معرفی کارشناسی ارشد بهداشت روان

معرفی کارشناسی ارشد بهداشت روان

کارشناسی ارشد بهداشت روان با استفاده از علوم رفتاری و روان شناختی و با توجه خاص به ویژگی های فرهنگ جامعه در سطوح مختلف پیشگیری به ارتقای سلامت روان افراد خانواده ها و جامعه کمک می کند. رسالت این رشته تربیت نیروی انسانی آگاه، توامند و متعهد است که آموخته های خود را در زمینه های خدمات بهداشت روان، پژوهش و آموزش در نظام سلامت، در اختیار افراد، خانواده ها و جامعه قرار می دهند. انتظار می رود دانش آموختگان این رشته بتوانند با استفاده از دانش، توانمندی ها و مهارت های کسب شده نقش موثری در پیشگیری و ارائه مداخلات روانشناختی و ارتقای دانش از طریق انجام پژوهش های علمی در حیطه بهداشت روان ایفا نمایند. همچنین انتظار می رود که دانش آموختگان بتوانند نقش مدیریت برنامه های بهداشت روان در مراکز بهداشتی درمانی را به عهده بگیرند.

 

 

وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد بهداشت روان

وظایق دانش آموختگان کارشناسی ارشد بهداشت روان در زمینه های آموزشی، پژوهشی، خدماتی، پیشگیری و مدیریتی می باشد.

در نقش آموزشی:

 1. نیازسنجی، طراحی و برگزاری جلسات و دوره های آموزشی در حیطه مسائل بهداشت روان برای کارکنان بهداشتی و همچنین گروه های هدف خاص
 2. مشارکت در تدوین دستورالعمل های آموزشی مرتبط با بهداشت روان در برنامه های حاکمیت بالینی نظام سلامت

در نقش پژوهشی :

 1. ارزیابی نیازهای جامعه در زمینه بهداشت روان، مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های بهداشت روان بر اساس نیازها
 2. انجام پژوهش های کاربردی خدمات بهداشتی (HSR) در حوزه برنامه های بهداشت روان

در نقش خدماتی:

 1. آموزش خانواده ها در زمینه های مختلف بهداشت روان
 2. ارزیابی دانش آموزان مدارس از نظر هوش، استعداد، علایق و رفتار و ارائه ی گزارش به والدین و ارائه موارد مشکل دار به متخصص
 3. ارزیابی وضعیت سلامت روان جامعه در سطح پایه، ناهنجاری های اجتماعی، تاثیر تبلیغات و رسانه ها در بهداشت روان، وضعیت روانی گروه های آسیب دیده در بحران و تشخیص خطر در جمعیت های تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی و ارائه راهکارهای اصلاحی به مسئولین مربوطه
 4. ارزیابی رشد و نمو و سلامت روان کودکان زیر پنج سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی و ارائه راهکارهای اصلاحی و ارجاع موارد مشکل دار به متخصص
 5. اجرای برنامه های کشوری بهداشت روان در جمعیت های تحت پوشش نظام سلامت، مشارکت در اجرای برنامه های مصوب بهداشت روان و نظارت، ارزشیابی و ارائه ی بازخورد فعالیت ها در زمینه برنامه های کشوری بهداشت روان در سطوح مختلف خدمات
 6. شناسایی بحران های روانی-اجتماعی و ارائه خدمات موثر مرتبط با هماهنگی مسئولین ذیربط
 7. شناسایی و بهره گیری از تسهیلات عمومی و اختصاصی موجود محلی در جهت ارتقای بهداشت روان فردی و اجتماعی
 8. شناسایی، ارجاع و پیگیری بیماران روانپزشکی و ارائه گزارش به مسئولین مربوطه
 9. انجام مداخلات اولیه و راهنمایی های لازم در زمینه پیشگیری از مشکلات مانند خودکشی، اعتیاد و آسیب های اجتماعی و ارجاع موارد بر حسب ضرورت

در نقش پیشگیری:

شناسایی گروه های در معرض خطر و ارائه ی برنامه های موثر جهت پیشگیری از مشکلات روانی-اجتماعی

پیشگیری از مشکلاتی مانند خودکشی، اعتیاد و آسیب های اجتماعی با ارئه ی راهنمایی های لازم به عموم مردم

در نقش مدیریتی:

اجرای برنامه های کشوری بهداشت روان در جمعیت های تحت پوشش نظام سلامت

مشارکت در اجرای برنامه های مصوب بهداشت روان در گروه ها و مراکز خاص

مشارکت در نظارت، ارزشیابی و ارائه بازخورد فعالیت ها در زمینه برنامه های کشوری بهداشت روان در سطوح مختلف خدمات

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد بهداشت روان

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد بهداشت روان مطابق جدول زیر می باشد.

ردیف نام درس  ضریب
1 آمار و روش تحقیق  1/5
2 کلیات روانپزشکی عمومی و بهداشت روان 2
3 اصول روانشناسی بالینی و مشاوره 1/5
4 روانشناسی عمومی و رشد 2
5 اصول خدمات بهداشتی  1
6 زبان عمومی  2

 

چارت درسی کارشناسی ارشد بهداشت روان

تعداد واحدهای درسی در این دوره 32 واحد است که به شرح زیر می باشد:

واحدهای اختصاصی اجباری: 27 واحد

واحدهای اختصاصی اختیاری: 1 واحد

پایان نامه: 4 واحد

 

دروس جبرانی کارشناسی ارشد بهداشت روان

دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس جبرانی را بگذراند.

ردیف نام درس  تعداد واحد
1 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی* 1
2 شخصیت ها، نظریه ها و مفاهیم 3
3 روانشناسی رشد 2
4 اصول روانشناسی بالینی 2
5 کلیات روانپزشکی 2
6 نظریه های روان درمانی و مشاوره 2
7 کاربرد روش های مقدماتی تشخیص بالینی 2
8 روانشناسی اجتماعی 2
9 روانشناسی یادگیری 2
10 اصول خدمات بهداشتی 2
11 آسیب شناسی درون فردی جامعه نگر 2
12 فنون مصاحبه تشخیصی 2
13 جمع کل واحد 24

 

* گذراندن این درس برای همه دانشجویانی که قبلا آن را نگذرانیده اند، الزامی است.

 

 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد بهداشت روان

ردیف نام درس  تعداد واحد
1 آمار پیشرفته و روش تحقیق در علوم رفتاری 2
2 اصول اپیدمیولوژی 2
3 بهداشت روان جامعه نگر 2
4 اصول آموزش بهداشت و ارتباطات 1
5 علوم مدیریت و اقتصاد بهداشتی 3
6 اصول مشاوره و مداخلات بهداشت روان 2
7 بهداشت روان، دین و فرهنگ 2
8 مداخله روانشناختی در بحران 2
9 قوانین بهداشت روان و اخلاق حرفه ای (حقوق بشر) 1
10 کاربرد مقدماتی آزمون های روانشناختی 2
11 آموزش بهداشت روان در خانواده (سلامت روانی جنسی-مهارت های زندگی) 2
12 آسیب های اجتماعی 2
13 کارآموزی 2
14 کارورزی 2
15 جمع کل واحد 27

 

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد بهداشت روان

ردیف نام درس تعداد واحد
1 پویائی گروه 1
2 توانبخشی روانی  1
3 پیشگیری و کاهش آسیب سو مصرف مواد 1
4 بهداشت روان مدارس 1
5 جمع کل واحد 4

 

دانشجو موظف است یک واحد از دروس فوق را پس از موافقت استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت روان 98-97

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت روان در دوره های دولتی و شهریه پرداز دانشگاه ایران در سال تحصیلی 98-97 مطابق جدول زیر می باشد:

دانشگاه دولتی دوره شهریه پرداز جمع کل
ایران 6 3 9
جمع کل 6 3 9