معرفی دکتری مدیریت دولتی

شرکت کنندگان دوره دکتری مدیریت دولتی علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت، با کاربردهای این رشته آشنا می شوند.

دکتری مدیریت دولتی بر اساس آخرین دستاوردهای علمی، به مطالعه و به کارگیری علم مدیریت برای اداره بهتر سازمان های بزرگ دولتی، خصوصی و تعاونی می پردازد.

هدف این رشته تربیت متخصصانی است که به نظریه ها، دانش ها و مهارت های رشته مدیریت دولتی مسلط باشند. این افراد با کسب توانایی در زمینه های تشکیلات سازمانی، سیستم های اطلاعاتی، منابع انسانی و دیگر مباحث مطرح در سطوح مدیریتی بخش خصوصی و دولتی، می توانند با خلاقیت به سازماندهی و اجرای درست برنامه ریزی ها بپردازند.

گرایش های دکترای مدیریت دولتی

گرایش های دکترای مدیریت دولتی، شامل 4 گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت تطبیقی و توسعه می باشد.

گرایش های دکتری مدیریت دولتی: گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی به تربیت افراد متخصصی می پردازد که بتوانند در مواقع ایجاد مشکلات به ایفای نقش تخصصی خود بپردازند. این افراد با تدوین دستور کاری، مشخص می کنند که چه مسائلی مورد توجه و بررسی قرار بگیرند و کدام مسائل اصلا مطرح نشوند و...

گرایش های دکتری مدیریت دولتی: گرایش رفتار سازمانی

دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، به شناخت و درک رفتار انسان در سازمان ها می پردازد.

گرایش های دکتری مدیریت دولتی: گرایش مدیریت منابع انسانی

دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی به جنبه های نظری و پژوهشی سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظایف مدیریت که با جنبه هایی از فعالیت کارکنان ارتباط دارد، می پردازد. ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیط سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان، آموزش به کارکنان و ... از این دست فعالیت ها می باشد.

گرایش های دکتری مدیریت دولتی: گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه

در رشته دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه، دانشجویان با مباحثی مانند مدل ها و مبانی نظری مدیریت تطبیقی، مدیریت توسعه و مفهوم توسعه پایدار، اقتصاد بین الملل و توسعه و نقش مدیریت تطبیقی در توسعه آشنا شده و به فعالیت های پژوهشی در این زمینه ها می پردازند.

تعداد واحدهای گرایش های دکتری مدیریت دولتی

تعداد واحد های گرایش های دکتری مدیریت دولتی، 15 واحد می باشد که دانشجو با نظر استاد راهنما و گروه تخصصی 9 واحد از میان آنها انتخاب خواهد کرد.

دانشجویان دکتری مدیریت دولتی می توانند گرایش خود را در صورت موافقت استاد راهنما و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده از گرایش های دکتری مدیریت دولتی انتخاب نمایند. در هر حال تعداد واحد های گرایش 9 واحد محاسبه خواهد شد.

بازار کار دکتری مدیریت دولتی

بازار کار دکتری مدیریت دولتی در ادارات دولتی و سایر مراکز و موسسات خصوصی می باشد.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مدیریت دولتی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها میتوانند در آزمون دکتری مدیریت دولتی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری مدیریت دولتی 98

ظرفیت پذیرش دکتری مدیریت دولتی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد: 

 

2163 مدیریت دولتی
دوره نام دانشگاه رشته تحصیلی گرایش  ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 6
روزانه  دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3
روزانه  دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5
روزانه  دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 5
روزانه  دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5
روزانه  دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 6
روزانه  دانشگاه لرستان - خرم آباد  مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3
روزانه  دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5
روزانه  دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 7
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4
روزانه  دانشگاه لرستان - خرم آباد  مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 5
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1

 

منابع دکتری مدیریت دولتی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری مدیریت دولتی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

شرایط پذیرش دکتری مدیریت دولتی

برای ورد به دوره دکتری مدیریت دولتی، داوطلبان باید دارای شرایط زیر باشند:

1.داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

2.داشتن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های دانشگاه های داخل و خارج که مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد.

3.داشتن حداقل معدل کل 15 از 20 در دوره کارشناسی ارشد

4.موفقیت در امتحان زبان انگلیسی

5.قبولی در امتحانات اختصاصی ورود به دوره دکتری و مصاحبه علمی

6.ارائه معرفی نامه مبنی بر تایید صلاحیت علمی داوطلب توسط سه تن از اساتید دوره کارشناسی ارشد موسسه آموزشی محل تحصیل.

7.ارسال حداقل دو نمونه کار تحقیقی (غیر ترجمه) که نشان دهنده توانایی متقاضی در پژوهش مسائل مدیریت دولتی باشد. (پس از قبولی در امتحان کتبی و در مرحله مصاحبه)

دروس و ضرایب آزمون دکتری مدیریت دولتی

 دروس و ضرایب آزمون دکتری مدیریت دولتی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی آمارو کاربرد آن در مدیریت  4
مبانی سازمان و مدیریت
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
در سطح کارشناسی ارشد نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی
نظریه ها و مبانی خط مش گذاری دولتی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

طول دوره دکتری مدیریت دولتی

طول دوره دکتری مدیریت دولتی حداقل 4 سال است و به دو مرحله گذرانیدن دروس و تدوین رساله تقسیم می شود. پس از طی دوره آموزشی و گذراندن امتحان جامع، دانشجو وارد مرحله تدوین رساله می شود. مرحله دوم پس از قبولی داوطلب در امتحان جامع آغاز می شود و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد.

دروس و تعداد واحد های دکتری مدیریت دولتی

پذیرفته شدگان دوره دکتری مدیریت دولتی، باید 50 واحد درسی را حداقل نمره 15 از 20 طبق برنامه تحصیلی با موفقیت بگذرانند.

از تعداد واحد های مزبور 30 واحد درسی را دروس اصلی و گرایشهای مورد نظر دانشجو تشکیل داده و 20 واحد باقی شامل واحد های رساله دکتری خواهد شد.

 

تعداد واحدهای دروس دکترای مدیریت دولتی

تعداد واحد

نام درس

21

دروس الزامی و مشترک

9

دروس انتخابی گرایش

20

رساله

50

جمع کل

 

دروس دکترای مدیریت دولتی- دروس جبرانی

دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد، تعداد واحد های لازم درسی مرتبط را نگذرانده باشند، باید کمبود واحد های خود را به پیشنهاد و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده جبران کنند.