گزیده ای از اتاق فکر ویروس شناسی پزشکی

ورود به اتاق فکر

معرفی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

تعداد بازدید 6715 دفعه

متخصصان رشته کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی با تشخیص بیماری ها و پیشگیری از اشاعه عفونت های ویروسی در جهت بهبود سلامت جامعه نقش مهمی را ایفا می نماید.

معرفی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی  

کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

رسالت رشته كارشناسي ارشد ويروس شناسي پزشكي عبارت است از تربيت دانش آموختگاني كه بتوانند در ابعاد آموزشي، پژوهشي و خدمات تشخيصي در جهت كنترل و پيشگيري بيماريهاي ويروسي به متخصصين مربوطه و تحت نظارت و مسئوليت آنان براي دانشجويان و بيماران انجام وظيفه نمايند. با تربيت اين نيروها فرآيند تشخيص بيماريها و همچنين پيشگيري از اشاعه ی عفونتهاي ويروسي در جامعه امكان پذير خواهد بود و آنان در جهت سلامت جامعه نقش مؤثري ايفا خواهند نمود

برای اطلاع از بازار کار، منابع درسی و روش های مطالعه و تست زنی، می توانید با مشاور متخصص این رشته در ارتباط باشید. با ثبت نام در سیستم مشاوره و برنامه ریزی می توانید از یک جلسه مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

هدف دوره کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

الف) دانش آموختگان این رشته با استفاده از آموخته هايشان امور آموزشي و تربيت دانشجويان اين رشته را در دانشگاهها و مراكز علمي عهده دار شوند.

ب) در امر طراحي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه ويروس شناسي به طور مستقل انجام وظيفه نمايند.

ج) در امر شناسائي و تعيين هويت ويروسها و ويژگي مولكولي ويروسها، تشخيص عفونت ها و بيماريهاي ويروسي و انجام آزمايشات تشخيصي در زمينه هاي بيماريهاي ويروسي در مراكز بهداشتي درماني اقدام نمايند.

د) با اجراي روشهاي كنترل و پيشگيري، از اشاعه بيماريهاي ويروسي در جامعه جلوگيري نمايند.

 

وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

وظایف دانش آموختگان ارشد ویروس شناسی پزشکی شامل نقشهاي آموزشي، پژوهشي مشاوره‌اي و تشخيصي مي‌ باشد.

در نقش آموزشي:

الف – آموزش به دانشجويان در قسمتهاي تكنيكي و واحدهاي عملي آزمايشگاهي به صورت تئوري و عملي.

ب – آموزش استفاده صحيح و نگهداري از دستگاهها، تجهيزات و وسايل مورد استفاده در بخش ويروس شناسي به دانشجويان.

ج – آموزش اصول و استانداردهاي ايمني حفاظت فردي و پيشگيرانه از ابتلا به بيماريهاي ويروسي به دانشجويان و كاركنان حرفه ی پزشكي.

در نقش پژوهشي:

الف – كمك در انجام پروژه‌ها و طرحهاي پژوهشي تحت نظارت اساتيد مربوطه.

ب – همكاري در انجام پژوهش براي شناختن ويروسها به منظور ارتقاء سلامت جامعه.

ج – همكاري با اساتيد در انجام پژوهشها در زمينه كنترل و پيشگيري بيماريهاي ويروسي.

د – مطالعه روشهاي جديد به منظور آگاهي از روشهاي نوين پژوهشي در رشته ويروس‌شناسي پزشكي.

در نقش تشخيصي:

كمك در راه اندازي متدهاي تشخيصي جديد و نظارت بر كيفيت انجام آزمايشات، تشخيصي و تفسير نتايج حاصله.

در نقش مشاوره اي:

ارائه ی خدمات مشاوره به جامعه در زمينه تشخيص آزمايشگاهي و كنترل ابتلا به بيماريهاي ويروسي با همكاري وارتباط مراكز بهداشتي داخل و خارج از كشور.

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

 

دروس و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

 

نام درس

ضریب

ویروس  شناسی پزشکی

2

قارچ شناسی پزشکی

0

انگل شناسی پزشکی

1

باکتری شناسی  پزشکی

1

زیست سلولی مولکولی

1/5

ایمنی شناسی پزشکی

2

زبان عمومی

2

 

لیست رشته های کارشناسی مجاز برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

داوطلبانی که می خواهند در آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی وزارت بهداشت شرکت نمایند باید دارای مدرک کارشناسی یکی از رشته های زیر باشند.

كارشناســي ميكــروب شناســي

 انگــل شناســي پزشــكي

حشــره شناســي پزشـكي

 زيسـت شناسـي (كليـه گرايشـها)

علـوم آزمايشـگاهي

بيوشـيمي

 ايمني شناسي

 علوم آزمايشگاهي دامپزشكي

دكتراي عمومي گروه پزشـكي

 دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي

دكتراي حرفه اي دامپزشكي 

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

 

دروس جبراني كارشناسي ارشد ویروس شناسي پزشكي 

  

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

1

علوم تشريحي

3

34

34

68

-

2

بيوشيمي كاربردي

3

17

68

85

-

3

فيزيولوژي عمومي

3

34

34

68

-

4

ژنتيك عمومي

2

34

-

34

 

5

حيوانات آزمايشگاهي و روشهاي نگهداري آنها

2

17

34

51

-

6

*روش تحقيق در علوم پزشكي

2

34

-

34

-

7

* تكنولوژي اطلاع رساني (IT)

2

17

34

51

-

8

آمار حياتي

3

51

-

51

-

 

جمع

20

 

 

 

 

 

دروس اختصاصي اجباري كارشناسي ارشد ویروس شناسي پزشكي

 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

9

بيولوژي سلولي ملكولي اوكاريوتها و پروكاريوتها

2

34

-

34

 

10

ساختمان و فيزيولوژي ميكروارگانيسم‌ها

2

34

-

34

 

11

ژنتيك ميكروارگانيسم‌ها

1

17

-

17

 

12

آنتي بيوتيكها و عوامل ضد ارگانيسم ها

1

9

17

26

 

13

ارتباط ميكروارگانيسم با ميزبان

1

17

-

17

 

14

باكتري شناسي سيستماتيك (1)

2

34

-

34

10

15

باكتري شناسي سيستماتيك (2)

2

34

-

34

10

16

باكتري شناسي تشخيصي مولكولي

2

-

68

68

9

17

باكتري شناسي عملي

2

-

68

68

 

18

ويروس شناسي پزشكي

4

51

34

85

 

19

سمينار

1

-

-

-

 

20

كارآموزي در بيمارستان

2

-

102

102

17

21

پايان نامه

6

-

-

-

 

جمع

 

28

 

 

 

 

 

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

 

دروس اختصاصي اختياري كارشناسي ارشد ویروس شناسي پزشكي

 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

22

آسيب شناسي و آشنايي با تكنيك‌هاي آن

2

17

34

51

23

هماتولوژي

2

17

34

51

24

ميكروسكوپ الكتروني

1

9

17

26

25

تك ياخته شناسي

2

17

34

51

26

قارچ شناسي

2

17

34

51

27

ايمني شناسي با گرايش بيماريهاي عفوني

3

34

34

68

جمع

 

12

 

 

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

دانشگاه عادی  شهریه پرداز جمع کل
اهواز 2 0 2
ایران 3 2 5
تبریز 2 0 2
تربیت مدرس 5 1 6
تهران  3 1 4
شیراز 2 1 3
کرمان 4 0 4
گلستان 6 3 9
لرستان 3 2 5
مشهد 4 1 5
موسسه سرم سازی رازی 4 2 6
همدان 3 0 3
جمع کل 41 13 54

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
  • تصویر فرد

    m‏ - 98/7/7

    برای ارشد گرایش ویروس شناسی دامپزشکی نداریم؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید. خواهشمند است سوالات خود را در قسمت اتاق فکر این رشته مطرح نمایید

تصویر فرد
CaptchaMvc