نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد تربیت بدنی 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد تربیت بدنی

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد تربیت بدنی، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد تربیت بدنی را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد تربیت بدنی: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد تربیت بدنی، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
5991 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4541 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه-دانشگاه اصفهان
4379 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
4223 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه-دانشگاه الزهرا(س)
3909 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه-دانشگاه ارومیه
3770 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه-دانشگاه اراک
3387 رشدحرکتی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1426 یادگیری و کنترل حرکتی پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
6773 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه-دانشگاه تهران
5535 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4446 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه-دانشگاه شیراز
3979 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
3628 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
3682 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)
3392 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه-دانشگاه شهرکرد
3117 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی نوبت دوم-دانشگاه گیلان - رشت
3007 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض روزانه-دانشگاه قم
2499 فیزیولوژی ورزشی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
2223 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1977 تغذیه ورزش پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا)
1675 فیزیولوژی ورزشی کاربردی پردیس خودگردان-دانشگاه رازی - کرمانشاه
1468 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض پردیس خودگردان-دانشگاه مازندران - بابلسر
1137 فیزیولوژی ورزشی کاربردی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار
5201 بیومکانیک ورزشی روزانه-دانشگاه مازندران - بابلسر
4160 بیومکانیک ورزشی روزانه-دانشگاه شهید باهنر - کرمان
7100 امدادگر ورزشی روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5914 امدادگر ورزشی نوبت دوم-دانشگاه تهران
5082 حرکات اصلاحی روزانه-دانشگاه اراک
3939 حرکات اصلاحی نوبت دوم-دانشگاه ارومیه
2151 امدادگر ورزشی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2261 حرکات اصلاحی پردیس خودگردان-دانشگاه گیلان - رشت
6420 مدیریت بازاریابی در ورزش روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
4862 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی روزانه-دانشگاه شهید باهنر - کرما
4057 مدیریت بازاریابی در ورزش روزانه-دانشگاه رازی - کرمانشاه
3774 مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی نوبت دوم-دانشگاه مازندران - بابلسر
3687 مدیریت رویدادهای ورزشی نوبت دوم-دانشگاه تبریز
3634 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی نوبت دوم-دانشگاه بیرجند
3093 مدیریت بازاریابی در ورزش پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
2294 مدیریت بازاریابی در ورزش مجازی دولتی-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1758 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه