گزیده ای از اتاق فکر پرستاری

ورود به اتاق فکر

معرفی کارشناسی ارشد پرستاری

تعداد بازدید 31399 دفعه

کارشناسی ارشد پرستاری رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است

معرفی کارشناسی ارشد پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری، رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است که داوطلبان پس از قبولی در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، به عنوان عضوی تخصصی در هر یک از تیم های پرستاری داخلی- جراحی، روان پرستاری، پرستاری ویژه، بهداشت، مدیریت و اطفال می توانند فعالیت نمایند.

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

گرایش های ارشد پرستاری 

گرایش های ارشد پرستاری، شامل پرستاری داخلی-جراحی، روان پرستاری، پرستاری کودکان و پرستاری سلامت جامعه می باشد.

کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی - جراحی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، شاخه ای از رشته پرستاری می باشد. این گرایش، پرستاران توانا و با استعدادی را در زمینه مراقبت از بیماری هایی که مرتبط با بخش های داخلی بدن و جراحی است ، تربیت می کند. تعداد شرکت کنندگان کنکور جراحی داخلی، از سایر گرایش های ارشد پرستاری، بیشتر است. این موضوع اهمیت این رشته را چند برابر و از طرفی هم قبولی در آن را نسبت به سایر گرایش ها سخت تر می کند. داوطلبان پس از قبولی در گرایش داخلی- جراحی، ممکن است با خطراتی از قبیل برخورد با بیماری های مربوط به اندام های داخلی بدن مواجه شوند و این موضوع برای داوطلبان در انتخاب این رشته، کمی تردید به وجود می آورد؛ البته با حفظ مراقبت ها و ایمنی های لازم جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. خواندن این رشته علاقمندان خاص خودش را دارد و علیرغم زحمت های فراوان، توانمندی و استعداد بالایی را می طلبد. تنها کسی که با علاقه وارد این رشته می شود می تواند از پس آن بربیاید.

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری داخلی

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری مطابق جدول زیر می باشد. در مجموع برای قبول شدن در کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی، دروس پر اهمیت در درجه اول پرستاری جراحی داخلی و بعد از آن، زبان می باشد. داوطلبان با زدن درصدهای بالا در این دروس، رتبه های خوبی را در کنکور کسب می کنند. البته ناگفته نماند داوطلبانی که دروس دیگر غیر از زبان را هم درصد بالایی بزنند، رتبه خوبی در کنکور خواهند آورد؛ اما اهمیت درس زبان به دلیل اینکه تعداد افرادی که درس زبان را با درصد بالایی در کنکور می زنند، کم هستند، ارزش سرمایه گذاری را دارد.

نام درس

ضریب

پرستاری داخلی

4

پرستاری بهداشت جامعه

2

سلامت روان

2

روان پرستاری

2

پرستاری کودکان

2

پرستاری مادران و نوزادان

2

زبان عمومی

2

 

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی 

مجموع کل واحدهای دروس ارشد پرستاری داخلی-جراحی، شامل 34 واحد می باشد. 

نام درس

تعداد واحد

روش تحقیق

2

آمار پیشرفته

3

پرستاری داخلی جراحی (1)

3

طرح و برنامه ریزی درسی

2

مفاهیم و نظریه های پرستاری

2

زبان تخصصی

3

فیزیولوژی پیشرفته

2

روش ها و فنون تدریس

2

پروژه سمینار تحقیق

2

پرستاری داخلی جراحی (2)

3

اطلاع رسانی پزشکی

1

سمینار مسائل

2

سنجش و اندازگیری

2

تمرین تدریس

2

پرستاری داخلی جراحی (3)

3

 

کارشناسی ارشد روان پرستاری

کارشناسی ارشد روان پرستاری، با به کار گیری اصول ارتباطات و نظریه های روانشناسی مرتبط است. کارشناسان ارشد روان پرستاری، با کسب مهارت های کافی در زمینه مراقبت های جامعه پرستاری، خدمات خود را در سطوح مختلف برای افرادی که عموما دچار اختلالات روانپزشکی، ناتوانی های یادگیری و هوشی هستند، ارائه می دهند. هدف از تربیت این پرستاران بکارگیری دانش و مهارت کافی برای مراقبت از بیماران روانپزشکی و حفظ و ارتقاء سلامت خانواده و جامعه در سطوح مختلف می باشد.

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد رشته روان پرستاری

نام دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری را به همران ضرایب آن ها مطابق جدول زیر می باشد. در مجموع درس پراهمیت آزمون ارشد روان پرستاری، درس روان پرستاری با ضریب 4 می باشد. داوطلبان روی این درس بیشتر باید سرمایه گذاری کنند.

نام درس

ضریب

داخلی-جراحی

2

کودکان

2

بهداشت مادران و نوزادان

2

بهداشت جامعه

2

روان پرستاری

4

زبان انگلیسی

2

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری

مجموع کل واحدهای کارشناسی ارشد روان پرستاری، 32 واحد می باشد.

نام درس

تعداد واحد

اصول سلامت روان 5

1

اخلاق حقوق و قانون در روان پرستاری 5

1

نظریه ها و الگوهای روان پرستاری و کاربرد آن ها

2

مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی 5

1

روش های آموزشی 5

1

داروشناسی اختصاصی 5

1

اصول مشاوره در روان پرستاری

1

اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبت های روان پرستاری

2

مداخلات روان پرستاری فردی

2

مداخلات روان پرستاری گروهی و خانوادگی

2

مداخلات روان پرستاری کودکان و نوجوانان

2

اختلالات روانی سالمندان و مراقبت های روان پرستاری 5

1

پرستاری اعتیاد

1

فوریت های روان پرستاری

1

کارورزی

6

پایان نامه

4

 

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، با کسب مهارت و توانایی های لازم و مراقبتهای بالینی پرستاری از پیشگیری اولیه تا توان بخشی، در وضعیت سلامت و بیماری کودک، می توانند با توجه به نیازهای بیولوژیکی، شناختی، اجتماعی و فرهنگی مدد جو ( منظور مددجویان زیر 18 سال) در عرصه خدمات پرستاری کودکان، آنها را شناسایی کنند و اقدامات لازم را در جهت بهبود سلامت آن ها انجام دهند.

با توجه به اینکه کودکان نمی توانند از حقوق اجتماعی خود دفاع کنند و نیازهای مرتبط با رشد و نمو، سلامت جسم و روان، و نیازهای فرهنگی و اجتماعی آنها ممکن است، مورد توجه قرار نگیرد، حضور دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان به شدت در جامعه احساس می شود تا بتوانند در جهت حمایت از کودکان گامی مفید و موثر بردارند.

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

با توجه به ضرایب دروس کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، می توان گفت درس پر اهمیت در این گرایش، کودکان با ضریب 4 می باشد که  باید داوطلبان سرمایه گذاری  بیشتری در نحوه خواندن، انتخاب منابع درست و کارآمد، در این درس مهم داشته باشند.

نام درس ضرایب
داخلی-جراحی 2
کودکان 4
بهداشت مادران و نوزادان 2
بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان انگلیسی 2

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

مجموع کل واحدهای کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، 32 واحد می باشد.

نام درس

تعداد واحد

اخلاق پرستاری در کودکان و روابط حرفه ای 5

1

نظریه های الگوهای پرستاری و کاربرد آن ها

2

مدیریت پرستاری بالینی 5

1

آشنایی با روش های آموزشی 5

1

بیماری های ژنتیک و مشاوره

1

بررسی وضعیت سلامت کودک 5

1

تکامل و سلامت خانواده

1

پرستاری در دوره نوزادی

2

پرستاری در دوره شیرخوارگی

2

پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی

2

پرستاری در سنین مدرسه

2

پرستاری در سنین نوجوانی

2

سلامت روان کودکان و نوجوانان

1

پرستاری کودکان در سوانح، حوادث و بلایا

1

کارورزی

6

پایان نامه

4

 

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، بر محوریت سلامت جامعه تمرکز دارد. پرستاران سلامت جامعه با ادغام علم پرستاری و علومی که مرتبط با سلامت انسان ها و جامعه است، می توانند در قسمت های مختلفی، رویکردها و خدمات خود را به مردم و جامعه ارائه نمایند.

با توجه به نقش های گسترده ی پرستاران سلامت جامعه، با بکارگیری روش ها و تصمیم گیری های خلاقانه علاوه براینکه می توانند برای حل مسائل بهداشتی جامعه موثر واقع شوند، در راستای بهبود خدمات بهداشتی مورد نیاز جامعه و افزایش کیفیت مراقبت های بهداشتی مورد نیاز افراد، خانواده و جامعه نقش بسزایی را ایفا می کنند.

دروس و ضرایب کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

با توجه به ضرایب امتحانی دروس کارشناسی ارشد پرستاری جامعه، درس بهداشت جامعه با ضریب 4 می تواند برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه، درسی سرنوشت ساز و رتبه بیار باشد. داوطلبان برای کسب یک رتبه عالی  بهتراست بر روی این درس و درس زبان، تمرکز بیشتری نسبت به سایر دروس داشته باشند.

نام درس  ضریب
داخلی-جراحی 2
کودکان 2
بهداشت مادر و نوزادان 2
بهداشت جامعه 4
روان پرستاری 2
زبان انگلیسی 2

 

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه

مجموع کل واحدهای دروس کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه، 32 واحد می باشد.

نام درس

تعداد واحد

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای 5

1

نظریه های و الگوهای پرستاری سلامت جامعه و کاربرد آن ها

2

برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای سلامت جامعه

2

روش های آموزش به فرد، خانواده و جامعه

2

اپیدمیولوژی پیشرفته

2

سلامت زنان و مردان در سنین باروری

2

ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم

2

اقتصاد و پرستاری

1

فرهنگ و پرستاری

1

نظام های عرضه خدمات سلامت 5

1

پرستاری سلامت جامعه (خانواده) 5

2

پرستاری سلامت جامعه (گروه های آسیب پذیر) 5

2

کارورزی

6

پایان نامه

4

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
  • تصویر فرد

    صبا‏ - 99/5/11

    ممنون از مطالبتون ولی چرا درمورد مدیریت توضیحی ندادین؟

  • تصویر فرد

    سمیه‏ - 98/7/23

    سلام خدا قوت، یه پرستار به جر رشته پرستاری کدوم رشته ها رو میتونه برای ارشد امتحان بده، من میدونم که تربیت بدنی و تغذیه رو میشه ،امکان داره بقیه رو بهم بگید ممنون

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید. خواهشمند است سوالات خود را در قسمت اتاق فکر این رشته مطرح نمایید

تصویر فرد
CaptchaMvc