معرفی دکتری حقوق بین الملل عمومی

دکتری حقوق بین الملل عمومی به جنبه های نظری و پژوهشی قواعد و مقرراتی که بر روابط حقوقی کشورها و سازمان های بین المللی حاکم است، می پردازد. گسترش آموزش حقوق بین الملل با توجه به نیاز های کشور و اهداف برنامه توسعه فرهنگی از جمله محور های اصلی برنامه دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی می باشد.

برنامه این دوره شامل دو دوره فعالیت های آموزشی و پژوهشی است که دارای اهداف زیر می باشد:

اهداف دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی

اهداف دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی، تربیت افراد متخصص و پژوهشگر به منظور پژوهش در زمینه کلیه مسائل و مطالعات حقوق بین الملل عمومی، تکمیل اطلاعات و تقویت بینش حقوقی مشاوران حقوقی، آموزش به کلیه داوطلبان خارجی علاقه مند به شناخت نظام حقوق بین الملل عمومی ایران و تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزشی کشور به منظور پیشرفت نظام آموزش عالی می باشد.

ضرورت و اهمیت دکتری حقوق بین الملل عمومی

نیاز به نیروهای مجرب و آشنا به حقوق بین الملل عمومی و علوم وابسته در دانشگاه ها  و آموزش به حقوقدانانی که در مقام قضا در دعاوی و کارگزار حکومتی و یا در سمت های مشاور یا کارشناس با مسائل عملی مقررات و ضوابط حقوق بین الملل عمومی سرکار دارند، اهمیت تاسیس دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی را به خوبی آشکار می سازد.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های حقوق در تمامی گرایش ها، فقه و مبانی حقوق اسلامی و تمامی گرایش های علوم سیاسی، می توانند در آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی شرکت کنند.

در ضمن داوطلبانی که مدرک کارشناسی حقوق و گرایش های مرتبط را دارند، در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد غیر مرتبط می توانند در آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری حقوق بین الملل عمومی

ظرفیت پذیرش دکتری حقوق بین الملل عمومی در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2156حقوق بین الملل عمومی 
دوره دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه تهران  حقوق بین الملل عمومی 5
روزانه  دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق بین الملل عمومی 3
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق بین الملل عمومی 7
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران حقوق بین الملل عمومی 5
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران حقوق بین الملل عمومی 1
روزانه  دانشگاه قم  حقوق بین الملل عمومی 5
نوبت دوم دانشگاه تهران حقوق بین الملل عمومی 3
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق بین الملل عمومی 2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق بین الملل عمومی 4
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران حقوق بین الملل عمومی 5
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) حقوق بین الملل عمومی 5
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق بین الملل عمومی 7
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران حقوق بین الملل عمومی 5

 

منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

طول دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی 4.5 سال است که شامل دو مرحله آموزشی و پژوهشی می باشد. طول مدت مجاز مرحله آموزشی، حداکثر چهار نیم سال است و نظام آموزشی دکتری حقوق بین الملل عمومی واحدی است.

طول هر نیم سال تحصیلی 17 هفته و حداقل زمان لازم برای هر واحد یک ساعت در هفته می باشد.

مرحله تدوین رساله پس از قبولی دانشجو و گذراندن امتحان جامع آغاز می شود و با تدوین و دفاع از رساله دکتری حقوق بین الملل عمومی پایان می پذیرد.

ضرایب دروس آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی

ضرایب دروس آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی متون فقه (جهاد) 4
حقوق بین الملل عمومی 
حقوق سازمان های بین الملل
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحد های درسی دکتری حقوق بین الملل عمومی

تعداد کل واحد های دکتری حقوق بین الملل عمومی در مرحله آموزشی، 48 واحد است که تعداد واحدهای دروس اصلی تخصصی و اختیاری، 24 واحد و رساله 24 واحد می باشد.

 

دروس دکتری حقوق بین الملل عمومی

تعداد واحد

نام درس

12

دروس اصلی تخصصی

12

دروس اختیاری

24

رساله

48

جمع واحدها