معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی

معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی در اینجا آورده شده است. کارشناسی ارشد ارگونومی با مطالعه و بررسی محیط کار و کارکنان به طراحی مناسب ابزار، وسایل و شیوه انجام کار، جهت پیشگیری از بروز مسائل و مشکلات و آسیب های مربوط به سلامت می پردازد.

 

معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی
معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی

کارشناسی ارشد ارگونومی به مطالعه و بررسی محیط کار و کارکنان می پردازد تا با طراحی مناسب ابزار، وسایل و شیوه انجام کار از بروز مسائل و مشکلات و آسیب های مربوط به سلامت پیش گیری شود و کارآیی و بهره وری و کیفیت افزایش یابد. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند آموخته های خود را در کلیه محیط های کاری و محیط زندگی به کار ببرند و با بررسی محیط کار و کارکنان، به طراحی و ارتقای ابزار، وسایل و شیوه انجام کار بپردازند. همچنین باید بتوانند به عنوان پژوهشگر در مشکل یابی، ایده یابی، ایده پردازی و طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی جهت حل مشکلات ارگونومی کار و کارکنان و ارگونومی محصولات تولیدی، آموزش کارکنان و کارگران در جهت تفهیم مفهوم ارگونومی، نقش مثبت و سازنده داشته باشند.

 

 

 

توانمندی ها و مهارت های اصلی دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی

توانمندی های مورد انتظار برای دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی عبارتند از:

 • مهارت های ارتباطی
 • تعامل بین بخشی
 • آموزش
 • پژوهش
 • تفکر عادلانه
 • نگارش مقالات علمی
 • مهارت های حل مسئله
 • خود ارتقایی مستمر
 • درخواست و ارائه مشاوره
 • تفسیر آزمون های فیزیولوژیک و بایو مکانیک مرتبط
 • کار در محیط های حرفه ای
 • مهارت های مدیریت شامل: ارزیابی و شناسایی مشکلات ارگونومیکی، تحلیل داده ها، تصیمیم گیری مبتنی بر شواهد، برنامه ریزی، سازماندهی، پایش و نظارت، کنترل کیفی و ارزشیابی در زمینه ارگونومی
 • سالم سازی فیزیکی و روانی محیط کار
 • استفاده از وسایل تخصصی و کالیبراسیون آن
 • آنتروپومتری
 • تجزیه و تحلیل ارگونومیک مشاغل
 • تحلیل ارگونومیک محیط های کاری
 • طراحی ایستگاه های کاری در مشاغل تولیدی، خدماتی و اداری
 • تحلیل و طراحی بیومکانیکی ابزارهای کاری
 • آشنایی با اندازه گیری روشنایی، صدا، امواج، پرتوها، دما و رطوبت
 • ارزیابی عوامل خطر و خطاهای انسانی در محیط های کاری
 • تحلیل و طراحی ارگونومیک در اماکن شهری و عمومی
 • بکارگیری نرم افزار های تخصصی ارگونومی

 

 

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی

رشته های مجاز برای کنکور ارشد ارگونومی عبارتند از: دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی، کارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای، کاردرمانی، فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، طراحی صنعتی، مدیریت صنعتی، مهندسی مکانیک، مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی، روانشناسی، ایمنی صنعتی، فیزیک، مهندسی پزشکی، پرستاری، هوشبری و اتاق عمل می توانند در کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی شرکت کنند.

 

بازار کار کارشناسی ارشد ارگونومی

بازار کار کارشناسی ارشد ارگونومی در سازمان ها، مراکز تولیدی، خدماتی و اداری و محیط زندگی به عنوان نیروی آموزش دیده در راستای طراحی کار، طراحی وسایل کار و زندگی، طراحی ایستگاه کار و ارتقا ایمنی و سلامتی منابع انسانی، مراکز آموزشی و تحقیقاتی، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و سازمان های استاندارد می باشد.

 

نقش ها و وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی

دانش آموختگان این رشته، در نقش های آموزشی، پژوهشی- طراحی و تولیدی، مشاوره ای- پیشگیری و مدیریتی وظایف خود را در جامعه به انجام می رسانند.

 

وظایف حرفه ای در نقش آموزشی:

 • مشارکت در تدریس واحدهای درسی مهندسی فاکتورهای انسانی در مقطع کارشناسی رشته های مرتبط مانند بهداشت حرفه ای، طراحی صنعتی، مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی و غیره.
 • مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت در کلیه مراکز خدماتی، تولیدی و اداری.

وظایف حرفه ای در نقش پژوهشی- طراحی و تولیدی:

 • طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی مرتبط ا ارگونومی
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ارگونومی
 • همکاری در تدوین استانداردهای ارگونومیک

وظایف حرفه ای در نقش مشاوره ای- پیشگیری:

مشاوره ها با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت، کارآیی و بهره وری، به مراکز تولیدی، خدماتی و اداری و مسئولین سلامت، در حوزه های زیر ارئه می شوند:

 • بهینه سازی کار و شرایط انجام کار
 • ارزیابی ارگونومیکی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی
 • شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از بروز خطاهای انسانی در مراکز تولیدی، خدماتی و اداری
 • ارزیابی ریسک های ارگونومی جهت پیشگیری از سوانح و حوادث شغلی

وظایف حرفه ای در نقش مدیریتی:

 • مشارکت در مدیریت سازمانی با رویکرد انسان محور از طریق تغییرات ارگونومیک در فرآیند کار، ساعات کار و استراحت، نوبت کاری و چرخش شغلی.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول ظرفیت پذیرش ارشد ارگونومی 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز

ردیف دانشگاه عادی شهریه پرداز جمع کل
1 ارومیه 4 0 4
2 اهواز  2 2 4
3 ایران 4 1 5
4 تهران 3 0 3
5 شهید بهشتی 3 1 4
6 شیراز  3 1 4
7 علوم بهزیستی و توانبخشی 3 1 4
8 کرمان 3 1 4
9 همدان 3 1 4
10 یزد 3 1 4

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی

مواد و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد رشته ارگونومی

ضریب

نام درس

2

کلیات ارگونومی

2

تشریح و فیزیولوژی انسانی

2

فیزیک و مکانیک

2

ریاضی

1

روانشناسی عمومی

1

مدیریت سازمانی

2

زبان عمومی

 

 

دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد ارگونومی 32 واحد به شرح زیر می باشد.

 

جدول دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدها

نام درس

24

دروس اختصاصی اجباری

4

دروس اختصاصی اختیاری

4

پایان نامه

32

جمع واحدها

 

 

دانشجو موظف است دروس کمبود یا جبرانی را، مطابق جدول زیر بگذراند:

 

جدول دروس کمبود یا جبرانی کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدها

نام درس

3

تشریح و فیزیولوژی انسانی

2

روانشناسی عمومی

2

ریاضیات عمومی

2

فیزیک عمومی

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

روش های تحقیق در علوم بهداشتی

11

جمع واحدها

 

 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدها

نام درس

1

اصول و مبانی ارگونومی

2

فیزیولوژی کار

1

آنتروپومتری

2

بیومکانیک شغلی

2

ارگونومی محیطی

1

روانشناسی در ارگونومی

2

ارگونومی در طراحی

1

آمار تحلیلی

1

ماکرو ارگونومی

2

ارگونومی شناختی

2

خطای انسانی و ایمنی سیستم ها

2

زبان تخصصی

4

روش های ارزیابی در ارگونومی

1

آشنایی با بیماری های اسکلتی عضلانی

5

پایان نامه

29

جمع واحدها

 

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد ارگونومی مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد ارگونومی

تعداد واحدها

نام درس

1

مباحث ویژه در ارگونومی

1

ارگونومی مشارکتی

1

اقتصاد ارگونومی

1

حوادث ناشی از کار

1

جامعه شناسی کار

5

جمع واحدها

 

دانشجو باید 2 واحد از دروس جدول فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر بگذراند.

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 00/8/15

  سلام. شرایط فارغ اتحصیلان این رشته جهت مهاجرت چطور ارزیابی می کنید؟ با توجه به اینکه رشته های پیزاپزشکی برای مهاجرت با مشکل معادل سازی مدرک مواجهن آیا میتونن برای اپلای در مقطعد دکتری این رشته اقدام کنند؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت