معرفی دکتری آموزش زبان انگلیسی

دکتری آموزش زبان انگلیسی، دوره عالی کسب دانش و انجام تحقیق در مورد مسائل آموزش زبان انگلیسی از نظر نظری و کاربردی است. این رشته به مطالعه در زمینه های گسترده ای مانند مطالعات فراگیری زبان اول و دوم، تحلیل کلام، تهیه و تدوین مطالب درسی و تربیت معلمان زبان می پردازد. آموزش زبان انگلیسی با رشته های مختلف مانند جامعه شناسی زبان، روانشناسی زبان، منظور شناسی زبان، فناوری آموزشی، تعلیم و تربیت، سنجش و اندازه گیری و مانند اینها مرتبط است.

هدف دکتری آموزش زبان انگلیسی

 هدف دکتری آموزش زبان انگلیسی، تربیت متخصصان و استادانی است که به آموزش درس های دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آموزش زبان انگلیسی و درس های دوره های کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی و نیز دوره های کارشناسی ارشد و دکتری ترجمه و زبان شناسی بپردازند. هدف مهم دیگر آن، این است که دانش آموختگان این دوره بتوانند طراحی و تربیت دوره های تربیت معلم زبان انگلیسی را در آموزش و پرورش و مراکز آموزش زبان برعهده بگیرند و یا به تهیه و تدوین مطالب درسی برای آموزش زبان و نیز پژوهش در مورد مسائل آموزش زبان بپردازند.

ضرورت و اهمیت دکتری آموزش زبان انگلیسی

با توجه به این که فقط بنیادهای مفهومی این رشته در دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی بررسی می شود، تنها با ایجاد دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی، اهداف آموزشی و پژوهشی آن کامل می شود و می توان به پژوهش، تولید علم و در نهایت دیدگاهی جامع در مورد این رشته رسید.

بازار کار دکتری آموزش زبان انگلیسی

بازار کار دکتری آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی می باشد. فارغ التحصیلان دکتری آموزش زبان انگلیسی در این مراکز به فعالیت های زیر می پردازند:

  • آموزش درس های عمومی و تخصصی رشته آموزش زبان انگلیسی و سایر رشته های ذیربط در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
  • تحقیق در مورد مسائل  یادگیری و آموزش زبان
  • طراحی برنامه های آموزش زبان انگلیسی
  • تدوین کتاب های درسی برای آموزش زبان انگلیسی و آزمون سازی، تدوین کتاب های تخصصی رشته آموزش زبان انگلیسی و نیز حیطه های مرتبط در سایر رشته های زبان
  • آموزش و تربیت معلمان زبان انگلیسی

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی

فارغ اتحصیلان کارشناسی ارشد رشته های آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی همگانی می توانند با شرکت در آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی و کسب موفقیت در این رشته تحصیل کنند.

منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی 98

یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 98، انتخاب بهترین منابع با توجه به شرایط و زمان داوطلبان می باشد.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی

ضرایب دروس آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

دروس و تعداد واحدهای دکتری آموزش زبان انگلیسی

تعداد کل واحدهای درسی در این دوره 36 واحد است. 18 واحد درسی و 18 واحد رساله است:

 

دروس دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

تعداد واحد

نام درس

10

دروس تخصصی

8

دروس اختیاری

18

رساله

36

جمع

 

چارت درسی دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

ترم اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

نظری           عملی

پیش نیاز

نوع درس

1

روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته

2

-

-

جبرانی

2

اصول و تئوری تدریس

2

-

-

جبرانی

3

آزمون زبان خارجی

2

-

-

جبرانی

4

اصول و روش تدریس مهارتها

2

-

-

جبرانی

مجموع: 8 واحد

 

 

ترم دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

نظری           عملی

پیش نیاز

نوع درس

1

روانشناسی زبان

2

-

-

اختیاری

2

تحقیق در آموزش زبان

2

-

-

اختصاصی

3

نقد و بررسی مسائل آموزش زبان

2

-

-

اختصاصی

4

مطالعات فراگیری زبان اول

2

-

-

اختیاری

5

تحلیل آماری در آموزش زبان

2

-

-

اختیاری

مجموع: 10 واحد

 

 

ترم سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

نظری           عملی

پیش نیاز

نوع درس

1

سنجش زبان

2

-

-

اختصاصی

2

برنامه ریزی درسی زبان

2

-

-

اختصاصی

3

مطالعات یادگیری زبان دوم

2

-

-

اختصاصی

4

یادگیری زبان به کمک فناوری

2

-

-

اختیاری

مجموع: 8 واحد

 

 

ترم چهارم

عنوان درس

تعداد واحد درس

نظری           عملی

پیش نیاز

نوع درس

امتحان جامع

-

-

-

اختصاصی

 

 

ترم پنجم

عنوان درس

تعداد واحد درس

نظری           عملی

پیش نیاز

نوع درس

رساله

-

6

-

اختصاصی

 

 

ترم ششم

عنوان درس

تعداد واحد درس

نظری           عملی

پیش نیاز

نوع درس

رساله

-

6

-

اختصاصی

 

 

ترم هفتم

عنوان درس

تعداد واحد درس

نظری           عملی

پیش نیاز

نوع درس

رساله

-

6

-

اختصاصی