معرفی دکتری ترجمه

دانشجویان دوره دکتری ترجمه به فعالیت های علمی و پژوهشی به منظور ترجمه ی ابعاد مختلف زبان انگلیسی می پردازند. ابعاد مختلف زبان شامل محتوای زبان (هسته) و صورت زبان (پیوسته) و زمینه های فرهنگی، ادبی، تاریخی، سیاسی، فناوری و ... است. با توجه به عنوان رسمی و مقبول این رشته در سطح جهان، در مقطع دکتری عنوان ترجمه برای این رشته انتخاب شده است ولی عنوان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی می باشد.

 ضرورت و اهمیت دکتری ترجمه 

با توجه به دایر بودن دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در اکثر دانشگاه های کشور، به شدت با کمبود مدرس متخصص مواجه هستیم؛ لذا حرکت علمی در این حوزه ها و ارتقای کیفی این دوره ها به ایجاد و برگزاری دوره دکتری ترجمه وابسته است. همچنین هدف از ایجاد این دوره تربیت نیروهای متخصص در ترجمه شناسی و مترجمان لایق برای خدمت در سازمانها، وزارتخانه‌ ها و ارگانهای مملکتی است؛ لذا در برنامه ریزی و هدایت سیاست های کلی در جهت توسعه همه جانبه کشور، به صاحب نظران و پژوهشگران با تجربه نیاز است تا تخصص آنان در حمایت و هدایت مترجمان ورزیده و فاضل به کار گرفته شود.

 

 هدف دکتری ترجمه 

هدف کلی از ایجاد این دوره، تربیت پژوهشگران، صاحب نظران و مدرسان ترجمه است.

ارتقای سطح کیفی پژوهش های ترجمه در کشور نیز از اهداف این دوره می باشد. همچنین سایر اهداف این دوره به شرح ذیل می باشد:

 • تربیت پژوهشگران آموخته و آزموده دانشگاهی برای انجام پژوهش در حوزه ترجمه
 • تربیت مدرسان دانشگاهی برای تدریس در دوره های کارشناسی  و کارشناسی ارشد
 • تربیت فرهیختگان دانشگاهی برای تهیه و تدوین مواد درسی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • افزایش سطح کیفی تدریس درس های دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • افزایش سطح کیفی شیوه تدریس در دوره های پایین تر از طریق تربیت مدرسان متخصص
 • تفکیک و جداسازی دوره های آموزشی زبان از آموزش ترجمه
 • افزایش کیفیت تدریس دروس نظری در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • رفع کمبود همیشگی مدرس درسهای ترجمه
 • ترغیب فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد به ادامه تحصیل در دوره دکتری در داخل کشور و به تبع آن پیشگیری از خروج ارز فراوان
 • ارتقای سطح کیفی ترجمه در سطح جامعه با تربیت متخصصان دانشگاهی .

 

بازار کار دکتری ترجمه

بازار کار دکتری ترجمه، تدریس در مؤسسات آموزش زبان انگلیسی و دانشگاهها، سازمانها، وزارتخانه ها، سفارتخانه‌ ها و ارگانها، همکاری با مجلات و روزنامه‌ های خارجی منتشر شده در داخل کشور، همکاری با صدا و سیما در بخش دوبله کردن فیلم های خارجی، همکاری با شرکت های مسافرتی به عنوان راهنمای ‌تور، حضور به عنوان مترجم شفاهی در کنفرانس ها و سمینار‌های عمومی و خصوصی، اشتغال در دارالترجمه‌ ها، ترجمه‌ کتاب و مقالات و ...را شامل می شود. همچنین فارغ التحصیلان دکتری ترجمه زبان می توانند در زمینه کارهای تحقیقاتی به فعالیت پرداخته و در جهت رفع معضلات علمی و اجرایی مسئولیت های سنگین تری را به عهده بگیرند.

 

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری ترجمه

 • دانش آموختگان این رشته، در پژوهش، برنامه ریزی درسی و هدایت ترجمه در کشور و نیز در تعیین خط مشی و سیاست های ترجمه در کشور موثر خواهند بود.
 • دانش آموختگان این رشته با تسلط بیشتر به مسائل پژوهش ترجمه، به تدریس و پژوهش در مراکز آموزشی و تحقیقاتی خواهند پرداخت.
 • دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود در حوزه مطالعات ترجمه بومی ایرانی نظریه پردازی کنند.

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری ترجمه

پذیرش دانشجویان این دوره از میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مترجمی (و سایر رشته های ترجمه که احتمالا در آینده توسعه می یابد، مانند ترجمه شفاهی، ترجمه چند رسانه ای و ترجمه های تخصصی) و یا فارغ التحصیلان رشته های کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی مشروط بر اینکه پایان نامه ی این فارغ التحصیلان در حوزه ترجمه باشد، صورت می گیرد.

تسلط به زبان انگلیسی شرط ضروری برای ورود به دوره است.

 

ظرفیت پذیرش دکتری ترجمه

ظرفیت پذیرش دکتری ترجمه در سال در دوره های روزانه و نوبت دوم مطابق جدول زیر می باشد:

 

2807 ترجمه
دوره نام دانشگاه  ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه اصفهان 3
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد 4
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 1

* توجه این جدول مربوط به سال 98 می باشد

منابع آزمون دکتری ترجمه

یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری ترجمه، انتخاب بهترین منابع با توجه به شرایط و زمان داوطلبان می باشد.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری ترجمه

ضرایب دروس آزمون دکتری ترجمه به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است، برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است. 

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی  روش تدریس 4
زبان شناسی
در سطح کارشناسی ارشد روش تحقیق در ترجمه
نظریه های ترجمه
نقد ترجمه
فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه
زبان انگلیسی- عمومی (خاص) 1
استعداد تحصیلی  1

 

 طول دوره دکتری ترجمه

مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری حداقل سه سال و نیم و حداکثر چهارسال و نیم است و در صورت ضرورت، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه ذی ربط، حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزوده می شود.

دروس و تعداد واحدهای دکتری ترجمه

درس تخصصی اجباری: 12 واحد

درس تخصصی اختیاری: 6 واحد

رساله دکتری: 18 واحد

همچنین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد سایر رشته ها (غیر از کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی) باید 6 واحد جبرانی از دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی را بگذرانند.

شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ترجمه

1- پذیرش دانشجویان دوره دکتری ترجمه از میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مترجمی و سایر رشته های ترجمه که احتمالا در آینده توسعه می یابد (مانند ترجمه شفاهی، ترجمه چند رسانه ای و ترجمه های تخصصی) و یا فارغ التحصیلان رشته های کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی مشروط به این که پایان نامه این فارغ التحصیلان در حوزه ترجمه باشد، صورت می گیرد. 
2- تسلط به زبان انگلیسی شرط ضروری برای ورود به دوره است.