معرفی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی به جنبه های نظری و پژوهشی علوم جرم یابی، جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری مرتبط با تحولات حاکم بر جامعه، صنعت، اقتصاد و ... می پردازد.

برنامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، شامل دو دوره فعالیت های آموزشی و پژوهشی می شود. گسترش آموزش حقوق با توجه به نیازهای کشور، برآوردن اهداف برنامه توسعه فرهنگی و آشنا ساختن محافل بین المللی با نظام حقوقی کشور، از جمله محورهای اصلی برنامه این دوره می باشد.

اهداف دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

اهداف دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، تربیت افراد متخصص و پژوهشگر به منظور پژوهش در زمینه کلیه مسائل و مطالعات کیفری و جرم شناسی، تکمیل اطلاعات و تقویت بینش حقوقی مشاوران حقوقی، آموزش به کلیه داوطلبان خارجی علاقه مند به شناخت نظام کیفری ایران و تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزشی کشور به منظور پیشرفت نظام آموزش عالی می باشد.

ضرورت و اهمیت  دکتری جزا و جرم شناسی

نیاز به نیروهای مجرب و آشنا به حقوق عمومی و علوم وابسته در دانشگاه ها و ضرورت تقویت دانش فنی حقوقدانانی که در مقام قضا و یا در سمت های مشاور با مسائل عملی مقررات و ضوابط قانونی سرکار دارند، اهمیت تاسیس دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی را به خوبی آشکار می سازد.

بازار کار دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

فارغ التحصیلان دکتری حقوق جزا و جرم شناسی می توانند ضمن فعالیت در تمام محل ها جذب فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد (وکالت یا قضاوت در پرونده های کیفری) با آگاهی در زمینه نحوه تحقیق و تشریح مطالب علمی و نیز با برخورداری از قدرت بیان منطقی اطلاعات خود به شیوه استدلالی، در مرتبه استاد یاری به امر تحقیق و تدریس در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی بپردازند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های حقوق در تمامی گرایش ها، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق خانواده می توانند در آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی شرکت کنند.

در ضمن داوطلبانی که مدرک کارشناسی حقوق و گرایش های مرتبط را دارند، در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد غیر مرتبط، می توانند در آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 98

ظرفیت پذیرش دکتری حقوق جزا و جرم شناسی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2155حقوق جزا و جرم شناسی
دوره دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه ارومیه  حقوق جزا و جرم شناسی 2
روزانه  دانشگاه امام صادق (ع) حقوق جزا و جرم شناسی 5
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس حقوق جزا و جرم شناسی 3
روزانه  دانشگاه تهران حقوق جزا و جرم شناسی 4
روزانه  دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق جزا و جرم شناسی 3
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران  حقوق جزا و جرم شناسی 4
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق جزا و جرم شناسی 4
روزانه  دانشگاه شیراز حقوق جزا و جرم شناسی 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران حقوق جزا و جرم شناسی 5
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران حقوق جزا و جرم شناسی 1
روزانه  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق جزا و جرم شناسی 5
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد حقوق جزا و جرم شناسی 4
روزانه  دانشگاه قم  حقوق جزا و جرم شناسی 5
روزانه  دانشگاه کاشان حقوق جزا و جرم شناسی 2
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق جزا و جرم شناسی 3
روزانه  دانشگاه میبد حقوق جزا و جرم شناسی 4
روزانه  دانشگاه شهید مطهری - تهران فقه و حقوق جزا 1
نوبت دوم دانشگاه تهران حقوق جزا و جرم شناسی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق جزا و جرم شناسی 2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق جزا و جرم شناسی 3
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد حقوق جزا و جرم شناسی 1
نوبت دوم دانشگاه کاشان حقوق جزا و جرم شناسی 1
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق جزا و جرم شناسی 3
نوبت دوم دانشگاه میبد حقوق جزا و جرم شناسی 3
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران  حقوق جزا و جرم شناسی 4
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز حقوق جزا و جرم شناسی 3
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران حقوق جزا و جرم شناسی 5
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق جزا و جرم شناسی 3

 

منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی  98

انتخاب بهترین منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 98، با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

طول دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 4.5 سال است که شامل دو مرحله آموزشی و پژوهشی می باشد. طول مدت مجاز مرحله آموزشی حداکثر پنج نیم سال است و نظام آموزشی دکتری جزا و جرم شناسی واحدی است.

طول هر نیم سال تحصیلی 17 هفته و حداقل زمان لازم برای هر واحد یک ساعت در هفته می باشد.

مرحله تدوین رساله پس از قبولی دانشجو و گذراندن امتحان جامع آغاز می شود و با تدوین و دفاع از رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی پایان می پذیرد.

ضرایب دروس آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 ضرایب دروس آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی متون فقه جزایی (حدود، قصاص،دیات، قضا و شهادات) 4
آیین دادرسی کیفری
حقوق جزا ی عمومی 
حقوق جزای اختصاصی
جرم شناسی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحد های درسی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد کل واحد های آموزشی شامل دروس اصلی تخصصی و اختیاری 24 واحد و رساله 20 واحد می باشد.

 

دروس دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد واحد

نام درس

14

دروس اصلی تخصصی

10

دروس اختیاری

20

رساله