نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد شیمی 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد شیمی

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد شیمی، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد شیمی، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد شیمی را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد شیمی بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

 

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد شیمی: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد شیمی، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته شیمی، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته شیمی شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد شیمی سال 97

 

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
3851 شیمی فیزیک روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
2173 شیمی فیزیک روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
1994 شیمی فیزیک روزانه-دانشگاه شهید چمران - اهواز
1890 شیمی فیزیک روزانه-دانشگاه شیراز
1685 شیمی فیزیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1586 شیمی فیزیک روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
1502 شیمی فیزیک روزانه-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1497 شیمی فیزیک روزانه-مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
1333 شیمی فیزیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1135 شیمی فیزیک پردیس خودگردان-دانشگاه لرستان - خرم آباد
4966 شیمی الی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
3880 شیمی دارویی روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3393 شیمی دارویی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2478 شیمی الی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
2632 شیمی الی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2553 شیمی پلیمر روزانه-دانشگاه شیراز
1936 شیمی الی نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)
2015 فیتوشیمی روزانه-دانشگاه شهید چمران - اهواز
2019 شیمی دارویی پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1767 شیمی الی روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
1638 شیمی الی روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1533 شیمی دارویی پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی شیراز
1363 شیمی الی روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1405 شیمی پلیمر پردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
3241 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه تهران
2078 شیمی معدنی نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1838 شیمی معدنی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1876 شیمی معدنی نوبت دوم-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1528 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1563 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1462 شیمی معدنی نوبت دوم-دانشگاه تبریز
1511 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1365 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
1259 شیمی معدنی روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود
1068 شیمی معدنی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
5634 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
3377 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2281 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه اصفهان
2394 شیمی تجزیه نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)
1803 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه لرستان - خرم آباد
1902 شیمی تجزیه نوبت دوم-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1834 شیمی تجزیه روزانه-دانشگاه زنجان
1475 شیمی تجزیه نوبت دوم-دانشگاه کاشان
1439 شیمی تجزیه پیام نور-دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین
1338 شیمی تجزیه پیام نور-دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
1216 شیمی تجزیه پردیس خودگردان-دانشگاه یزد
3477 شیمی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه تهران
2759 شیمی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1912 شیمی کاربردی روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1705 شیمی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه تبریز
1162 شیمی کاربردی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2535 شیمی کاتالیست نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1180 شیمی دریا نوبت دوم-دانشگاه مازندران - بابلسر
2561 نانوشیمی روزانه-دانشگاه خوارزمی
1928 نانوشیمی روزانه-دانشگاه اصفهان
1786 نانوشیمی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1795 نانوشیمی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
1684 نانوشیمی نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
1085 نانوشیمی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس البرز کرج