معرفی دکترای مهندسی مواد و متالورژی

دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی در ادامه دوره کارشناسی ارشد این رشته می باشد. در این دوره دانشجویان به فعالیت های آموزشی و پژوهشی در مورد آثار علمی مربوطه و ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن ها می پردازند. ارزیابی و تجزیه و تحلیل این آثار به هدف حل مسائل علمی و مهندسی و دست یابی به آخرین و جدیدترین مبانی علمی، پژوهشی و تکنولوژی در گرایش مربوطه می باشد. دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی شامل دروس نظری اصلی و تخصصی و پژوهش اصیل در قالب موضوع رساله و پایان نامه است.

برای دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی، زمینه های گوناگون تخصصی مطرح است. این دوره ضمن جامع بودن، باید منجر به تخصص در یکی از گرایش های مهندسی مواد و متالورژی بشود؛ به همین دلیل دروس تئوری تخصصی و پژوهش تجربی گرایش، باید در ارتباط با یکدیگر و هماهنگ باشند تا منجر به تخصص در زمینه مربوطه گردد.

گرایش های مورد نظر می تواند مواد پیشرفته و متالورژی پودر، خواص فیزیکی و مکانیکی مواد، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، سرامیک، شکل دادن مواد، ریخته گری، جوشکاری و غیره باشد.

بازار کار دکتری مهندسی مواد و متالورژی

فارغ التحصیلان دکتری مهندسی مواد و متالورژی می توانند ضمن فعالیت در تمام محل ها جذب فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد (صنایع تولید فولاد، ذوب‌آهن، صنایع خودروسازی،‌ صنایع هوا- فضا، صنایع نظامی و صنعت نفت و پتروشیمی، کارخانجات تولید قطعات فلزی مانند صنایع ریخته ‌گری، صنایع متالورژی پودر، صنایع‌ فولادسازی‌، صنایع‌ دفاع‌، هواپیماسازی‌، کشتی ‌سازی‌، تراکتورسازی‌، خودروسازی‌ و ساخت‌ قطعات‌ مختلف‌ وسایل‌ خانگی‌، صنایع ساختمان‌ سازی،‌ معادن ‌و صنعت سیمان) در زمینه کارهای تحقیقاتی و رفع معضلات علمی و اجرایی مسئولیت های سنگین تری را به عهده بگیرند و در کارهای اجرایی علمی نقش مهمی داشته باشند.

گرایش های دکتری مهندسی مواد و متالورژی

دکتری مهندسی مواد و متالورژی شامل گرایش های مواد پیشرفته، خواص فیزیکی و مکانیکی مواد، سرامیک، فرآیندهای استخراج فلزات و مواد، خوردگی و پوشش و مهندسی سطح، متالورژی پودر، جوشکاری و اتصال مواد و شکل دادن فلزات و مواد می باشد.

گرایش های دکتری مهندسی مواد و متالورژی: گرایش مواد پیشرفته

دانشجویان در دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی گرایش مواد پیشرفته، ضمن انجام یک پروژه تحقیقاتی جامع و کامل (رساله دکتری) در زمینه مواد، با مباحثی مانند ترمودینامیک پیشرفته مواد، روش های پژوهش در علم و مهندسی مواد، فیزیک پیشرفته حالت جامد، شبیه سازی در مهندسی مواد، طراحی مواد مهندسی، طراحی فرآیندهای تولید مواد مدیریت محیط زیست و مدیریت انرژی و منابع به طور کامل آشنا می شوند.

گرایش های دکتری مهندسی مواد و متالورژی: گرایش خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

مباحث تخصصی در دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی گرایش خواص فیزیکی و مکانیکی مواد شامل تئوری الکترونیکی مواد، تغیی حالت های مارتنزیتی، کامپوزیت ها، سینتیک تشکیل رسوب در محلول های جامد، سیستم های چند جزئی، مکانیزم های مقاوم شدن مواد، خواص مکانیکی پیشرفته مواد، تئوری نابجایی ها و مکانیک شکست تحلیلی می باشد.

گرایش های دکتری مهندسی مواد و متالورژی: گرایش سرامیک

در دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی گرایش سرامیک مباحثی مانند الکتروسرامیک پیشرفته، رفتار مکانیکی و حرارتی مواد سرامیکی، میکروآنالیز و تولید میکرو، مهندسی سطح پیشرفته، خواص و ساختار سرامیک ها و شیشه سرامیک ها، کامپوزیت ها، سیستم های چند جزئی در سرامیک، لایه های نازک، سرامیک های نوری پیشرفته، علم و تکنولوژی پیشرفته پودرها، ابر رساناها و طراحی با سرامیک ها مباحث اصلی را تشکیل می دهند.

گرایش های دکتری مهندسی مواد و متالورژی: فرآیندهای استخراج فلزات و مواد

در دکتری مهندسی مواد و متالورژی گرایش فرآیندهای استخراج فلزات و مواد مباحثی مانند هیدرومتالورژی پیشرفته، پیرومتالورژی پیشرفته، پدیده های انتقال پیشرفته، متالورژی خلا، کانی شناسی پیشرفته، روش های پیشرفته فرآوری مواد، اسپکتروسکوپی و اشعه ایکس، طراحی فرآیندهای متالورژی استخراجی و شیمی فیزیک نمک های مذاب و سرباره ها، مباحث تخصصی را تشکیل می دهند.

گرایش های دکتری مهندسی مواد و متالورژی: گرایش خوردگی و پوشش و مهندسی سطح

در دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی گرایش خوردگی و پوشش و مهندسی سطح، دانشجویان ضمن انجام یک پروژه جامع در زمینه خوردگی و پوشش و مهندسی سطح به عنوان رساله دکتری، با مباحث پیشرفته مهندسی سطح، لایه های نازک، الکتروشیمی پیشرفته، خوردگی پیشرفته، الکترون میکروسکوپی در خوردگی، خوردگی مواد غیر فلزی، خوردگی میکروبی (بیولوژیک)، سینتیک پیشرفته، جنبه مکانیک خوردگی و خوردگی داغ به طور کامل آشنا می شوند.

گرایش های دکتری مهندسی مواد و متالورژی: گرایش متالورژی پودر

دکتری مهندسی مواد و متالورژی گرایش متالورژی پودر به مباحث تخصصی و پیشرفته که شامل متالورژی پودر پیشرفته، تولید پودر فلزات و مواد، رئولوژی پودرها، متالورژی پودر مغناطیس ها، خواص مکانیکی و رفتار سایشی قطعات پودری، خواص، رفتار و تولید پودرهای میکرونیزه، عملیات حرارتی آهنگری قطعات پودری و مهندسی سطح پیشرفته می پردازد.

گرایش های دکتری مهندسی مواد و متالورژی: گرایش جوشکاری و اتصال مواد

در دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی گرایش جوشکاری و اتصال مواد، مباحث پیشرفته ای مانند فیزیک جوشکاری، تئوری اتصال جامدات، طراحی در مهندسی جوش، روش های پیشرفته اتصال مواد، سیستم های چند جزئی، اتصال های نامتجانس، فرآیندهای انجماد، مکانیک شکست تحلیلی، روش های پیشرفته غیر مخرب و تغییر حالت های متالوژیکی، مورد بررسی قرار می گیرد.

گرایش های دکتری مهندسی مواد و متالورژی: گرایش شکل دادن فلزات و مواد

در دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی گرایش شکل دادن فلزات، شکل پذیری پیشرفته، شبیه سازی در شکل دادن مواد، مکانیک پیشرفته محیط های پیوسته، خزش، بهینه سازی سیستم و تولید، مکانیک شکست در تحلیلی، تئوری نابجائی ها، مهندسی سطح پیشرفته، متالورژی پودر پیشرفته، مکانیزم های مقاوم شدن مواد، شکل دادن سوپرپلاستیک، شکل دادن ورق و رفتار پودر و محیط های غیر پیوسته در تغییر شکل، مباحث اصلی و پیشرفته ای است که دانشجویان با آنها به طور کامل آشنا می شوند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها میتوانند با شرکت در آزمون دکتری مهندسی مواد و متالورژی و کسب موفقیت در این رشته تحصیل کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی مواد و متالورژی 98

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی مواد و متالورژی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2359 مهندسی مواد و متالورژی
دوره نام دانشگاه رشته تحصیلی گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان مهندسی مواد و متالورژی   3
روزانه  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی مواد و متالورژی   2
روزانه  دانشگاه تبریز مهندسی مواد و متالورژی   8
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مواد و متالورژی   3
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مواد و متالورژی   3
روزانه  دانشگاه تهران مهندسی مواد و متالورژی   6
روزانه  دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مهندسی مواد و متالورژی   4
روزانه  دانشگاه سمنان  مهندسی مواد و متالورژی   10
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی مواد و متالورژی   6
روزانه  دانشگاه شهیدچمران -اهواز مهندسی مواد و متالورژی   8
روزانه  دانشگاه شیراز مهندسی مواد و متالورژی   14
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مواد و متالورژی   10
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی مواد و متالورژی   15
روزانه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران مهندسی مواد و متالورژی   11
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مهندسی مواد و متالورژی   10
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف - تهران مهندسی مواد و متالورژی   10
روزانه  دانشگاه صنعتی شیراز مهندسی مواد و متالورژی   6
روزانه  دانشگاه صنعتی مالک اشتر مهندسی مواد و متالورژی   3
روزانه  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی مواد و متالورژی   5
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مهندسی مواد و متالورژی   16
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مهندسی مواد و متالورژی   1
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی مواد و متالورژی   4
روزانه  دانشگاه یزد مهندسی مواد و متالورژی   6
روزانه  پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج  مهندسی مواد و متالورژی   7
روزانه  دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهراصفهان) مهندسی مواد و متالورژی مواد پیشرفته 4
روزانه  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مهندسی مواد و متالورژی مواد پیشرفته 4
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مواد و متالورژی خوردگی و پوشش و مهندسی سطح 3
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مهندسی مواد و متالورژی   3
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان مهندسی مواد و متالورژی   2
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین مهندسی مواد و متالورژی   1
نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی مواد و متالورژی   6
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مواد و متالورژی   1
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مواد و متالورژی   1
نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی مواد و متالورژی   3
نوبت دوم دانشگاه سمنان  مهندسی مواد و متالورژی   5
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران مهندسی مواد و متالورژی   2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر مهندسی مواد و متالورژی   2
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مهندسی مواد و متالورژی   5
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی مواد و متالورژی   1
نوبت دوم دانشگاه یزد مهندسی مواد و متالورژی   2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهراصفهان) مهندسی مواد و متالورژی مواد پیشرفته 4
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مواد و متالورژی خوردگی و پوشش و مهندسی سطح 1
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مهندسی مواد و متالورژی   5
پردیس خودگردان دانشگاه سمنان  مهندسی مواد و متالورژی   5
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مواد و متالورژی   10
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان مهندسی و علوم در جزیره کیش) مهندسی مواد و متالورژی   7
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مهندسی مواد و متالورژی   2

 

منابع آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی 98

یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی 98، انتخاب بهترین منابع با توجه به شرایط و زمان داوطلبان می باشد.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی خواص فیزیکی مواد 4
ترمودینامیک
خواص مکانیکی مواد
در سطح کارشناسی ارشد روش های شناسایی و آنالیز مواد
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

طول دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی

حداقل و حداکثر طول دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی مطابق آئین نامه دوره دکترای مصوب شورای عالی برنامه ریزی است. دوره دکترای مهندسی مواد و متالورژی دو مرحله آموزشی و پژوهشی را شامل می شود.

  1. مرحله آموزشی:

در مرحله آموزشی دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی، حداقل 20 واحد در سطح تحصیلات تکمیلی علاوه بر واحدهای جبرانی و واحدهای قبلی گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد، باید گذرانده شود. این 24 واحد به شرح ذیل می باشد :

 

دروس

تعداد واحد

دروس اصلی دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی

6 واحد

دروس تخصصی زمینه اصلی (گرایش)

10 واحد

دروس زمینه فرعی انتخابی

4 واحد

 

چنانچه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد درس ریاضیات مهندسی پیشرفته را نگذرانده باشد باید این درس را به ارزش 3 واحد به صورت جبرانی بگذراند.

 

  1. آزمون جامع دکتری:

دانشجویانی که دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند، لازم است در آزمون جامع که بصورت کتبی و شفاهی بعد از پایان نیمسال سوم تحصیلی برگزار می شود، شرکت کنند. در این آزمون در بخش کتبی، حداقل از پنج موضوع درسی تحصیلات تکمیلی امتحان گرفته می شود و دانشجو حداکثر دوبار می تواند در آزمون جامع شرکت کند.

چنانچه دانشجویی فقط یکی از دروس زمینه فرعی را نگذرانده باشد و سایر دروس را گذرانده باشد، استثنائا می تواند در آزمون شرکت کند. آزمون شفاهی شامل تهیه و ارائه پیشنهاد پروژه پژوهشی مربوط به رساله دکتری است که از ابتدای نیمسال دوم بررسی آن می تواند شروع شود.

آزمون شفاهی و دفاع از پیشنهاد پروژه (proposal) در جلسه عمومی با حضور ممتحنین داخلی و خارج دانشکده و استاد راهنما و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده یا گروه آموزشی برگزار می شود. در صورت عدم قبولی پس از دو مرتبه شرکت در آزمون جامع دانشجو از ادامه دوره دکتری محروم خواهد شد.

  1. مرحله پژوهشی:

مقدمات این مرحله از ابتدای نیمسال دوم از شروع دوره فراهم می شود که دانشجو زمینه تحقیقاتی و استاد راهنمای خود را مشخص می کند و بررسی های اولیه را انجام می دهد ولی رسما بعد از قبولی در آزمون جامع کتبی و شفاهی در شروع نیمسال چهارم مرحله پژوهشی شروع می شود. موضوع پروژه دکتری و اخذ آن توسط دانشجو بایستی به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده یا گروه آموزشی برسد. تعداد کل واحدهایی که دانشجو باید در مرحله پژوهشی با عنوان پروژه تحقیقاتی رساله دکتری اخذ کند 24 واحد می باشد که در هر نیمسال در 6 واحد آن ثبت نام می کند.

تدوین رساله دکتری توسط دانشجو پس از اتمام پروژه تحقیقاتی و تایید و تشخیص استاد راهنما و استادان مشاور انجام می شود.

  1. دروس اصلی و تخصصی در برنامه دکتری مهندسی متالورژی و مواد

با توجه به این که دروس دوره دکتری ضمن جامع بودن، باید منجر به تخصص در سطح عالی در یکی از گرایش های مهندسی مواد و متالورژی بشود؛ لذا دروس این دوره در بخش های اصلی و گرایش های تخصصی و زمینه های فرعی ارائه می شود. هر دانشجو موظف به گذراندن 10 واحد از دروس اصلی و 8 واحد در یکی از گرایش های تخصصی هماهنگ با زمینه تحقیقاتی و 6 واحد در یکی از زمینه های فرعی می باشد.

دروس زمینه های فرعی انتخابی می تواند از سایر گرایش های دکترای مهندسی متالورژی و مواد و یا سایر رشته های دکترای مهندسی و یا علوم در سطح تحصیلات تکمیلی اخذ و گذرانده شود.

دروس اصلی و تخصصی دوره های کارشناسی ارشد که در طی دوره کارشناسی ارشد توسط دانشجو گذرانده نشده باشد و در زمینه گرایش تخصصی یا جزو زمینه فرعی باشد می تواند جزء دروس دوره دکتری اخذ و گذرانده شود.