نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

برخی از ترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
5446 ریززیست فناوری روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
3793 ریززیست فناوری روزانه-دانشگاه اصفهان
3218 ریززیست فناوری نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
3313 زیست شناسی سلولی و مولکولی روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2325 زیست شناسی سلولی و مولکولی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1991 زیست شناسی سلولی و مولکولی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس کیش
422 ژنتیک روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
5331 ژنتیک روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
4307 ژنتیک روزانه-دانشگاه تبریز
3611 ژنتیک نوبت دوم-دانشگاه تبریز
3709 ژنتیک روزانه-دانشگاه شهرکرد
3555 ژنتیک پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
2344 ژنتیک غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
6278 میکروبهای بیماریزا روزانه-دانشگاه تبریز
5018 میکروبهای بیماریزا نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4406 میکروبیولوژی صنعتی روزانه-دانشگاه تبریز
3713 میکروبهای بیماریزا نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
3878 میکروبهای بیماریزا روزانه-دانشگاه شهید باهنر - کرمان
3423 میکروبیولوژی صنعتی نوبت دوم-دانشگاه مازندران - بابلسر
3102 میکروبیولوژی محیطی نوبت دوم-دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1806 میکروبهای بیماریزا غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد
4104 بیوشیمی روزانه-دانشگاه شیراز
3842 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)
3198 بیوشیمی روزانه-دانشگاه اراک
3223 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه اراک
3179 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه مازندران - بابلسر
2876 بیوشیمی نوبت دوم-دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1696 بیوشیمی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه
3975 بیوفیزیک روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
3607 بیوفیزیک روزانه-مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
4835 میکروبی نوبت دوم-دانشگاه تهران
4502 میکروبی روزانه-دانشگاه شاهد - تهران
3425 میکروبی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
3524 دریا روزانه-دانشگاه هرمزگان - بندر عباس