کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت
کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

 

 

معرفی کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت با بهره گیری از علوم پزشکی، روانشناسی، علوم رفتاری و جامعه شناسی و بر اساس یک مدل زیستی- روانی- اجتماعی، به مطالعه مجموعه عوامل تاثیر گذار بر سلامت می پردازد. متخصصان این دوره به بازگشت سلامت به بیماران، ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی کمک می نمایند.

دانش آموختگان این رشته، به عنوان عضو تیم درمان به پزشک معالج بیمار مشاوره داده و با مشارکت در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی خدمات خود را به جامعه ارائه خواهند نمود. با توجه به نیاز جامعه به متخصصان روانشناسی سلامت، هر سال وزارت بهداشت متناسب با بازار کار این رشته؛ ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی به تفکیک دانشگاه را تغییر می دهد.

در این رشته، سلامت به معنی فقدان بیماری نیست و به حالات و شرایط مطلوب در ابعاد مختلف فیزیکی، روانی و رضایتمندی اجتماعی اشاره دارد. این تعریف بر اساس مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی می باشد. هدف این رشته تربیت نیروی انسانی متخصصی است که به عنوان عضو تیم درمانی، به بهبود بیماری ها و ارتقای کیفیت زندگی بیماران کمک نمایند.

 

 

اهداف دوره کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

اهداف دوره کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت عبارتند از:

 1. تلاش در جهت شناخت عوامل روان شناختی- اجتماعی و معنوی موثر بر سلامت و بیماری
 2. تلاش برای ارتقای سلامت با تاکید بر عوامل روان شناختی- اجتماعی و معنوی موثر بر افراد بیمار و سالم جامعه
 3. تلاش برای ارتقا و بهبودی سلامت فردی و گروهی
 4. تلاش برای ارائه ی روش های پیشگیری با تاکید بر مداخلات روانشناختی مناسب و موثر در بیماری های جسمی (مداخله روانشناختی روشی است برای ایجاد تغییر رفتار، افکار و احساسات انسان ها)
 5. ارائه مداخلات روانشناختی برای بیماران جسمی
 6. تلاش برای ایجاد شبکه مناسب و موثر روان شناختی از آسیب دیدگان جامعه و اقشار آسیب پذیر
 7. تلاش در پیشگیری و کاستن رفتارهای پرخطر در جامعه

 

بازار کار کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

بازار کار کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت در واحدها و مراکز زیر می باشد:

 • واحدهای مراقبت های بهداشتی
 • مراکز خدمات روانشناختی
 • بیمارستان ها
 • مراکز مداخله گر فوریت ها و بحران های مرتبط به سلامت
 • مراکز نگهداری سالمندان
 • مراکز مبارزه با سوء مصرف مواد
 • مراکز ارائه ی خدمات به جانبازان و معلولین

 

 

توانایی های فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

دانش آموختگان کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت باید قادر باشند:

 • در تیم درمان، زیر نظر پزشک مستقیم بیماران یا روانپزشک، با بکارگیری مداخلات روانشناختی در بهبودی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران جسمی کمک نمایند.
 • تعامل سازنده یا روانپزشک رابط- مشاور در بیمارستان های عمومی و بخش های روان تنی
 • با انجام مطالعات روانشناختی، جهت کاستن از آسیب های فردی و اجتماعی، روش های پیشگیری و مداخلات روانشناختی مناسب و موثر را به مسئولین ارائه دهند.
 • در موضوعات آسیب شناسی، پیشگیری و مداخلات روانشناختی در حوزه روانشناسی سلامت، پژوهش نموده، در گسترش مرزهای دانش در این حوزه ایفای نقش نمایند.

 

نقش های فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت در جامعه

فارغ التحصیلان این دوره در نقش های خدماتی و آموزشی- پژوهشی- مشاوره ای در جامعه ایفای نقش خواهند نمود.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش:

در نقش خدماتی:

 • ارزیابی روانشناختی بیماران، زیر نظر پزشک معالج و پیشنهاد انجام مداخلات موثر روانشناختی و در صورت پذیرش پزشک معالج یا روانپزشک انجام مداخلات مورد نظر
 • تفسیر کنکورهای روانشناختی و ارائه ی نتایج به پزشک معالج
 • مشارکت در درمان بیماران با انجام مداخلات روانشناختی در تیم درمان تحت نظر پزشک معالج
 • تحلیل شیوه زندگی بیماران، به ویژه بیماران بستری در بیمارستان و ارائه پیشنهاداتی به پزشک معالج یا روانپزشک که به بهبود بیماری و ارتقای کیفیت زندگی آنان کمک میکند.
 • همکاری در تیم سلامت روان مستقر در بیمارستان ها یا بخش های مربوطه
 • تعامل سازنده با روانپزشک رابط- مشاور در بیمارستان های عمومی و بخش های روان تنی

در نقش آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای:

 • طراحی، انجام و ارزشیابی طرحهای پژوهشی در حیطه روانشناسی سلامت
 • مشارکت در آموزش بیماران، همراهان بیماران، کادر درمان، دانشجویان
 • مشارکت در طرحهای HSR کشوری
 • مهارتهای ارتباطی و مصاحبه
 • آموزش و مشاوره
 • تفکر نقادانه و مهارت های حل مسئله
 • کار با نرم افزار های اختصاصی رشته
 • ارزیابی های روان شناختی
 • انجام مداخلات روان شناختی موثر برای بهبودی و ارتقا سلامت
 • تحلیل و اصلاح شیوه زندگی
 • مهارتهای مقابله ای برای تخفیف درد
 • درمانهای شناختی رفتاری در دردهای مزمن و جانبازان و معلولین
 • خانواده درمانی- گروه درمانی
 • ارزیابی و مداخلات روانشناختی در انتقال مهارتهای سازگاری با بیماریها و مهارتهای کنترل استرس و سو مصرف مواد
 • حمایتهای روانشناختی بیماران مشرف به مرگ
 • حمایتهای روانشناختی بیماران صعب العلاج
 • مهارتهای درمان های رفتاری با فیدبک

 

 

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

رشته های مجاز برای کنکور ارشد روانشناسی برای ثبت نام ضروری می باشند لذا دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی در کلیه گرایش ها می توانند در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت شرکت کنند.

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

مواد و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

ضریب

نام درس

3

(روانشناسی بالینی (شامل روانشناسی بالینی، نابهنجاری، آسیب شناسی، ارزیابی روانشناختی

1.5

نظریه های شخصیت و روان درمانی

1.5

روانشناسی عمومی و رشد

1.5

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک

1

اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان

1.5

آمار و روش تحقیق

2

زبان عمومی

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت 31 واحد به شرح زیر می باشد.

 

جدول چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

تعداد واحدها

نام درس

27

دروس اختصاصی

4

پایان نامه

31

جمع واحدها

 

دانشجو موظف است به عنوان درس کمبود یا جبرانی درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی را به تعداد 1 واحد بگذراند.

 

 

دروس اختصاصی کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

دروس اختصاصی کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

تعداد واحدها

نام درس

3

آمار روش تحقیق پیشرفته

2

اصول و مبانی روانشناختی سلامت

2

(مبانی روانشناسی زیستی (بیوسایکولوژی

2

بیماری های روان تنی- روان پزشکی رابط- مشاور

3

مداخلات روانشناختی در بیماریهای جسمی

2

سبک زندگی و رفتار های پرخطر

2

آموزش روانشناختی

2

جنبه های روانشناختی سالمندی

2

جنبه های روانشناختی سوء مصرف مواد

1

روانشناسی سلامت جنسی

2

سازگاری با بیماریهای جسمی

4

کارآموزی بالینی و مهارت های حرفه ای در روانشناسی سلامت

27

جمع واحدها