معرفی دکتری روانشناسی

دکتری روانشناسی به جنبه های نظری و پژوهشی درمان مشکلات خانوادگی، بین فردی، فردی، تحصیلی، شغلی، زناشویی، پژوهش های روان شناختی و خدمات روانشناسی می پردازد.

 روانشناسی عمومی جنبه های نظری علم روانشناسی و مفاهیم بنیادی روانشناسی مثل یادگیری، حافظه، انگیزش، هیجان، احساس و ادراک را مورد بررسی، مطالعه و پژوهش قرار می دهد.

گرایش های دکتری روانشناسی 

گرایش های دکتری روانشناسی شامل گرایش های روانشناسی، روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، خانواده و سلامت جنسی می باشد.

بازار کار دکتری روانشناسی

فارغ التحصیلان دکتری روانشناسی می توانند ضمن فعالیت در تمام محل های جذب فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد (مراکز بهزیستی، بهداشت روانی و محیط های مختلف آموزشی و درمانی) در زمینه کارهای تحقیقاتی به فعالیت بپردازند و در جهت رفع معضلات علمی و اجرایی مسئولیت های سنگین تری را به عهده بگیرند.

رشته های مجاز برای دکتری روانشناسی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی در تمامی گرایش ها، روانشناسی در تمامی گرایش ها، بهداشت و درمان (پزشکی عمومی، پرستاری)، توانبخشی (علوم پزشکی)، مشاوره در تمامی گرایش ها و سنجش و اندازه گیری می توانند در آزمون دکتری روانشناسی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی 98

ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد: 

 

2150 روان شناسی
دوره دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه اصفهان روان شناسی 6
روزانه  دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران)-تهران روان شناسی 6
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان روان شناسی 4
روزانه  دانشگاه تبریز روان شناسی 6
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس روان شناسی 4
روزانه  دانشگاه تهران روان شناسی 3
روزانه  دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روان شناسی 2
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج)  روان شناسی 4
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  روان شناسی 2
روزانه  دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) روان شناسی 4
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان روان شناسی 2
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران روان شناسی 3
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز روان شناسی 10
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران روان شناسی 5
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد روان شناسی 4
روزانه  دانشگاه گیلان - رشت روان شناسی 4
روزانه  دانشگاه لرستان - خرم آباد  روان شناسی 7
روزانه  دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل  روان شناسی 8
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روان شناسی بالینی 4
روزانه  دانشگاه شاهد - تهران روان شناسی بالینی 4
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران روان شناسی بالینی 3
روزانه  دانشگاه شیراز روان شناسی بالینی 9
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران روان شناسی بالینی 4
روزانه  دانشگاه تبریز روان شناسی بالینی 6
روزانه  دانشگاه تهران  روان شناسی سلامت 3
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران روان شناسی سلامت 3
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز روان شناسی صنعتی سازمانی 6
نوبت دوم دانشگاه اصفهان  روان شناسی 2
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران)-تهران روان شناسی 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز روان شناسی 4
نوبت دوم دانشگاه تهران  روان شناسی 2
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) روان شناسی 2
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان روان شناسی 1
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران روان شناسی 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد روان شناسی 1
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت روان شناسی 4
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران روان شناسی بالینی 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز روان شناسی بالینی 4
نوبت دوم دانشگاه تهران  روان شناسی سلامت 2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران روان شناسی سلامت 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران روان شناسی 5
غیرانتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر - یزد روان شناسی 7
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران  روان شناسی بالینی 7
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) روان شناسی 6
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل پردیس خودگران واقع در کرج) روان شناسی 4
پردیس خودگردان دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) روان شناسی 2
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران روان شناسی 5
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل پردیس خودگران واقع در کرج) روان شناسی بالینی 4
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران روان شناسی بالینی 4
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران روان شناسی بالینی 1
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز روان شناسی بالینی 9

 

منابع دکتری روانشناسی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری روانشناسی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

دروس و ضرایب آزمون دکتری روانشناسی

 دروس و ضرایب آزمون دکتری روانشناسی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی روانشناسی رشد و شخصیت  4
در سطح کارشناسی ارشد آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)
نوروسایکولوژی
آسیب شناسی روانی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحدهای دکتری روانشناسی

تعداد کل واحد های درسی دکتری روانشناسی 36 واحد مطابق جدول زیر است:

 

دروس دکتری روانشناسی

تعداد واحد

نام درس

18

دروس تخصصی

18

رساله

36

جمع واحدها