معرفی کارشناسی ارشد مامایی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد مامایی

کارشناسی ارشد مامایی به رشته ای اطلاق می شود که تحصیلات بالاتر از کارشناسی را در بر می گیرد. هدف از ایجاد آن تربیت مامای متعهد و متخصص است، که بتواند بر مبنای علوم و فنون علمی مامایی و بهداشت مادر و کودک موجود، دست یافته و قادر به ارائه ی خدمات مطلوب مامایی بوده و به تعلیم و تربیت افراد در این رشته نیز بپردازد.

رشته مامایی تنها از بیت داوطلبان خانم، دانشجو می پذیرد و طول دوره آن حداقل 2 سال و حداکثر 3 سال است. 

برای ثبت نام در سیستم مشاوره و برنامه ریزی 3گام بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

 

گرایش های کارشناسی ارشد مامایی

گرایش های کارشناسی ارشد مامایی، شامل 6 گرایش به شرح زیر می باشد:

کارشناسی ارشد مامایی گرایش باروری

کارشناسی ارشد مامایی گرایش مامایی جامعه نگر

کارشناسی ارشد مامایی گرایش مدیریت مامایی

کارشناسی ارشد مامایی گرایش مشاوره در مامایی

کارشناسی ارشد مامایی گرایش آموزش مامایی

کارشناسی ارشد مامایی گرایش مامایی قانونی

 

کارشناسی ارشد مامایی بدون کنکور 

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد مامایی، بدون کنکور در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت برای داوطلبان دارای شرایط استعداد درخشان صورت می پذیرد.

نحوه رتبه بندی و پذیرش افراد واجد شرایط استعداد درخشان به این صورت است که مرکز سنجش وزارت بهداشت بر اساس اولویت از بالاترین امتیاز (امتیاز مربوطه توسط دانشکاه اعلام می گردد) داوطلبان کارشناسی ارشد مامایی بدون کنکور را پذیرش می کند تا زمانی که ظرفیت آن تمام شود. در صورتی که امتیاز دو یا چند نفر کاملا یکسان شود، معدل افراد در رتبه بندی آن ها لحاظ خواهد شد.

توصیه می کنیم افرادی که متقاضی کارشناسی ارشد مامایی بدون کنکور هستند در کنکور ارشد مامایی، کنکور ارشد وزارت بهداشت ثبت نام کنند؛ زیر هیچ تداخلی با هم نخواهند داشت. برای این مهم، داشتن اطلاعات در مورد منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مامایی لازم به نظر می رسد. همچنین داوطلبانی که در یک نوبت با استفاده از این سهمیه پذیرفته می شوند در صورت انصراف حق استفاده مجدد از آن را نخواهند داشت.

 

نحوه پذیرش کارشناسی ارشد مامایی بدون کنکور

طبق معمول پذیرش کارشناسی ارشد مامایی بدون کنکور در دانشگاه ها متغییر بوده است. مثلا اگر در رشته مامایی، چند دانشگاه علوم پزشکی از طریق کنکور ارشد وزارت بهداشت، دانشجوی مامایی پذیرش می کنند، معمولا 1 یا 2 نفر را علاوه بر افراد سهمیه آزاد، به صورت بدون کنکور و بر اساس اعلام اسامی آن ها از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت، پذیرش خواهند کرد.

 

بازار کار کارشناسی ارشد مامایی

فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد مامایی می توانند به عنوان سرپرست و مدیر بخش های مختلف درمانی و سوپروایزر آموزشی در سطح بیمارستان ها مشغول به کار شوند. همچنین می توانند در پست های مدیریتی و ستادی در مراکز بهداشتی- درمانی فعالیت کنند. به دلیل همین نیازهای ضروری جامعه به متخصصان رشته مامایی، وزارت بهداشت در طی هر سال ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مامایی به تفکیک دانشگاه را متناسب به نیروی مورد نیاز در بازار کار این رشته تغییر می دهد.

 

 

 رشته های کارشناسی مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مامایی 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه مامایی عبارتند از: کارشناسی مامایی، پرستار ماما

 

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه کنکور کارشناسی ارشد مامایی

 

جدول عناوین دروس امتحانی و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مامایی

نام درس ضریب
بارداری و زایمان و بیماری های زنان 4
بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده 2
نوزادان و مراقبت های مربوطه 2
جنین شناسی  1
بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی 1
روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی 0
زبان عمومی  2

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مامایی

تعداد کل واحدها: 32 واحد
دروس اختصاصی اجباری: 16 واحد
دروس اختصاصی اختیاری: 10 واحد
پایان نامه: 6 واحد

 

جدول دروس اختصاصی اجباری مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

آمار حیاتی پیشرفته تحلیل آماری

2

روش تحقیق

2

روشها و فنون تدریس و تمرین تدریس

2

طرح و برنامه ریزی درسی و طراحی و ارزشیابی سیستمهای آموزشی

2

مشاوره و راهنمایی در مامایی و بهداشت باروری

2

شناخت نوزادان نیازمند به مراقبتهای ویژه

2

سمینار در تحقیق

2

جمع

16

بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی (1)

2

 

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد مامایی (دروس الف)

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

کارآموزی بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی (1)             

1

بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی (2)                         

4

بیماریهای زنان و نازایی                                 

3

اپیدمیولوژی خانواده و جامعه                    

2


جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد مامایی (دروس ب)

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

بهداشت باروری (1)

1

بهداشت باروری (2)

2

بهداشت باروری (3)

2

بهداشت باروری (4)

2

بیماریهای کودکان و مسائل کودکان استثنایی

2

بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیک

1

 

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد مامایی (دروس ج)

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مامایی جامعه (1)

1

مامایی جامعه (2)

2

مامایی جامعه (2)

2

کار آموزی مامایی جامعه

2

کار آموزی مامایی جامعه

2

کودکان استثنایی

1

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد مامایی (دروس د)

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مدیریت و مبانی رفتار سازمانی

2

مدیریت اقتصاد بهداشت

1

استانداردهای خدمات مامایی و بهداشت مادر و کودک

1

مدیریت خدمات مامایی (1)

2

مدیریت خدمات مامایی (2)

2

مدیریت کیفیت جامع در نظام بهداشت و درمان

1

سمینار مسائل و مشکلات مدیریتی در مامایی

1

 

 

 

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد مامایی (دروس ه)

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مامایی و پزشکی قانونی (1)

2

اخلاق مامایی و معرفت شناسی

1

قوانین قضایی و جرم شناسی

2

مامایی و پزشکی قانونی (2)

2

خشونت علیه زنان و کودکان

2

کاربرد تکنولوژی در پزشکی قانونی

1

 

دانشجو موظف است یکی از مجموعه های الف تا ه را بگذراند.

 

 

ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد مامایی 97

ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد مامایی 97 در دوره های دولتی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد مامایی 97 دوره های دولتی و شهریه پرداز

ظرفیت دوره شهریه پرداز

ظرفیت دوره دولتی

شهر

ردیف

6

4

ایران

1

4

12

تهران

2

3

6

شهید بهشتی

3

2

10

تربیت مدرس

4

8

13

تبریز

5

2

4

گیلان

6

2

6

مشهد

7

4

8

شیراز

8

2

4

اصفهان

9

3

5

رفسنجان

10

2

5

گناباد

11

2

5

کردستان

12

3

14

اهواز

13

43

96

جمع کل

 

 

ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد مامایی 98

ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد مامایی 98 در دوره های دولتی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد مامایی 98 دوره های دولتی و شهریه پرداز

دانشگاه دولتی شهریه پرداز جمع کل
اصفهان 6 3 9
اهواز 15 3 18
ایران 6 4 10
تبریز 14 2 16
تربیت مدرس 5 1 6
تهران 10 5 15
رفسنجان 4 2 6
* شهید بهشتی 3 2 5
شیراز 2 2 4
کردستان 5 2 7
گناباد  5 2 7
گیلان 6 2 8
مشهد 8 2 10
جمع کل 89 32 121

 

* محل تحصیل: دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

وضعیت ادامه تحصیل در مقطع دکتری مامایی

در مقطع دکتری تخصصی در حال حاضر دو رشته دکتری مختص دانش آموختگان رشته های کارشناسی ارشد مامایی موجود است:

دکتری بهداشت باروری: دانش آموختکان این مقطع علاوه بر دارا بودن دانش و مهارت های مرتبط با سلامت باروری، جنسی و مامایی قادر خواهند بود به عنوان عضو هیئت علمی آموزشی جذب دانشگاه ها گردند. همچنین مسئولیت آموزش آکادمیک و پژوهش در حوزه های مربوطه را عهده دار شوند و در حیطه سیاست گذاری ها، مدیریت و برنامه ریزی های مرتبط با سلامت باروری با وزارت بهداشت همکاری نمایند.

دکترای مامایی: دانش آموختگان این مقطع علاوه بر دارا بودن مهارت های تخصصی در حوزه مامایی و به ویژه زایمان طبیعی قادر به انجام فعالیت به عنوان هیئت علمی در سطح دانشگاه ها بوده و می توانند آموزش تخصصی و آکادمیک در حیطه زایمان طبیعی و فیزیولوژیک را انجام دهند. همچنین علاوه بر انجام پژوهش و تولید علم در حیطه مربوطه، مدیریت در حوزه های مامایی را به عهده گیرند.