معرفی دکتری مدیریت صنعتی

دکتری مدیریت صنعتی مجموعه ای از فعالیت های تحقیقی و علمی است که به دو بعد مالی و رفتاری صنایع می پردازد. مدیریت صنعتی جز رشته هایی است که علاوه بر دانش مدیریتی به اندکی دانش مهندسی نیز نیاز دارد. هدف این رشته تربیت افراد متخصص و متعهد مورد نیاز سازمان ها، شرکت ها، موسسات و مراکز آموزش عالی است. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص با توانایی تحقیق، آموزش و نظریه پردازی در عرصه صنعت بر اهمیت این دوره می افزاید.

دانشجویان در این دوره با انجام پژوهش و تهیه متون تحقیقاتی، می توانند قدرت تحلیل و نظریه پردازی خود را در زمینه های کاربردی مرتبط با مدیریت صنعتی افزایش دهند. همچنین با نقش مدیریت صنعتی در بهبود کارایی واحدهای صنعتی و اجرایی آشنا می شوند و به پیشرفت و گسترش علم مدیریت کمک شایانی می نمایند.

بازار کار دکتری مدیریت صنعتی

وضعیت استخدام و بازار کار دکتری مدیریت صنعتی، به صورتی است که فارغ التحصیلان این رشته می توانند با ساختار سازمانی، تئوری های مدیریت و سازماندهی و تکنیک ­های مختلف رفع مشکلات آشنا شوند. همچنین می توانند در قسمت های مدیریت تولید، کنترل کیفیت، مرغوبیت کالا، تجزیه و تحلیل کمّی مسائل صنعتی و تولیدی تشکیلات و سازمان های مختلف بازرگانی و صنعتی، مشغول به کار و در بهبود کارایی سازمان موثر واقع شوند.

 نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری مدیریت صنعتی

دانشجویان دکتری مدیریت صنعتی باید از توانایی حل مسائل کمی، قدرت تحلیل و نظریه پردازی برخوردار باشند. همچنین ضمن آشنایی با مسائل تئوری دانش مدیریت صنعتی و دستاوردهای نوین و جایگاه آن در عمل، در زمینه های فنی، مالی و رفتاری نیز مهارت های لازم را کسب نمایند.

گرایش های دکتری مدیریت صنعتی

گرایش های دکتری مدیریت صنعتی شامل گرایش های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مدیریت سیستم ها، استراتژی صنعتی و مالی می باشد. دانشجویان دوره دکتری مدیریت صنعتی می توانند بر اساس علاقه هر یک از 5 گرایش این رشته را انتخاب نمایند.

گرایش های دکتری مدیریت صنعتی: گرایش تولید و عملیات

گرایش تولید و عملیات به نظریه های نوین مدیریت صنعتی و تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی می پردازد.

گرایش های دکتری مدیریت صنعتی: گرایش تحقیق در عملیات

گرایش تحقیق در عملیات به مسائل تئوری و پژوهشی دانش مدیریت صنعتی، زمینه های نوین مدیریت صنعتی و جایگاه آن در عرصه عمل می پردازد.

گرایش های دکتری مدیریت صنعتی: گرایش مدیریت سیستم ها

دوره دکترای مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها، به فعالیت های آموزشی و پژوهشی در مباحث پیشرفته ای مانند تحقیق در عملیات نرم، نظریه های سیستمی، کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت، فرآیندهای تصادفی، داده کاوی در مدیریت و هوشمندی کسب و کار می پردازد.

گرایش های دکتری مدیریت صنعتی: گرایش استراتژی صنعتی

دکتری مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی به یکپارچه سازی علوم مهندسی، اقتصاد و مدیریت در انتقال فناوری های نوین می پردازد.

گرایش های دکتری مدیریت صنعتی: گرایش مالی

دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی به مباحثی مانند تئوری های مالی، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، بازارها و موسسات مالی، ارزیابی اوراق بهادار و مدل سازی ریاضی در مدیریت مالی می پردازد.

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکتری مدیریت صنعتی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها می توانند در کنکور دکتری مدیریت صنعتی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2164مدیریت صنعتی
دوره نام دانشگاه رشته تحصیلی گرایش  ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3
روزانه  دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3
روزانه  دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1
روزانه  دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1
روزانه  دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5
روزانه  دانشگاه گیلان - رشت مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2
روزانه  دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 4
روزانه  دانشگاه تهران  مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3
روزانه  دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 5
روزانه  دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2
روزانه  دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 5
روزانه  دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 2
روزانه  دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 3
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف- تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 4
روزانه  دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی مالی 4
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2
نوبت دوم دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 5
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 1
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی مالی 2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1

 

منابع دکتری مدیریت صنعتی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری مدیریت صنعتی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

دروس و ضرایب آزمون دکتری مدیریت صنعتی

دروس و ضرایب کنکور دکتری مدیریت صنعتی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی آمارو کاربرد آن در مدیریت  4
مبانی سازمان و مدیریت
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
در سطح کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات پیشرفته
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

طول دوره دکتری مدیریت صنعتی

طول دوره دکتری مدیریت صنعتی حداکثر 10 نیم سال تحصیلی است که شامل واحد های نظری و رساله خواهد بود. طول هر نیم سال تحصیلی 16 هفته است. در این دوره علاوه بر درس های نظری، دانشجویان موظف هستند قابلیت و مهارت های خود را در چهارچوب تحقیق در مورد یکی از مسائل بنیادی یا کاربردی مدیریت صنعتی نشان دهند.

 

دروس و واحد های درسی دکتری مدیریت صنعتی

تعداد کل واحد های درسی در دوره دکتری مدیریت صنعتی 36 واحد مطابق جدول زیر است:

 

دروس دکتری مدیریت صنعتی

تعداد واحد

نام درس

12

دروس پایه

6

دروس تخصصی

18

رساله

36

جمع کل