نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد زبان انگلیسی 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد زبان انگلیسی

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد زبان انگلیسی را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد زبان انگلیسی: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد زبان انگلیسی، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
1882 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه تهران
5940 آموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه خوارزمی
4787 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
4177 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
3951 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
3612 آموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
3347 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
3124 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه اراک
2639 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه ایلام
2365 آموزش زبان انگلیسی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت
1923 آموزش زبان انگلیسی پردیس خودگردان-دانشگاه فردوسی مشهد
1516 آموزش زبان انگلیسی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک
6174 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه تهران
5316 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه-دانشگاه الزهرا(س)
3435 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه ارومیه
2634 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1876 زبان و ادبیات انگلیسی پردیس خودگردان-دانشگاه فردوسی مشهد
1310 زبان و ادبیات انگلیسی مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه
5392 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه تهران
4481 مترجمی زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
3688 مترجمی زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه بیرجند
2464 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
1954 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
1424 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کرمان