سرفصل دروس کنکور ارشد مهندسی شیمی

 

 

سر فصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

در این مطلب دپارتمان ارشد مهندسی شیمی 3گام، به معرفی سرفصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی که شامل دروس زبان عمومی و تخصصی، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال جرم، طراحی راکتورهای شیمیایی وریاضیات عددی و کاربردی است، می پردازند. برای ارتباط با مشاور تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی این رشته و دریافت یک جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی رایگان بر روی لینک زیر کلیک نمایید. مشاوران ارشد مهندسی شیمی 3گام، بر اساس اطلاعاتی که در جلسه اول از داوطلب می گیرند مانند زمان مفیدی که می تواند به مطالعه بپردازد، نقاط قوت و ضعف او و همچنین دانش و تجربه ای که در مورد اولویت دروس ارشد مهندسی شیمی، حجم  و محتوای هر کدام از منابع دارند، سیستم برنامه ریزی او را تنظیم می کنند. حتی در ایام سه ماه مانده به کنکور ارشد ما برنامه ریزی سه ماهه کنکور ارشد مهندسی شیمی را برای داوطلبان عزیز ارائه می دهیم.

 

 

سر فصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: زبان عمومی و تخصصی

سرفصل های کنکور ارشد مهندسی شیمی در زبان عمومی و زبان تخصصی شامل Reading comprehensionvocabulary،Cloze test ، می باشد.

 

سر فصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: انتقال حرارت

 

جدول سرفصل های درس انتقال حرارت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ردیف سرفصل ها
1

مقدمه: مکانیزم های انتقال حرارت (هدایت، جابجایی و تابش )، معادلات حاکم ( قانون فوریه، سرمایش نیوتن، استفان بولتزمن)

2

انتقال حرارت هدایتی: مفهوم و معادلات انتقال حرارت هدایتی (در ابعاد کارتزین، استوانه ای و کروی)، مقاومت هدایتی در اشکال مختلف، انتقال حرارت پایا (یک بعدی و چند بعدی)، انتقال حرارت ناپایا، انتقال حرارت هدایتی در دیواره و لوله و معادلات آن، مقاومت تماسی، شعاع بحرانی،  پره (فین) و بازده حرارتی آن

3

انتقال حرارت جابجایی: مفهوم جابجایی، معادلات مربوط به جابجایی اجباری (با استفاده از اعداد بی بعد Re و Pr)، لایه مرزی هیدرودینامیکی و سرعتی در لوله ها، مفهوم و معادلات جابجایی آزاد، معادله مرزی ون کارمن، معادلات مربوط به سطوح قائم و شیبدار

4

جوشش و چگالش: جوشش استخری و رژیم های آن ، جوشش اجباری، چگالش (میعان)، چگالش فیلمی، چگالش قطره ای

5

مبدل های حرارتی: انواع مبدل، موازنه انرژی مبدل ها، روش LMTD و ε-NTU، آرایش لوله ها در مبدل پوسته و لوله

6

تابش: خواص تشعشع حرارتی، جسم سیاه، جسم خاکستری، قانون استفان بولتزمن، تبادل حرارت اجسام غیر سیاه، سپرهای تابشی، تشعشع در گازها

 

 

سر فصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی : ترمودینامیک

 

جدول سرفصل های درس ترمودینامیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ردیف سرفصل ها
1 تعریف سیستم و انواع آن، دیدگاه های میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک، کار و گرما (فرایندهای مختلف)، منحنی فازی، نقطه سه گانه، گاز ایده آل
2  قانون اول ترمودینامیک: تعریف و معادلات، برای گازهای کامل، برای حجم کنترل، فرایند جریان پایا (SSSF) و جریان یکنواخت (USUF)، ضریب ژول- تامسون
3 قانون دوم ترمودینامیک: مفهوم قانون دوم، ماشین حرارتی، یخچال و پمپ حرارتی، برگشت ناپذیری، مفهوم آنتروپی، فرآیند پلی تروپیک، قانون دوم برای حجم کنترل
4 سیکل های تبرید و قدرت: موتور کارنو، چرخه رانکین، چرخه اتو و دیزل
5 روابط ترمودینامیکی: روابط ماکسول و خواص ترمودینامیکی، معادله کلاپیرون، ضریب انبساط حجمی و ضریب تراکم ایزوترمال، رفتار گاز های واقعی ، معادله ویریال
6 ترمودینامیک مخلوط ها: مخلوط گاز آرمانی ، محلول ایده ال، قانون رائولت، معادله گیبس-دوهم، فوگاسیته و ضریب فوگاسیته، ضریب فعالیت تعادلی مایع-بخار، قانون لوییس-رندال، قانون هنری، روابط تعمیم یافته
7 تعادل واکنش های شیمیایی

 

 

سرفصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی : مکانیک سیالات

 

جدول سرفصل های درس مکانیک سیالات در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ردیف سرفصل ها
1 مقدمه: رفتار سیالات، قانون نیوتن، سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی، لزجت، کشش سطحی، مویینگی
2 استاتیک سیالات: تنش (برشی، کششی)، فشار، نیروی وارد بر سطح
3 تجزیه و تحلیل جریان سیالات: جریان های آرام و درهم، میدان سرعت، معادله پیوستگی، معادله مومنتم (نویر استوکس)، معادله برنولی
4

آنالیز ابعادی و تشابه: قضیه پی باکینگهام، اعداد بی بعد

5 جریان های داخلی تراکم ناپذیر و لزج: معادله سرعت جریان ارام در لوله، اصطکاک در لوله ها، ناحیه آشفته، سیستم های چندلوله ای، وسایل اندازه گیری جریال سی
6 جریان های لایه مرزی: معادلات لایه مرزی، جریان روی صفحه تخت، روش انتگرالی فون کارمن، نیروی درگ، جریان های خارجی استوانه و لوله
7 توربوماشین ها: توربین، پمپ ، هد مکش پمپ، منحنی مشخصه پمپ ها
8 جریان تراکم پذیر: سرعت صوت، فرآیند آیزنتروپیک، جریان آدیاباتیک با اصطکاک، جریان در بستر پرشده 

 

سرفصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: کنترل فرآیند

سرفصل های کنکور ارشد مهندسی شیمی در کنترل فرآیند، شامل تابع تبدیل، تبدیل لاپلاس، سیستم های مرتبه اول، متوالی و مرتبه دوم، کنترلرها، تابع انتقال مدار باز و بسته، ساده سازی بلاک دیاگرام، افت کنترل، پایداری و آزمون روت، مکان هندسی ریشه ها، پاسخ فرکانسی، دیاگرام نایکویست و دیاگرام بد و حاشیه بهره می باشد.

 

 

سر فصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: انتقال جرم

 

جدول سرفصل های درس انتقال جرم در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ردیف سرفصل ها
1 مقدمه: انواع عملیات انتقال جرم
2 نفوذ مولکولی: سرعت نفوذ، قانون اول فیک، توزیع غلظت (کارتزین، استوانه ای، کره ای)، زمان تبخیر
3 ضرایب انتقال جرم: ضریب کلی انتقال جرم، تئوری فیلم، تئوری رسوخ، تئوری نوشوندگی (Danckwerts)، آنالیز ابعادی
4 انتقال جرم بین فازها: انتقال جرم بین دو فاز، نظریه لوییس، مقاومت انتقال جرم
5 واحد های عملیاتی:  جریان های همسو، غیر همسو، متقاطع، تعیین حداقل R  و E، واحد های چند مرحله ای
6 دستگاه های مربوط به عملیات گاز-مایع: برج های سینی دار و پرشده، افت فشار برج پرشده (تک فازی و دوفازی)، تعیین قطر و ارتفاع برج پرشده، مقایسه برج سینی دار و پرشده، ماندگی (هلدآپ)، جذب گاز

 

 

سرفصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: عملیات واحد

 

جدول سرفصل های درس عملیات واحد در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ردیف سرفصل ها
1 تقطیر: تعادل بخار-مایع (منحنی های T-xy  و P-xy، انحراف از حالت ایده آل و آزئوتروپ، نمودار انتالپی-غلظت، محاسبات نقطه جوش و شبنم)،  تقطیر تعادلی، تقطیر ساده (دیفرانسیلی)، تقطیر مداوم، روش مک کیب-تیل، حداقل و حداکثر جریان برگشتی، بار حرارتی کندانسور، تقطیر با چند خوراک، روش پانچون- ساواریت
2 استخراج مایع-مایع: سیستم های سه تایی، انتخاب حلال، واحد های عملیاتی (همسو، غیر همسو و متقاطع)، واحد های چند مرحله ای، انواع دستگاه های استخراج
3 تبخیر: تعریف و مقایسه، انواع تبخیرکننده ها، موازنه حرارتی، تبخیر کننده های چند مرحله ای، روش های خوراک دهی
4 مرطوب سازی: رطوبت زنی و رطوبت زدایی، رطوبت نسبی، حجم مرطوب و دمای مرطوب، اشباع آدیاباتیک، مکانیسم برهم کنش گاز- مایع، رطوبت زنی آدیاباتیک
5 خشک کردن: موازنه انرژی، سرعت خشک کردن، جامدات غیرمتخلخل، جامدات متخل
6 جذب سطحی: دستگاه جذب سطحی، معادلات جذب، اصول جذب سطحی، ایزوترم های فرندلیچ و لانگ مویر
7 کریستالیزاسیون
8 فیلتراسیون

 

 

سر فصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: طراحی راکتورهای شیمیایی

 

جدول سرفصل های درس طراحی راکتورهای شیمیایی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ردیف سرفصل ها
1 سینتیک راکتور: تقسیم بندی واکنش های شیمیایی، سرعت واکنش، نظریه آرنیوس، نظریه برخورد، ترمودینامیک واکنشها
2 نتایج حاصل از راکتور های ناپیوسته: واکنش درجه اول برگشت ناپذیر، درجه 2 برگشت ناپذیر، واکنش های برگشت پذیر، واکنش های کاتالیستی، اتوکاتالیستی و تخمیری، واکنش با درجات انتقالی
3 طراحی راکتور ایده ال برای واکنش های منفرد: راکتور batch (ناپیوسته)، راکتور plug، راکتور CSTR (mixed)، راکتور نیمه پیوسته، اتصال راکتورها به هم، حجم بهینه
4 راکتور دوره ای: معادله عملکرد، نسبت برگشتی بهینه (Ropt)
5 واکنش چندگانه: واکنش موازی، واکنش سریواکنش سری-موازی (پیچیده)، تابع تشکیل آنی و کلی، اثرات دما و فشار
6 انتخاب راکتور مناسب: واکنش سری، موازی و پیچیده

 

 

سر فصل های کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: ریاضیات (عددی، کاربردی)

 

جدول سرفصل های درس ریاضیات (عددی، کاربردی) در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ردیف سرفصل ها
1 ریاضیات عددی: معادلات غیر خطی (روش های نصف کردن، وتری و نیوتون رافسون)، درون یابی، مشتق گیری عددی (روش های پیش رو، پس رو، تفاضل مرکزی)، انتگرال گیری عددی (روش های مستطیل، ذوزنقه، سیمپسون، گاوس)، معادلات دیفرانسیل معمولی (IVP) (روش های تیلور، اولر، رانگ کاتا)، معادلات دیفرانسیل چندگانه (BVP) (روش های تیراندازی و تفاضل محدود)، خطای محاسباتی، ماتریس ها، دستگاه معادلات خطی (روش های کرامر، ژاکوبی، گاوس-سایدل)، حل عددی معادلات دیفرانسیلODE  و  PDE
2 ریاضیات کاربردی: آنالیز تحلیلی، تابع فوریه، سیستم اشتورم لیوویل، تابع بسل، معادله لژاندر، روش های حل معادلات (تفکیک متغیرها، ترکیب متغیرها، جمع آثار)، تبدیل لاپلاس و فوریه