معرفی کارشناسی ارشد شنوایی سنجی
معرفی کارشناسی ارشد شنوایی سنجی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

رشته شنوایی شناسی شاخه ای از علوم توانبخشی است که به شناسایی اختلالات شنوایی می پردازد. دانش آموختگان این رشته با استفاده از روش هایی مانند ورزش های تعادلی به پیشگیری، رفع یا بهبود این اختلالات کمک می نمایند. این افراد در مجامع قضایی و شکایاتی که نیاز به کار کارشناسی برای بررسی این مشکل دارند، نقش پر رنگی خواهند داشت. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد شنوایی شناسی بر اساس برنامه ای مدون آموزش داده می شوند تا با آخرین اصول علمی و روش ها و امکانات موجود آشنا شوند.

متخصصان این دوره در حیطه های مختلف شنوایی شناسی از جمله پیشگیری، تشخیص، مشاوره، توانبخشی و آموزش به فعالیت پرداخته و در ارتقای سطح سلامت سیستم شنوایی و تعادل افراد جامعه نقش موثری دارند.

در ضمن اگر داوطلبان هر کدام از تخصص های بالا را دنبال می کنند باید به رشته های مجاز برای کنکور ارشد شنوایی شناسی توجه داشته باشند تا بتوانند در راه هدف خود، آگاه و سنجیده گام بردارند.

 

اهداف کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

اهداف کلی مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی تربیت افرادی است که ضمن همکاری با سایر رشته ها، توانایی برنامه ریزی و انجام پژوهش در کلیه زمینه های اختلالات شنوایی و تعادل را داشته باشند. پیشگیری و تشخیص اختلالات شنوایی و تعادل و همچنین طراحی و اجرای پروتکل های توانبخشی شنوایی برای گروه های مختلف از دیگر وظایف متخصصان این رشته می باشد. آن ها باید توانایی آموزش و انجام مشاوره را نیز داشته باشند. آموزش به گروه های خاص نظیر افراد کم شنوا، آموزش دوره های کارشناسی رشته و صاحبان حرف پزشکی و ارائه خدمات و انجام مشاوره در حیطه های پیشگیری و حفاظت، تشخیصی و توانبخشی اختلالات شنوایی و تعادل از نمونه فعالیت های آموزشی و مشاوره ای این رشته می باشد.
 

منابع کنکور کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

برای شرکت در کنکور ارشد شنوایی شناسی اطلاع از منابع مناسب و به ویژه منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ضروری می باشد لذا داوطلبان باید در این مورد با مشاوران ما مشورت کنند تا وقت خود را به صورت بهینه تر به مطالعه اختصاص دهند.

انتخاب بهترین منابع ارشد شنوایی شناسی با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد می باشد.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

 

 

نقش و توانایی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، با توانایی های کسب کرده در حیطه های آموزشی و پژوهشی و با بهره گیری از روش ها و تکنیک های پیشرفته رایج، می توانند به ارتقای سطح آگاهی و سلامت شنوایی و تعادل بپردازند. پیشگیری از بروز مشکلات شنوایی و حفاظت آن، ارزیابی و تشخیص اختلالات شنوایی و تعادل، توانبخشی اختلالات شنوایی و تعادل و انجام مشاوره نیز از دیگر توانایی های این افراد می باشد.

نقش های فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی ارشد شنوایی شناسی عبارتند از:

  • آموزشی
  • پژوهشی
  • پیشگیری و حفاظت شنوایی
  • تشخیصی
  • درمان توانبخشی
  • مشاوره
  • مدیریت

 

 

بازار کار رشته شنوایی شناسی در مقطع کارشناسی ارشد

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی می توانند در تمام محل ها جذب فارغ التحصیلان کارشناسی مانند مراکز درمانی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مدارس ناشنوایان، مراکز نگهداری سالمندان، معلولین و کودکان، کارخانه ها و مراکز صنعتی، خانه های بهداشت، مراکز مشاوره وابسته به سازمان بهزیستی و... مشغول به کار شوند.

 

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی چه وظایفی دارند؟

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، علاوه بر شرح وظایف خود در مقطع کارشناسی، وظایف زیر را نیز عهده دار هستند.

در نقش پیشگیری و حفاظت شنوایی: طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری و حفاظت شنوایی در گروه های مختلف.

در نقش تشخیصی: مهارت در انجام آزمون های مختلف رفتاری و الکتروفیزیولوژیک در تشخیص اختلالات شنوایی و تعادل.

در نقش درمان توان بخشی: مهارت در انجام روش های مختلف توان بخشی شنوایی و تعادل در جمعیتهای خاص

در نقش آموزشی: ارائه ی خدمات آموزشی به صاحبان حرف پزشکی و گروه های خاص نظیر افراد کم شنوا.

در نقش مدیریت: مدیریت پروژه های پژوهشی، برنامه ریزی و اداره برنامه های پیشگیری، تشخیصی و توانبخشی شنوایی و تعادل.

در نقش مشاوره: ارائه مشاوره به سازندگان و طراحان تجهیزات شنوایی و تعادل.

در نقش پژوهشی: انجام پژوهش های مختلف بنیادی و کاربردی در حیطه شنوایی و تعادل.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد شنوایی شناسی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد شنوایی شناسی در سال 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد شنوایی شناسی سال 98

نام دانشگاه

عادی

شهریه پرداز

ایران

5

0

تهران

4

1

شهید بهشتی

2

2

علوم بهزیستی و توانبخشی

3

1

 

 

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

دارندگان کارشناسی رشته شنوایی شناسی می توانند در کنکور کارشناسی ارشد شنوایی شناسی شرکت کنند.

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد شنوایی شناسی مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

ضریب

نام درس

2

آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل

4

شنوایی شناسی تشخیصی

2

شنوایی شناسی توانبخشی

2

زبان عمومی

 

 

دروس و تعداد واحد های درسی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

تعداد کل واحدهای درسی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی 32 واحد مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

تعداد واحدها

نام درس

25

دروس اختصاصی اجباری

3

دروس اصلی اختصاصی اختیاری

7

پایان نامه

دانشجویان موظف به گذراندن 3 واحد درس فناوری اطلاع رسانی و کاربرد آن در شنوایی شناسی به عنوان درس کمبود یا جبرانی هستند.

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

چارت درسی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی در دروس اختصاصی اجباری و اختصاصی اختیاری به تفکیک در جداول زیر آورده شده است.

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد شنوایی شناسی مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

تعداد واحدها

نام درس

2

آمار زیستی

2

روش تحقیق

3

نوروساینس با تاکید بر شنوایی و تعادل

2

پردازش و درک گفتار

2

روانشناسی زبان

3

روش های ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادل

3

توانبخشی شنوایی در جمعیت های خاص

3

آزمون های الکتروفیزیولوژیک شنوایی

1

کارآموزی ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادل

1

کارآموزی توانبخشی شنوایی در جمعیت های خاص

1

کارآموزی آزمون های الکتروفیزیولوژیک شنوایی

2

سمینار

4

پایان نامه

29

جمع واحدها

 

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد شنوایی شناسی مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد شنوایی شناسی 

تعداد واحدها

نام درس

2

(ارزیابی، تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی (پیشرفته

2

بهینه سازی فضاهای اکوستیک

1

سایکواکوستیک پیشرفته

2

حفاظت شنوایی

2

توانبخشی شنوایی کودکان کم شنوای زیر 3 سال

1

توانبخشی دهلیزی

10

جمع واحدها

 

دانشجو موظف است 3 واحد از دروس جدول فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر بگذراند.