نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

.

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
3975 ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج)
2457 ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه-دانشگاه رازی - کرمانشاه
2519 ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه-دانشگاه ارومیه
2239 ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه-دانشگاه شاهد - تهران
1830 ژنتیک و به نژادی گیاهی روزانه-دانشگاه شیراز
1619 ژنتیک و به نژادی گیاهی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1844 ژنتیک و به نژادی گیاهی نوبت دوم-دانشگاه شاهد - تهران
1555 ژنتیک و به نژادی گیاهی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1681 ژنتیک و به نژادی گیاهی نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
1268 ژنتیک و به نژادی گیاهی پردیس خودگردان-دانشگاه زابل
3956 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
3624 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه-دانشگاه شاهد - تهران
3544 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
3104 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه-دانشکده کشاورزی شیروان
2601 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2317 فیزیولوژی گیاهان زراعی روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود
2265 فیزیولوژی گیاهان زراعی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
2092 فیزیولوژی گیاهان زراعی نوبت دوم-دانشگاه ایلام
1663 فیزیولوژی گیاهان زراعی نوبت دوم-دانشگاه مراغه
3476 اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی روزانه-دانشگاه رازی - کرمانشاه
3201 اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی روزانه-دانشگاه تبریز
2359 اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
2241 اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی نوبت دوم-دانشگاه گیلان - رشت
1691 اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی نوبت دوم-دانشکده کشاورزی شیروان
1510 اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی نوبت دوم-دانشگاه بیرجند
3328 علوم و تکنولوژی بذر روزانه-دانشگاه گیلان - رشت
1886 علوم و تکنولوژی بذر نوبت دوم-دانشگاه شاهد - تهران
4480 اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3218 اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز نوبت دوم-دانشگاه لرستان - خرم آباد
3929 اگرو اکولوژی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
3595 اگرو اکولوژی روزانه-دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب)
2500 اگرو اکولوژی نوبت دوم-دانشکده کشاورزی شیروان
1615 اگرو اکولوژی نوبت دوم-دانشگاه زابل