معرفی دکتری روانشناسی بالینی

 دکتری روانشناسی بالینی با فرهنگ روانی و اجتماعی مردم و جامعه سر وکار دارد. این رشته به بررسی الگوهای رفتاری نادرست در انسان، تشخیص و درمان مشکلات رفتاری و اختلالات روانشناختی مثل افسردگی، اضطراب، وسواس و ... می پردازد. این مشکلات و اختلالات به نحوی عملکرد فرد را در زندگی با مشکل مواجه می کند.

دوره دکتری روانشناسی بالینی مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و بالینی است.

هدف دکتری روانشناسی بالینی

  • هدف این دوره تربیت متخصصانی است که توانایی های زیر را داشته باشند:
  • شرکت فعال در تیم های روانی
  • انجام فعالیت های بهداشتی روانی (امور بهداشتی و پیشگیری از اختلالات روانی)
  • انجام و ارائه ی خدمات بالینی روانشناختی به ویژه تشخیص، مشاوره و روان درمانی (غیر ازدارو درمانی)
  • تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
  • تسلط بر روش های پژوهشی جدید و انجام حداقل 3 پژوهش در طول دوره دکتری روانشناسی بالینی (یک پژوهش در زمینه فرهنگ اسلامی، یک پژوهش در زمینه بهداشت روانی و پژوهش دیگر در زمینه بالینی)

 

ضرورت ایجاد دوره دکتری روانشناسی بالینی

به دلیل ارتباط مستقیم این رشته با فرهنگ اجتماعی و روانی جامعه، پاسخگو نبودن دوره های دکتری موجود در کشورهای خارجی و هزینه های هنگفت اعزام دانشجو به خارج از کشور، برقراری دوره دکتری روانشناسی بالینی امری ضروری بوده است.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون روانشناسی بالینی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی در تمامی گرایش ها، روانشناسی در تمامی گرایش ها، بهداشت و درمان (پزشکی عمومی، پرستاری)، توانبخشی (علوم پزشکی)، مشاوره در تمامی گرایش ها و سنجش و اندازه گیری می توانند در آزمون دکتری روانشناسی بالینی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی 98

ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

دوره نام دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روان شناسی بالینی 4
روزانه  دانشگاه شاهد - تهران روان شناسی بالینی 4
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران روان شناسی بالینی 3
روزانه  دانشگاه شیراز روان شناسی بالینی 9
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران روان شناسی بالینی 4
روزانه  دانشگاه تبریز روان شناسی بالینی 6
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران روان شناسی بالینی 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز روان شناسی بالینی 4
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران  روان شناسی بالینی 7
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل پردیس خودگران واقع در کرج) روان شناسی بالینی 4
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران روان شناسی بالینی 4
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران روان شناسی بالینی 1
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز روان شناسی بالینی 9

 

منابع دکتری روانشناسی بالینی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری روانشناسی بالینی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

بازار کار دکتری روانشناسی بالینی

 فارغ التحصیلان این دوره با ورود به بازار کار دکترای روانشناسی بالینی، می توانند نیازهای تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی کشور را در رابطه با تخصص خویش در مراکز آموزش عالی، مدارس، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز بهزیستی و توانبخشی، موسسات پیشگیری به ویژه بهداشت روانی و سایر مراکزی که به این تخصص نیاز دارند برآورده نمایند.

ضرایب دروس دکتری روانشناسی بالینی  

ضرایب دروس  دکتری روانشناسی بالینی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی روانشناسی رشد و شخصیت  4
در سطح کارشناسی ارشد آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)
نوروسایکولوژی
آسیب شناسی روانی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

 چارت دروس دکتری روانشناسی بالینی

تعداد کل واحد های درسی دکتری روانشناسی بالینی 36 واحد مطابق جدول زیر است:

 

دروس دکتری روانشناسی بالینی

 

تعداد واحد

نام درس

18

دروس تخصصی

18

رساله

36

جمع واحدها

 

چارت درسی دکتری روانشناسی بالینی: نیمسال اول

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2 نظری

آسیب شناسی روانی پیشرفته

1

2 نظری

نظریه و پژوهش های معاصر در روانشناسی

2

2 نظری عملی

روش های آماری و طرح های پژوهشی پیشرفته در روان شناسی بالینی

3

2 نظری

نوروسالکولوژی پیشرفته در روان شناسی بالینی

4

 

چارت درسی دکتری روانشناسی بالینی: نیمسال دوم

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

 2 عملی

روش های ارزیابی و تشخیص در روان شناسی بالینی (1)

1

2 نظری عملی

درمان های پیشرفته فیزیکی و دارویی در بیماری های روانی

2

2

کاربرد روان درمانی فردی

3

 

چارت درسی دکتری روانشناسی بالینی: نیمسال سوم

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

کاربرد روش های شناختی- رفتاری در روان شناسی بالینی

1

2 عملی

روش های ارزیابی و تشخیص در روان شناسی بالینی (2

2

2 عملی

گروه درمانی و خانواده درمانی

3