گزیده ای از اتاق فکر ویروس شناسی پزشکی

ورود به اتاق فکر

معرفی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

تعداد بازدید 10536 دفعه

متخصصان رشته کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی با تشخیص بیماری ها و پیشگیری از اشاعه عفونت های ویروسی در جهت بهبود سلامت جامعه نقش مهمی را ایفا می نماید.

معرفی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی  

کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

رسالت رشته کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی عبارت است از تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در ابعاد آموزشی، پژوهشی و خدمات تشخیصی در جهت کنترل و پیشگیری بیماریهای ویروسی به متخصصین مربوطه و تحت نظارت و مسئولیت آنان برای دانشجویان و بیماران انجام وظیفه نمایند. با تربیت این نیروها فرآیند تشخیص بیماریها و همچنین پیشگیری از اشاعه ی عفونتهای ویروسی در جامعه امکان پذیر خواهد بود و آنان در جهت سلامت جامعه نقش مؤثری ایفا خواهند نمود

برای اطلاع از بازار کار، منابع درسی و روش های مطالعه و تست زنی، می توانید با مشاور متخصص این رشته در ارتباط باشید. با ثبت نام در سیستم مشاوره و برنامه ریزی می توانید از یک جلسه مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید.

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

هدف دوره کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

الف) دانش آموختگان این رشته با استفاده از آموخته هایشان امور آموزشی و تربیت دانشجویان این رشته را در دانشگاهها و مراکز علمی عهده دار شوند.

ب) در امر طراحی و انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه ویروس شناسی به طور مستقل انجام وظیفه نمایند.

ج) در امر شناسائی و تعیین هویت ویروسها و ویژگی مولکولی ویروسها، تشخیص عفونت ها و بیماریهای ویروسی و انجام آزمایشات تشخیصی در زمینه های بیماریهای ویروسی در مراکز بهداشتی درمانی اقدام نمایند.

د) با اجرای روشهای کنترل و پیشگیری، از اشاعه بیماریهای ویروسی در جامعه جلوگیری نمایند.

 

وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

وظایف دانش آموختگان ارشد ویروس شناسی پزشکی شامل نقشهای آموزشی، پژوهشی مشاوره‌ای و تشخیصی می‌ باشد.

در نقش آموزشی:

الف – آموزش به دانشجویان در قسمتهای تکنیکی و واحدهای عملی آزمایشگاهی به صورت تئوری و عملی.

ب – آموزش استفاده صحیح و نگهداری از دستگاهها، تجهیزات و وسایل مورد استفاده در بخش ویروس شناسی به دانشجویان.

ج – آموزش اصول و استانداردهای ایمنی حفاظت فردی و پیشگیرانه از ابتلا به بیماریهای ویروسی به دانشجویان و کارکنان حرفه ی پزشکی.

در نقش پژوهشی:

الف – کمک در انجام پروژه‌ها و طرحهای پژوهشی تحت نظارت اساتید مربوطه.

ب – همکاری در انجام پژوهش برای شناختن ویروسها به منظور ارتقاء سلامت جامعه.

ج – همکاری با اساتید در انجام پژوهشها در زمینه کنترل و پیشگیری بیماریهای ویروسی.

د – مطالعه روشهای جدید به منظور آگاهی از روشهای نوین پژوهشی در رشته ویروس‌شناسی پزشکی.

در نقش تشخیصی:

کمک در راه اندازی متدهای تشخیصی جدید و نظارت بر کیفیت انجام آزمایشات، تشخیصی و تفسیر نتایج حاصله.

در نقش مشاوره ای:

ارائه ی خدمات مشاوره به جامعه در زمینه تشخیص آزمایشگاهی و کنترل ابتلا به بیماریهای ویروسی با همکاری وارتباط مراکز بهداشتی داخل و خارج از کشور.

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

دروس و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

 

نام درس

ضریب

ویروس  شناسی پزشکی

2

قارچ شناسی پزشکی

0

انگل شناسی پزشکی

1

باکتری شناسی  پزشکی

1

زیست سلولی مولکولی

1/5

ایمنی شناسی پزشکی

2

زبان عمومی

2

 

لیست رشته های کارشناسی مجاز برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

داوطلبانی که می خواهند در آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی وزارت بهداشت شرکت نمایند باید دارای مدرک کارشناسی یکی از رشته های زیر باشند.

کارشناســی میکــروب شناســی

 انگــل شناســی پزشــکی

حشــره شناســی پزشـکی

 زیسـت شناسـی (کلیـه گرایشـها)

علـوم آزمایشـگاهی

بیوشـیمی

 ایمنی شناسی

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

دکترای عمومی گروه پزشـکی

 دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی

دکترای حرفه ای دامپزشکی 

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

 

دروس جبرانی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

  

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

1

علوم تشریحی

3

34

34

68

-

2

بیوشیمی کاربردی

3

17

68

85

-

3

فیزیولوژی عمومی

3

34

34

68

-

4

ژنتیک عمومی

2

34

-

34

 

5

حیوانات آزمایشگاهی و روشهای نگهداری آنها

2

17

34

51

-

6

*روش تحقیق در علوم پزشکی

2

34

-

34

-

7

* تکنولوژی اطلاع رسانی (IT)

2

17

34

51

-

8

آمار حیاتی

3

51

-

51

-

 

جمع

20

 

 

 

 

 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

9

بیولوژی سلولی ملکولی اوکاریوتها و پروکاریوتها

2

34

-

34

 

10

ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها

2

34

-

34

 

11

ژنتیک میکروارگانیسم‌ها

1

17

-

17

 

12

آنتی بیوتیکها و عوامل ضد ارگانیسم ها

1

9

17

26

 

13

ارتباط میکروارگانیسم با میزبان

1

17

-

17

 

14

باکتری شناسی سیستماتیک (1)

2

34

-

34

10

15

باکتری شناسی سیستماتیک (2)

2

34

-

34

10

16

باکتری شناسی تشخیصی مولکولی

2

-

68

68

9

17

باکتری شناسی عملی

2

-

68

68

 

18

ویروس شناسی پزشکی

4

51

34

85

 

19

سمینار

1

-

-

-

 

20

کارآموزی در بیمارستان

2

-

102

102

17

21

پایان نامه

6

-

-

-

 

جمع

 

28

 

 

 

 

 

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

22

آسیب شناسی و آشنایی با تکنیک‌های آن

2

17

34

51

23

هماتولوژی

2

17

34

51

24

میکروسکوپ الکترونی

1

9

17

26

25

تک یاخته شناسی

2

17

34

51

26

قارچ شناسی

2

17

34

51

27

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی

3

34

34

68

جمع

 

12

 

 

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

دانشگاه عادی  شهریه پرداز جمع کل
اهواز 2 0 2
ایران 3 2 5
تبریز 2 0 2
تربیت مدرس 5 1 6
تهران  3 1 4
شیراز 2 1 3
کرمان 4 0 4
گلستان 6 3 9
لرستان 3 2 5
مشهد 4 1 5
موسسه سرم سازی رازی 4 2 6
همدان 3 0 3
جمع کل 41 13 54

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  Razie.‏ - 99/7/1

  با سلام
  بنده رشتم زیست شناسی گیاهیه
  و برای ارشد تصمیم دارم ویروس شناسی بخونم
  میشه ایا؟!

 • تصویر فرد

  m‏ - 98/7/7

  برای ارشد گرایش ویروس شناسی دامپزشکی نداریم؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید. خواهشمند است سوالات خود را در قسمت اتاق فکر این رشته مطرح نمایید

تصویر فرد
CaptchaMvc