معرفی دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی به مدریت راهبردی به صورت تئوری و عملی در کسب و کار می پردازد. ضرورت و اهمیت دوره دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی در آشنا سازی دانشجویان با نقش مدیریت راهبردی به طور نظری و عملی در کسب و کار است. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص با توانایی تحقیق، آموزش و نظریه پردازی در زمینه مدیریت راهبردی کسب و کار بر اهمیت دوره می افزاید.

اهداف دوره دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

دوره دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی مجموعه ای از فعالیت های تحقیق و علمی است که اهداف آن عبارتند از:

  • احاطه به جدیدترین آثار علمی متداول و جدید در زمینه مدیریت راهبردی.
  • تهیه متون تحقیقاتی جهت کمک به پیشرفت و گسترش علم مدیریت راهبردی.
  • ایجاد قدرت نقد و بررسی نظریه ها و تئوری های مدیریت بازرگانی.
  • تهیه و تدوین نظریه های جدید متناسب با حال و هوای فرهنگی و شرایط خاص کشور.
  • تربیت افراد متخصص و متعهد برای انجام وظیفه در نظام آموزش عالی کشور.
  • پرورش افراد متخصص و متعهد برای انجام وظایف مدیریتی و راهبردی سازمان ها.

 

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

شرکت کنندگان در دوره دکتری مدیریت راهبردی علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت راهبردی، با زمینه های نوین مدیریت راهبردی و جایگاه آن در عمل آشنا خواهد شد. همچنین در این دوره سعی خواهد شد قدرت تحلیل و نظریه پردازی دانشجویان در زمینه امور راهبردی با استفاده از افته های کاربردی افزایش داده شود.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها میتوانند در آزمون دکتری مدیریت راهبردی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و راهبردی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و راهبردی در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان در سال 98 مطابق جدول زیر می باشد:

 

2162 مدیریت بازرگانی و راهبردی
دوره نام دانشگاه رشته تحصیلی گرایش  ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران)-تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
روزانه  دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
روزانه  دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5
روزانه  دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5
روزانه  دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3
روزانه  دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس مدیریت راهبردی   3
روزانه  دانشگاه تهران مدیریت راهبردی   3
روزانه  دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل  مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران)-تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل  مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت راهبردی   1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت راهبردی   2
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 7
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران   رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5

 

منابع دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری مدیریت راهبردی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

دروس و ضرایب آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

 دروس و ضرایب آزمون دکتری مدیریت راهبردی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی آمارو کاربرد آن در مدیریت  4
مبانی سازمان و مدیریت
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
در سطح کارشناسی ارشد بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
مدیریت استراتژیک پیشرفته
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

طول دوره دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

طول دوره حداکثر 10 نیم سال تحصیلی است که شامل واحد های نظری و پایان نامه خواهد بود. طول هر نیم سال تحصیلی 16 هفته است. در این دوره علاوه بر درس های نظری، دانشجویان موظف هستند قابلیت و مهارت های خود را در چهارچوب تحقیق در مورد یکی از مسائل بنیادی یا کاربردی مدیریت راهبردی نشان دهند.

دروس و واحد های درسی دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

تعداد کل واحد های درسی در دوره دکتری مدیریت راهبردی 36 واحد مطابق جدول زیر است:

 

دروس دکتری مدیریت راهبردی

تعداد واحد

نام درس

12

دروس پایه

6

دروس تخصصی

18

رساله

36

جمع کل