معرفی دکتری مهندسی کامپیوتر

دوره دکتری مهندسی کامپیوتر در ادامه دوره کارشناسی ارشد این رشته است. این دوره شامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی است که دانشجویان با روش های علمی و فنی طرح، اجرا و نگهداری پروژه ها آشنا می شوند. از فارغ التحصیلان دکتری مهندسی کامپیوتر انتظار می رود که بتوانند بهترین گزینه موجود، جهت طراحی، ساخت، اجرا و حفظ امنیت و خصوصی ماندن اطلاعات را انتخاب و زیر ساخت ها و پروژه های مورد نیاز ایران را در بهترین کیفیت جهانی طراحی و هدایت نمایند.

محور اصلی فعالیت های دانشجویان در دوره دکتری مهندسی کامپیوتر، به تناسب موضوع، تحقیق نظری، تجربی و یا ترکیبی از این دو است. آموزش در این دوره، برای رفع کاستی های اطلاعاتی دانشجویان و هموار کردن راه رسیدن به اهداف تحقیق می باشد.

دوره دکتری مهندسی کامپیوتر کلیه ی زمینه های مرتبط با مهندسی کامپیوتر و زمینه های بین رشته ای مربوطه را در برمیگیرد. مدرک خروجی، دکتری مهندسی کامپیوتر است ولی آزمون های ورودی آن بنا بر مقررات سازگار با مواد درسی گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می شود.

گرایش های دکتری مهندسی کامپیوتر

گرایش های دکتری مهندسی کامپیوتر شامل گرایش های زیر می باشد:

گرایش های دکتری مهندسی کامپیوتر: گرایش نرم افزار و الگوریتم

در گرایش نرم افزار، دانشجو در زمینه های سیستم های عامل پیشرفته، بانک های اطلاعاتی، برنامه ‌نویسی پیشرفته و تحت  WEB، الگوریتم ‌های پردازش موازی و ... به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازد.

در گرایش الگوریتم، دانشجو به صورت تئوری و عملی با  طراحی الگوریتم های قدرتمندتر و بهینه تری آشنا می شود.

گرایش های دکتری مهندسی کامپیوتر: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

در این گرایش دانشجویان با فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه معماری‌های پیشرفته کامپیوتر و ابر رایانه‌ها شبکه‌های کامپیوتری گسترده، پردازش تصویر و طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر خطا و ... آشنا می‌شوند.

گرایش های دکتری مهندسی کامپیوتر: گرایش هوش مصنوعی

به طور کلی می توان گفت در هوش مصنوعی سعی بر این است سیستم هایی تولید شود که بتوانند مانند انسان ها فکر کنند و توانایی یادگیری و تصمیم گیری داشته باشند. در این رشته تکنیک های مختلفی جهت دستیابی به چنین سیستم هایی تدریس می شود.

گرایش های دکتری مهندسی کامپیوتر: گرایش شبکه و رایانش

این گرایش در سرتاسر دنیا زیر رشته ای از گرایش مهندسی کامپیوتر و مخابرات تلقی می‌شود و از لحاظ کاربردی پیشینه طولانی تری نسبت به دیگر گرایش‌های مهندسی کامپیوتر دارد.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری مهندسی کامپیوتر

فارغ التحصیلان دوره دکتری مهندسی کامپیوتر باید بتوانند در حین طرح و اجرای یک پروژه مهندسی کامپیوتر، راه حل مناسب، بهینه و قابل قبولی را بر اساس آخرین یافته های علمی، اجرایی و آموخته های دوران تحصیل خود، در سطح جامعه حرفه ای ارائه نمایند.

طراحی، به روز رسانی، بهینه سازی، امنیت و نوآوری پیوسته با تامین قابلیت رقابت پذیری بین المللی در سیستم های کامپیوتری، شبکه ای و هوشمند سخت افرازی و نرم افزاری، نمونه هایی از فعالیت های متخصصین این رشته می باشد. این سیستم های کامپیوتری، شبکه ای و هوشمند در کلیه صنایع و کارخانجات و زیر ساخت های محاسباتی و ارتباطی می باشد.

بازار کار دکتری مهندسی کامپیوتر

برای ورود به بازار کار دکتری مهندسی کامپیوتر، فارغ التحصیلان این رشته می توانند در دانشگاه ها تدریس نمایند و به تربیت مهندسین کامپیوتر توانمند در دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی بپردازند. همچنین می توانند در فرآیندهای پژوهشی و صنعتی مورد نیاز جامعه فعالیت کنند.

هدف دکتری مهندسی کامپیوتر

هدف از ایجاد دوره دکتری مهندسی کامپیوتر، نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی و دست یابی به جدیدترین مبانی علمی، تحقیقاتی و فناوری است.

دانشجویان در این دوره می توانند با روش های پیشرفته تحقیق و تسلط بر آثار علمی مهم در یک زمینه خاص از مهندسی کامپیوتر آشنا شوند و گام مهمی در کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش بردارند. همچنین باید توانایی تعلیم، تحقیق، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل و مشکلات علمی پیچیده جامعه و جهان را در یکی از زمینه های مهندسی کامپیوتر داشته باشند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر

با توجه به محدودیت حداکثر دو درس جبرانی، رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر بر اساس گرایش های این رشته تعیین شده است.

1- معماری سیستم های کامپیوتری

ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق.

2- نرم افزار

ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوترف ریاضی و مهندسی برق.

3- شبکه های کامپیوتری

ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق.

4- رایانش امن

ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، ریاضی و مهندسی برق.

5-هوش مصنوعی و رباتیکز

ورودی های مجاز از کلیه گرایش های رشته های مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، ریاضی، مهندسی پزشکی و مهندسی برق.

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر 98

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر در سال 98 (دکتری مهندسی نرم افزار و الگوریتم، دکتری معماری سیستم های کامپیوتری، دکتری هوش مصنوعی، دکتری شبکه و رایانش) مطابق جداول زیر می باشد:

 

2354 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم 
دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه اراک  نرم افزار 3
روزانه  دانشگاه اصفهان  نرم افزار 5
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان  نرم افزار 2
روزانه  دانشگاه تبریز  نرم افزار 3
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس  نرم افزار 7
روزانه  دانشگاه تهران  نرم افزار 10
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران  نرم افزار 5
روزانه  دانشگاه شیراز  نرم افزار 5
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان  نرم افزار 3
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران  نرم افزار 3
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف - تهران  نرم افزار 9
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران  نرم افزار 6
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد  نرم افزار 13
روزانه  دانشگاه کاشان  نرم افزار 2
روزانه  دانشگاه یزد  نرم افزار 3
روزانه  دانشگاه تهران  نرم افزار 2
نوبت دوم دانشگاه اراک  نرم افزار 3
نوبت دوم دانشگاه اصفهان  نرم افزار 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز  نرم افزار 2
نوبت دوم دانشگاه تهران  نرم افزار 1
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران  نرم افزار 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران  نرم افزار 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد  نرم افزار 3
نوبت دوم دانشگاه کاشان  نرم افزار 1
نوبت دوم دانشگاه تهران  نرم افزار 2
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا)  نرم افزار 3
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران  نرم افزار 5
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران  نرم افزار 1
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران  نرم افزار 2

 

2355 مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری
دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری 5
روزانه  دانشگاه تهران معماری سیستم های کامپیوتری 7
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  معماری سیستم های کامپیوتری 3
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران معماری سیستم های کامپیوتری 4
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری 2
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران معماری سیستم های کامپیوتری 5
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف - تهران معماری سیستم های کامپیوتری 7
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران معماری سیستم های کامپیوتری 1
نوبت دوم دانشگاه اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری 1
نوبت دوم دانشگاه تهران معماری سیستم های کامپیوتری 2
نوبت دوم دانشگاه شهیدبهشتی - تهران معماری سیستم های کامپیوتری 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران معماری سیستم های کامپیوتری 1
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری 2
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی - تهران معماری سیستم های کامپیوتری 4
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران معماری سیستم های کامپیوتری 1

 

2356 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه اصفهان  هوش مصنوعی و رباتیکز 2
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان  هوش مصنوعی و رباتیکز 4
روزانه  دانشگاه تبریز  هوش مصنوعی و رباتیکز 4
روزانه  دانشگاه تهران  هوش مصنوعی و رباتیکز 5
روزانه  دانشگاه زنجان  هوش مصنوعی و رباتیکز 4
روزانه  دانشگاه سمنان   هوش مصنوعی و رباتیکز 5
روزانه  دانشگاه شهیدبهشتی - تهران  هوش مصنوعی و رباتیکز 4
روزانه  دانشگاه شیراز  هوش مصنوعی و رباتیکز 5
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان  هوش مصنوعی و رباتیکز 3
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران  هوش مصنوعی و رباتیکز 9
روزانه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران  هوش مصنوعی و رباتیکز 9
روزانه  دانشگاه صنعتی شاهرود  هوش مصنوعی و رباتیکز 2
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف - تهران  هوش مصنوعی و رباتیکز 8
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران  هوش مصنوعی و رباتیکز 6
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد  هوش مصنوعی و رباتیکز 6
روزانه  دانشگاه یزد  هوش مصنوعی و رباتیکز 2
نوبت دوم دانشگاه اصفهان  هوش مصنوعی و رباتیکز 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز  هوش مصنوعی و رباتیکز 2
نوبت دوم دانشگاه تهران  هوش مصنوعی و رباتیکز 2
نوبت دوم دانشگاه سمنان   هوش مصنوعی و رباتیکز 3
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران  هوش مصنوعی و رباتیکز 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران  هوش مصنوعی و رباتیکز 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد  هوش مصنوعی و رباتیکز 1
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان  هوش مصنوعی و رباتیکز 2
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا)  هوش مصنوعی و رباتیکز 4
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران  هوش مصنوعی و رباتیکز 4
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز  هوش مصنوعی و رباتیکز 4
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران  هوش مصنوعی و رباتیکز 2
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود  هوش مصنوعی و رباتیکز 2

 

2357 مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش
دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه ارومیه  شبکه های کامپیوتری 2
روزانه  دانشگاه اصفهان شبکه های کامپیوتری 2
روزانه  دانشگاه تبریز شبکه های کامپیوتری 2
روزانه  دانشگاه تهران شبکه های کامپیوتری 3
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران شبکه های کامپیوتری 4
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران شبکه های کامپیوتری 3
روزانه  دانشگاه اصفهان رایانش امن 2
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران رایانش امن 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز شبکه های کامپیوتری 1
نوبت دوم دانشگاه تهران شبکه های کامپیوتری 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران شبکه های کامپیوتری 2
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران شبکه های کامپیوتری 3
نوبت دوم دانشگاه اصفهان رایانش امن 1
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) شبکه های کامپیوتری 2
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران شبکه های کامپیوتری 2

 

منابع دکتری مهندسی کامپیوتر 98

انتخاب بهترین منابع دکتری مهندسی کامپیوتر 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

دروس و ضرایب آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر

 دروس و ضرایب آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر  به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

ضرایب آزمون دکتری مهندسی نرم افزار و الگوریتم

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم 4
در سطح کارشناسی ارشد سیستم های عامل پیشرفته
پایگاه داده های پیشرفته
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

ضرایب آزمون دکتری معماری سیستم های کامپیوتری

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی مدار منطقی و معماری کامپیوتر 4
در سطح کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر پیشرفته
VLSI  پیشرفته
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

ضرایب آزمون دکتری هوش مصنوعی

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم 4
در سطح کارشناسی ارشد شناسایی الگو
یادگیری ماشین
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

ضرایب آزمون دکتری شبکه و رایانش

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم 4
در سطح کارشناسی ارشد سیستم های عامل پیشرفته
شبکه های پیشرفته
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحد های دکتری مهندسی کامپیوتر

دوره دکتری مهندسی کامپیوتر دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی می باشد.

در مرحله آموزشی دوره دکتری مهندسی کامپیوتر، گذراندن 12 تا 18 واحد درسی از درس های دوره های تحصیلات تکمیلی (علاوه بر واحد های قبلی گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد) اجباری است و دانشجو باید در پایان مرحله آموزشی، علاوه بر واحد هایی که در دوره کارشناسی ارشد گذرانده است، در سطح درس های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) واحدهایی از گرایش اصلی و خارج از آن داشته باشد.

دانشجویانی که حداقل 12 واحد دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند، لازم است در ارزیابی جامع شرکت نمایند. ارزیابی در مرحله آموزشی به صورت کتبی و شفاهی برگزار شده و دانشجو دوبار می تواند در ارزیابی جامع آموزشی و تحقیقی شرکت نمایند.

دانشجویانی که در امتحان جامع پذیرفته می شوند، در مرحله تدوین رساله ثبت نام می کنند. مجموع واحد های درسی و رساله دانشجو 36 واحد است.

 

دروس دکتری مهندسی کامپیوتر

تعداد واحد

نام درس

حداقل 12 واحد

مجموع واحد های درس ها در گرایش اصلی

0-6 

مجموع واحدهای درس های خارج از گرایش اصلی از رشته مهندسی کامپیوتر یا سایر رشته ها

18

رساله

36

جمع کل واحد های درسی

 

دروس دکتری مهندسی کامپیوتر- دروس جبرانی

داوطلبان پذیرفته شده با مدارکی به غیر از کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و یا در صورت وجود کمبودهایی در سابقه علمی مورد نیاز، باید دروس جبرانی تعیین شده را با توجه به کمبودهای تخصصی مربوط بگذرانند.