کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

گسترش سیستم خدمات بهداشتی و درمانی و کمبود نیروی انسانی در جهت اداره و مدیریت سازمان های بهداشتی و درمانی، لزوم متخصصان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را آشکار می سازد.

هدف از دوره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تجزیه و تحلیل نظام خدمات بهداشتی، ارزیابی بیمارستان ها از نظر کیفی و کمی، اداره بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی و تجزیه و تحلیل اقتصادی فعالیت های بیمارستانی است.

 

 

افراد مجاز به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی عبارتند از کلیه کارشناسی های علوم پزشکی و کارشناسی مدیریت با گرایش های مختلف، اداره امور بیمارستان ها، مدیریت، حقوق، علوم اجتماعی، حسابداری و علوم اقتصادی مجاز به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می باشند.

در ضمن به داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در کنکور ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی هستند به محض اطلاع از لیست رشته های مجاز به دنبال منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی باشند تا بتوانند نتیجه دلخواه را به دست آورند.

 

ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

جدول زیر دروس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به همراه ضرایب آن ها بر اساس دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 می باشد:

 

جدول ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نام درس تعداد واحد
کلیات بهداشت 2
اصول و مبانی سازمان و مدیریت 3
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان 3
مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت 2
زبان عمومی  3

 

 

تعداد کل واحدهای درسی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تعداد واحدهای درسی در نظر گرفته شده برای این دوره 32 واحد است که به شرح زیر می باشند.

دروس پایه: 12 واحد

دروس اختصاصی: 12 واحد

پایان نامه: 4 واحد

کارآموزی و کارورزی: 4 واحد

در ضمن دانشجو موظف است علاوه بر تعداد واحدهای دوره با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی را بگذراند.

 

 

الف) گذراندن تعداد 12 واحد از دروس پایه به شرح زیر:

 

جدول دروس پایه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نام درس تعداد واحد
روش تحقیق در علوم بهداشتی   3
روابط درون بخشی برون بخشی 3
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران 3
اقتصاد بهداشت و درمان 3

 

 

ب ) گذراندن تعداد 20 واحد از دروس تخصصی به شرح زیر:

 

جدول دروس تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نام درس تعداد واحد
نظام بهداشتی درمانی تطبیقی   3
ارزیابی مراقبتهای بهداشتی درمانی 3
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشتی و درمانی 3
سمینار 3
کارآموزی 2
کارورزی 2
پایان نامه 4

 

 

ج) دروس کمبود یا جبرانی:

 

جدول دروس کمبود یا جبرانی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نام درس

تعداد واحد

زبان انگلیسی

4

آئین نگارش

2

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

3

اصول و مبانی مدیریت

3

اصول و مبانی حسابداری

3

اصول و مبانی اقتصاد

3

آمار حیاتی و شاخص های بهداشتی

3

اصول خدمات بهداشتی

3

سازمان و مدیریت بیمارستان (1)

2

سازمان و مدیریت بیمارستان (2)

2

برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی

2

استانداردهای بیمارستانی

2

 
دانشجویان با گرایش های مختلف (کارشناسی رشته های گوناگون) فقط ملزم به گذراندن حداکثر 20 واحد از جدول دروس کمبود بنا به تشخیص گروه آموزشی مربوطه می باشند.

 

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

فارغ التحصیلان این رشته معمولا در مشاغل مدیران صف و یا مشاغل ستادی در سازمان های مختلف بهداشتی درمانی مانند بیمارستان های عمومی، توانبخشی، روانی، مراقبت های اورژانس درمانگاه ها، کلینیک ها، شبکه های ارائه کننده مراقبت های بهداشتی اولیه مشغول به کار می شوند. 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 98 در دوره های دولتی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 98 دوره های دولتی و شهریه پرداز

دانشگاه عادی  شهریه پرداز جمع کل
ارتش 6 2 8
اصفهان 4 2 6
اهواز 5 2 7
ایران 9 2 11
آزاد اسلامی واحد الکترونیکی 0 12 12
آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی 0 12 12
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  0 12 12
آزاد اسلامی واحد تهران شمال 0 12 12
آزاد اسلامی واحد ساری 0 12 12
آزاد اسلامی واحد سمنان 0 8 8
آزاد اسلامی واحد شهرکرد 0 8 8
آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 0 15 15
آزاد اسلامی واحد مرودشت 0 8 8
* بقیه اله 2 4 6
تبریز 4 2 6
تهران 5 1 6
زاهدان 6 2 8
شهید بهشتی 0 5 5
شیراز 3 2 5
قزوین 3 2 5
کرمان 8 0 8
مازندران 6 3 9
مشهد 6 1 7
یزد 6 3 9
جمع کل 73 132 205

 

* 2 نفر مرد ظرفیت عادی از نیروی رسمی سپاه برادر و 4 نفر ظرفیت شهریه پرداز از سایر نیروهای مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع) در قالب قرارداد آموزشی