای مصاحبه آزمون استخدامی لحاظ خواهد شد. برای مثال اگر داوطلب بومی ساکن شهرستان از 100 نمره مجموع آزمون و مصاحبه استخدامی موفق به کسب 60 نمره شده باشد این نمره او در ضریب 4/1 ضرب خواهد شد و نمره نهایی او در واقع 84 می باشد.

نکته 1- توجه داشته باشید دستگاه های اجرایی که در تهران اقدام به استخدام و پذیرش از طریق آزمون استخدامی داوطلبان می کنند سهمیه بومی موضوعیت ندارد و گزینش کشوری خواهد بود.

نکته 2- همچنین استخدام در شغل محل های ادارات کل استان ها که محل خدمت آن ها در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان های آن استان، بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (1/2 )برخوردار خواهند شد.

تاثیر سهمیه ایثارگران در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

سهمیه ایثارگران در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، به دو دسته ایثارگران سهمیه 25 درصد و سهمیه ایثارگران 5 درصد تقسیم می شوند، که سهمیه 25 درصد ایثارگران برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شامل : جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر، همسر و آزادگان دارای بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شاهد می باشد. همچنین سهمیه 5 درصد ایثارگران شامل: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، فرزندان جانبازان زیر 25 درصد، فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می باشد.

شرایط استخدامی در دستگاه های اجرایی برای این سهمیه ها متفاوت است که به صورت مجزا به آن اشاره می کنیم.

تاثیر سهمیه ایثارگران سهمیه 25 در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

1-  برای استخدام داوطلبان سهمیه ایثارگران 25 درصد اولویتی به شکل زیر در نظر می گیرند :

اولویت با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر بر اساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر می باشد.

 در صورت عدم تکمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سهمیه به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده به ترتیب به همسر شهید، همسر جانبازان 25 درصد و بالاتر، همسر آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر، خواهر و برادر شهید تعلق می گیرد.

2- برای استخدام داوطلبان دارای  سهمیه 25 درصد از طریق آزمون استخدامی، ظرفیت ها و شغل محل های مجزا درنظر گرفته اند. داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد علاقمند به شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی باید توجه داشته باشند که فقط می توانند مشاغل مشخص شده برای این سهمیه را انتخاب کنند.

3- ظرفیت در نظر گرفته شده  برای سهمیه 25 درصد در صورت پر نشدن با داوطلبان دارای این سهمیه به بقیه سهیه ها نمی رسد و محفوظ باقی می ماند.

4- مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5 درصد سایر ایثارگران نمی باشند، به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر می تواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده، استفاده نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای ایثارگران در دفترچه را انتخاب نمایند.

5-کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگیر برای مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران(به استثناء خواهر و برادر شهید) الزامی نبوده و در صورتی که در شرایط اختصاصی دستگاه های اجرایی شرط حداقل معدل ذکر شده باشد، این گروه از داوطلبان از شرط مذکور معاف می باشند. یعنی داوطلبان حتی اگر در آزمون استخدامی  نتوانند نمره لازم را کسب کنند در صورتی که معدل آن ها حائز شرایط باشد می توانند استخدام شوند. توجه داشته باشید داوطلبان متقاضی استخدام در آموزش و پرورش دارای این سهمیه بر اساس تبصره 3 ماده 21 قانون جامع ایثارگران، در ادارات آموزش و پرورش باید حداقل هشتاد درصد حد نصاب علمی آخرین نفر پذیرفته شده را کسب نمایند.

تاثیر سهمیه ایثارگران سهمیه 5 در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

1-داوطلبان دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران باید شغل محل های ظرفیت آزاد را انتخاب کنند و نمی توانند از شغل محل های سهمیه 25 درصد انتخاب کنند.

2-ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی 5 درصد در ازمون استخدامی، جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل شغل محل هایی را انتخاب نمایند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد و همچنین جزو مشاغل مشخص شده برای سهمیه 25 درصد ایثارگران نباشد. بدیهی است استفاده از سهمیه ایثارگران 5 درصد صرفاً در مشاغلی اعمال می گردد که ظرفیت پذیرش آن ها بیش از یک نفر باشد.در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت.

3- این سهمیه نیز قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ خواهد ماند.

تاثیر استفاده از سهمیه معلولین در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

یکی دیگر از سهمیه هایی که در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی لحاظ می شود سهمیه معلولین است. افراد مشمول دارای این سهمیه باید به این نکات توجه کنند:

1- معلولین محترم باید توانایی الزم برای انجام شغلی که جهت آن استخدام می شوند را دارا باشند.

2- در سهمیه معلولین رقابت و کسب حد نصاب نمره مورد نیاز فقط بین افراد دارای این سهمیه می باشد.

3- سهمیه این داوطلبان طبق اعلام در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی سه درصد می باشد.

4- داوطلبان دارای سهمیه 3 درصد معلولین  باید شغل محل های ظرفیت آزاد را انتخاب کنند.

5- ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی 5 درصد در ازمون استخدامی، جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل شغل محل هایی را انتخاب نمایند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد

6- بدیهی است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت. سهمیه مذکور قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده ظرفیت این سهمیه نیز محفوظ خواهد ماند.

 

تاریخ و زمان ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

زمان ثبت نام دقیق آزمون استخدامی دستگاه اجرایی سال 98 هنوز اعلام نشده است. به محض اعلام زمان ثبت نام لینک ثبت نام شرکت در آزمون استخدامی در این صفحه قرار می گیرد. می توانید از طریق صفحه ی 

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98

مدارک لازم برای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 98 به شرح زیر است:

عکس پرسنلی

کارت ملی

مدارک لازم برای استفاده از سهمیه ایثارگران 5 درصد

مدارک لازم برای استفاده از سهمیه معلولین عادی

مدرک تحصیلی

کارت پایان خدمت/ معافیت دائم (صرفا برای آقایان)

نحوه ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

نحوه ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی به صورت مرحله به مرحله توضیح داده می شود

ابتدا پس از دانلود و مطالعه کامل دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، و اطمینان از اینکه استخدام در  مشاغل مورد نظر شما وجود دارد و یا اینکه مشاغل مورد نیاز استخدامی متناسب با رشته شما وجود دارد می توانید مراحل زیر را طی کنید. همچنین برای پیدا کردن مشاغل متناسب با رشته تحصیلی خود می توانید پس از ورود به سامانه ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی طبق تصویر با کلیک بر روی "مشاغلی که می توانم در این آزمون ثبت نام کنم" نام رشته تحصیلی خود را وارد کنید.

 

مشاغلی که می توانم در آزمون استخدامی ثبت نام کنم!
مشاغلی که می توانم در آزمون استخدامی ثبت نام کنم!

پس از کلیک روی قسمت مورد نظر صفحه ای مطابق عکس زیر باز می شود:

 

لیست مشاغل مجاز در آزمون استخدامی
لیست مشاغل مجاز در آزمون استخدامی

 

با پر کردن قسمت های مربوطه و کلیک بر روی دکمه جستجو لیستی از مشاغلی که باتوجه به شرایط خود می توانید انتخاب کنید نمایش داده می شود.

پس از انجام مرحله قبل و مطالعه توضیحات قبلی این نوشته و اطمینان حاصل از دارا بودن شرایط باید هزینه شرکت در آزمون را پرداخت و کارت اعتباری تهیه فرمایید. برای این منظور باید در سامانه ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی  طبق تصویر روی دکمه پرداخت هزینه کلیک کنید.

 

پرداخت هزینه آزمون استخدامی
پرداخت هزینه آزمون استخدامی

پس از کلیک روی دکمه و طی کردن مراحل پرداخت سیستم کدی را به شما می دهد که باید آن را نگه دارید. پس از طی مراحل پرداخت تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد.

 

توکن پرداخت آزمون استخدامی- کد رهگیری
توکن پرداخت آزمون استخدامی- کد رهگیری

 

 

با کلیک روی دکمه ورود به فرآیند ثبت نام، وارد صفحه ثبت نام اصلی خواهید شد ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی دارای هفت مرحله می باشد.

مرحله اول، بارگذاری تصویر مدارک:  در این بخش باید تصویر عکس پرسنلی و همچنین مدارک مورد نیاز آپلود شود. سعی کنید به راهنمایی های درج شده در سامانه برای انجام درست این مرحله دقت کنید.

مرحله دوم، اطلاعات فردی: در این بخش باید اطلاعات و مشخصات فردی خود را با دقت وارد سیستم کنید تا بتوانید به مرحله بعدی بروید

مرحله سوم، سهمیه ها و سوابق: در این مرحله داوطلب باید در صورتی که دارای یکی از سهمیه های توضیح داده شده در بالا باشد نوع سهمیه خود را وارد کند و در صورت داشتن سوابق کاری این سوابق را نیز در این مرحله باید وارد کند.

مرحله چهارم، اطلاعات تحصیلی: در این قسمت باید اطلاعات مربوط به مدرک و سابقه تحصیلی را وارد کنید.

مرحله پنجم، انتخاب شغل مورد درخواست: در این مرحله سامانه ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی طبق اطلاعاتی که در مرحله قبل وارد کرده اید شغل هایی که می توانید انتخاب کنید را به شما نمایش می دهد و شما می توانید از بین این مشاغل، شغل مورد نظر خود را انتخاب کنید.

مرحله ششم، اطلاعات تکمیلی: در این مرحله باید اطلاعات تکمیلی خود شامل آدرس محل سکونت، شماره تلفن، ایمیل و ... را وارد کنید

مرحله هفتم، دریافت کد رهگیری: این مرحله مرحله آخر می باشد که سامانه ثبت نام آزمون استخدامی به شما یک کد رهگیری می دهد توجه داشته باشید تنها در صورت دریافت این کد ثبت نام شما کامل شده است.

رشته های مورد نیاز استخدامی دستگاه های اجرایی

رشته های مورد نیاز استخدامی دستگاه های اجرایی با توجه به شغل  مورد نظر شما انتخاب می شود در جداول زیر به تفکیک هر شغل و رشته های مورد نیاز استخدامی دستگاه های اجرایی را مشاهده می فرمایید.