کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی یکی از شاخه های رشته مامایی است. این دوره شامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف سلامت جنسی و باروری در مراحل مختلف زندگی می باشد. هدف اصلی این دوره تربیت متخصصانی است که با تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در حیطه حرفه ی مامایی بتوانند طبق استانداردهای آموزشی به ارائه خدمات مشاوره ای بپردازند. متخصصین این دوره در صورتی که تشخیص دهند بیمار نیاز به درمان پیشرفته تری دارد، او را به پزشکان متخصص ارجاع می دهند.

 

اگر جزو آن دسته از داوطلبانی هستید که به رشته مامایی در مقطع کارشناسی ارشد علاقه مندید پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را در سایت 3گام مطالعه کنید:

معرفی کارشناسی ارشد مامایی

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه مامایی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مامایی به تفکیک دانشگاه

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مامایی

 

 

نقش و وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

دانش آموختگان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی در نقش های مشاوره ای، مراقبتی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در حیطه های مرتبط با خدمات مامایی به انجام وظیفه می پردازند.

الف) نقش مشاوره ای:

 • انجام ارزیابی های لازم مرتبط با مشکلات باروری و بارداری جهت ارائه مشاوره. دانش آموختگان این رشته نباید در حیطه ژنتیک و روانشناسی بالینی دخالت نمایند.
 • ارائه مشاوره به گروه های هدف برای تصمیم گیری مناسب و عملکرد صحیح در مواجهه با مشکلات مرتبط با سلامت باروری و جنسی.
 • تنظیم خانواده قبل از بارداری، زایمان و پس از زایمان، شیردهی و مراقبت از نوزاد و کودک.
 • تفسیر و تحلیل نتایج ارزیابی های انجام شده و در صورت لزوم ارجاع به موقع آنان به مراکز تخصصی.

ب) نقش مراقبتی:

تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه از طریق مشاوره و ارائه خدمات مامایی در دوره های مختلف زندگی از جمله نوزادی، کودکی، بلوغ، بارداری، زایمان و پس از آن و یائسگی به منظور توسعه بهداشت باروری و ارتقای شاخص های سلامت مرتبط با مرگ و میر مادران و نوزادان و کاهش عوارض ناشی از آن ها

ج) نقش مدیریتی:

 • کمک به اجرای اهداف و سیاست های وزارت بهداشت، در جهت ارتقای سلامت زنان و مادران
 • برقراری ارتباط موثر حرفه ای با بخشهای که بر سلامت مادران موثرند.
 • طراحی و اجرای مداخلات در حیطه اختیارات مربوطه به منظور بهینه نمودن روند ارائه خدمات مشاوره در مامایی
 • گردآوری مشکلات حاصل از مشاوره های مامایی و ارائه گزارش مکتوب دوره ای به مسئولین سلامت
 • همکاری با مسئولین نظام سلامت در تدوین دستورالعملهای مرتبط
 • ارائه پیشنهاد به مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با مشاوره در ارتباط با مسائل و مشکلات باروری و بارداری زنان
 • همکاری موثر و متقابل با گروه های خدمت دهنده به زنان در زمینه های باروری و بارداری شامل متخصصین زنان، اطفال، اورولوژی، روانپزشکان، روانشناسان، پرستاران و مراقبین بهداشتی

د) نقش آموزشی:

 • آموزش به مراجعین در مورد مسائل سلامت جنسی و باروری زنان در حد آموزه های مرتبط
 • آموزش به سایر کارکنان و اعضای تیم سلامت در حیطه های مختلف مرتبط با رشته مامایی

ه) نقش پژوهشی:

 • همکاری با نظام سلامت در انجام پژوهش های کاربردی بین بخشی، بین دانشگاهی و کشوری در مورد مشکلات و چالش های موجود در رابطه با مشاوره در مامایی
 • انجام پژوهش های مرتبط با مشاوره در مامایی

 

 

بازار کار کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

دانش آموختگان این دوره می توانند در مراکز بهداشتی درمانی، درمانگاه های پره ناتال، مراکز بهداشت مادر و کودک، مراکز تنظیم خانواده، مراکز مشاوره خانواده، مطب های مامایی و سایر مراکز مرتبط با سلامت زنان خدمات خود را به مراجعین عرضه نمایند.

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی در سال 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی 98 دوره های عادی و شهریه پرداز

دانشگاه عادی شهریه پرداز
اراک 5 2
ارومیه 5 3
البرز 6 6
اهواز 6 3
ایران 3 2
بابل 6 3
تبریز 8 1
زاهدان 6 2
زنجان 8 2
شاهرود 6 0
قزوین 3 1
کرمان 6 0
کرمانشاه 7 3
گلستان 8 4
مازندران 7 4
مشهد 4 2
همدان 8 4
یزد 8 1
مجموع  110 43
 

 

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

دارندگان مدرک کارشناسی رشته مامایی می توانند در کنکور کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی شرکت کنند.

 

 

ضرایب دروس کنکور ارشد مشاوره در مامایی

 

جدول ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

نام درس

ضرایب

بارداری و زایمان و بیماری های زنان

3

بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده

3

نوزادان و مراقبت های مربوطه

2

جنین شناسی

0

بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی

0

روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی

2

زبان عمومی

2

 

 

واحدهای درسی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

تعداد کل واحدهای کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، 32 واحد به شرح زیر می باشد.

 

جدول چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

نوع واحد

تعداد واحد

دروس اصلی (پایه)

9 واحد

دروس اختصاصی اجباری (core )

17واحد

دروس اختصاصی اختیاری (non-core )

2واحد

پایان نامه

4واحد

جمع واحدها

32 واحد

 

واحدهای درسی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی- دروس کمبود یا جبرانی

 

دروس کمبود و یا جبرانی دوره کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

نام درس

تعداد واحد

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

مهارت های زندگی

1

 

علاوه بر واحدهای درسی دوره گذراندن این دروس برای کلیه دانشجویان به عنوان درس کمبود یا جبرانی الزامی می باشد.

 

 

واحدهای درسی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی- دروس اصلی (پایه)

 

دروس اصلی ( پایه) دوره کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

نام درس

تعداد واحد

آمار حیاتی و روش تحقیق پیشرفته

5/1

روشها و فنون آموزش در جامعه یا سیستم بهداشتی

5/1

اخلاق حرفه ای در مشاوره مامایی

1

مهارتهای ارتباطی 1

2

مهارتهای ارتباطی 2

2

مدیریت در سیستم های بهداشتی

1

جمع واحدها

9

 

 

واحدهای درسی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی- دروس اختصاصی اجباری

 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

نام درس

تعداد واحد

سلامت خانواده

3

مشاوره و آموزش در بارداری، زایمان طبیعی و پس از زایمان

3

مشاوره و ارتقا سلامت جنسی

2

مشاوره تنظیم خانواده و روشهای پیشگیری از بارداری

1/5

نکات کاربردی از اختلالات روانی شایع در دوره باروری

2

مشاوره مامایی در مشکلات خاص دوره باروری

2

یائسگی و مشاوره قبل و بعد از یائسگی

1/5

اصول مشاوره ژنتیک و بیماریهای ارثی

2

جمع واحدها

17

 

 

واحدهای درسی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی- دروس اختصاصی اختیاری

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

نام درس

تعداد واحد

سمینار تحقیق در مشاوره مامایی

2

الگوهای برنامه ریزی و تغییر رفتار در بهداشت خانواده

2

جمع واحدها

4

 

دانشجو باید 2 واحد از دروس جدول فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر پس از موافقت استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.