معرفی دکتری روانشناسی ورزشی

دکتری روانشناسی ورزشی، تخصصی علمی و دانشگاهی در روانشناسی و علوم ورزشی است. دانشجویان در این دوره به مطالعه عوامل ذهنی و روانی تاثیرگذار و تاثیر پذیر بر فعالیت های بدنی، تمرین و ورزش می پردازند. نتایج مطالعه ی آن ها برای افزایش سلامت روانی، رشد فردی و عملکرد بهتر فرد و تیم به کار می رود. با گسترش روزافزون یافته های علمی، تخصص های تازه ای در زمینه روانشناسی ورزشی ایجاد شده است. دکتری روانشناسی ورزشی و گرایش های مربوط به آن به منظور مطالعه عمیق تر این دستاورد ها ایجاد شده است. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که توانایی پژوهش، آموزش، برنامه ریزی، راهنمایی و تحلیل مشکلات در این شاخه از علم را داشته باشند و با نوآوری در زمینه های علمی و پژوهشی به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش کمک نمایند.

ضرورت و اهمیت دکتری روانشناسی ورزشی

اهمیت به اصول روانشناسی در ورزش به منظور سازگاری آموزش ورزش و تربیت بدنی با ویژگی های روانی و اجتماعی ورزشکاران و شکوفایی استعدادها و توانایی های آنان، ضرورت و اهمیت ایجاد دکتری روانشناسی ورزشی را اجتناب ناپذیر می نماید.

گرایش های دکتری روانشناسی ورزشی

گرایش های دکتری روانشناسی ورزشی شامل گرایش های روانشناسی بالینی ورزش و گرایش روان شناسی تربیتی ورزش است.

گرایش های دکتری روانشناسی ورزشی: گرایش روانشناسی بالینی ورزش

گرایش روانشناسی بالینی ورزش، به درمان عوارض روانی و بهتر شدن کارایی ورزشکاران از طریق آموزش مهارت های روانی می پردازد.

گرایش های دکتری روانشناسی ورزشی: گرایش روانشناسی تربیتی ورزش

گرایش روان شناسی تربیتی ورزش، به زیر بنای روان شناختی ورزش و فعالیت بدنی و موضوع مهم سلامت روانی از طریق ورزش می پردازد. این علم از دستاورد های سایر حوزه های علمی بهره گرفته و نتایج آن را در زمینه های آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار می دهد.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری روانشناسی ورزشی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، گرایش های مختلف رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی داخل و خارج از کشور میتوانند با شرکت در آزمون دکتری روانشناسی ورزشی و مصاحبه در این رشته تحصیل کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی ورزشی 98

ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی ورزشی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2118علوم ورزشی- رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
روزانه  دانشگاه ارومیه  رفتار حرکتی   2
روزانه  دانشگاه تهران رفتار حرکتی   3
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران رفتار حرکتی   3
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  رفتار حرکتی   2
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران رفتار حرکتی   3
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد رفتار حرکتی   3
روزانه  دانشگاه تهران روانشناسی ورزشی   2
روزانه  دانشگاه تبریز رفتار حرکتی   1
نوبت دوم دانشگاه تهران رفتار حرکتی   2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران رفتار حرکتی   1
نوبت دوم دانشگاه تبریز رفتار حرکتی   1
نوبت دوم دانشگاه تهران روانشناسی ورزشی   1
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه  رفتار حرکتی   2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) رفتار حرکتی   3
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران رفتار حرکتی   3
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران رفتار حرکتی   3

 

منابع دکتری روانشناسی ورزشی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری روانشناسی ورزشی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع دکتری روانشناسی ورزشی در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

توانایی فارغ التحصیلان دکتری روانشناسی ورزشی

برای ورد به بازار کار دکتری روانشناسی ورزشی، فارغ التحصیلان این رشته باید دارای توانایی های زیر باشند:

توانایی فارغ التحصیلان دکتری روانشناسی ورزشی- گرایش روانشناسی بالینی ورزش

برای ورود به بازار کار دکتری روانشناسی بالینی ورزش، فارع التحصیلان این رشته باید توانایی های زیر را داشته باشند:

مراقبت و درمان عوارض یا بیماری های روانی محتمل در محیط ورزش

طراحی و انجام تحقیقات روانشناسی ورزشی به منظور شناخت شیوه های افزایش مهارت های روانی

ارائه مشاوره و راهنمایی به قهرمانان و مربیان رشته های مختلف ورزشی

آموزش روانشناسی ورزشی در دوره های دانشگاهی

تحلیل روان شناختی رویدادهای ورزشی

توانایی فارغ التحصیلان دکتری روانشناسی ورزشی- گرایش روانشناسی تربیتی ورزش

برای ورود به بازار کار دکتری روانشناسی تربیتی ورزش، فارع التحصیلان این رشته باید توانایی های زیر را داشته باشند:

طراحی و انجام تحقیقات روانشناسی ورزشی به منظور شناخت ویژگی های روانی ورزشکاران و اثرات روان شناختی فعالیت های ورزشی

ارائه مشاوره راهنمایی به معلمان تربیت بدنی، مربیان ورزش و ورزشکاران

آموزش روان شناسی ورزشی در دوره های دانشگاهی

برنامه ریزی برای بهره گیری از یافته های علوم تربیتی در موقعیت های ورزشی

تحلیل روان شناختی فعالیت های ورزشی

ضرایب دروس آزمون دکتری روانشناسی ورزشی

ضرایب دروس آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی آمار 4
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
در سطح کارشناسی ارشد رشد جسمانی و حرکتی
کنترل و یادگیری حرکتی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحد های دکتری روانشناسی ورزشی

تعداد کل واحد های درسی در دوره دکتری رشته روانشناسی ورزشی 36 واحد مطابق جدول زیر است:

 

دروس و تعداد واحد های دکتری روانشناسی ورزشی

تعداد واحد

نام درس

6

دروس پایه

10

دروس تخصصی

2

دروس انتخابی

18

رساله

36

جمع

 

دروس دکتری روانشناسی ورزشی – دروس جبرانی

دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد خود تعداد واحدهای لازم درسی مربوط را نگذرانده باشند، با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موظف اند واحدهای کمبود خود را حداکثر به میزان 8 واحد جبران نمایند.

دروس دکتری روانشناسی ورزشی- دروس پایه

دروس پایه دکتری روانشناسی ورزشی در گرایش روانشناسی تربیتی ورزشی و روانشناسی بالینی ورزشی به شرح زیر است:

 

دروس پایه دکتری روانشناسی ورزشی

تعداد واحد

نام درس

2

آمار پیشرفته و روش های تحقیق در روانشناسی ورزشی

2

روانشناسی افتراقی

2

روانشناسی شناختی پیشرفته در ورزش

6

جمع کل

 

دروس دکتری روانشناسی ورزشی- دروس تخصصی

دروس تخصصی دکتری روانشناسی ورزشی در گرایش های روانشناسی بالینی ورزشی و روانشناسی تربیتی ورزشی به شرح زیر است:

 

دروس تخصص دکتری روانشناسی ورزشی- گرایش روانشناسی تربیتی ورزش

تعداد واحد

نام درس

2

سلامت روانی و ورزش

2

روانشناسی ورزشی پیشرفته

2

تمرین مهارتهای مشاوره در ورزش همگانی و قهرمانی

2

اخلاق و ملاحظات حرفه ای در روانشناسی ورزشی

2

سمینار در روانشناسی ورزشی

10

جمع کل

 

دروس تخصص دکتری روانشناسی ورزشی- گرایش روانشناسی بالینی ورزش

تعداد واحد

نام درس

2

آسیب شناسی روانی در ورزش قهرمانی و حرفه ای

2

فنون مصاحبه تشخیصی در ورزش

2

درمان رفتاری- شناختی در ورزش

2

کاربرد نظریه های روان درمانی در ورزش

2

کارورزی

10

جمع کل