کارنامه قبول شدگان ارشد فیزیولوژی 96

کارنامه قبول شدگان ارشد فیزیولوژی 96، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد فیزیولوژی 96، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد فیزیولوژی 97، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 97، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنیدضمنا از طریق لینک زیر می توانید دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت را دانلود کنید.


 

 

نمونه کارنامه ارشد فیزیولوژی96

رتبه فیزیو لوژی (ضریب3) بیوشیمی (ضریب 1) زیست شناسی جانوری (2) زبان عمومی (ضریب 3)
4 85.782 51 11.5668 61.404
6 60.407 10.526 53.333 67.5
13 54.8556 80.1414 12.6174 96.0534
18 58.757 15.789 55 40
34 50.847 0 45.833 37.5
47 86.547 43.7172 10.5162 23.766
66 42.373 8.772 46.667 7.5
82 40.678 0 43.333 9.167
114 13.9128 77.7138 0 39.6066

کارنامه ارشد فیزیولوژی 96، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 97، توسط داوطلب ارشد فیزیولوژی دریافت می شود. این کارنامه ارشد فیزیولوژی برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 97 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد فیزیولوژی 96 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد فیزیولوژی 96 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد فیزیولوژی 96

رتبه های قبولی ارشد فیزیولوژی 96 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 96 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد فیزیولوژی به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد فیزیولوژی 96

رتبه رشته محل قبولی
3 فیزیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
4 فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
7 فیزیولوژی دانشگاه شهید بشتی
10 فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
12 فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
14 فیزیولوژی دانشگاه ایران
21 فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
21 فیزیولوژی دانشگاه شیراز
24 فیزیولوژی دانشگاه ایران
27 فیزیولوژی علوم پزشکی شیراز
28 فیزیولوژی دانشگاه شیراز
37 فیزیولوژی دانشگاه اراک
39 فیزیولوژی تربیت مدرس تهران
46 فیزیولوژی علوم پزشکی مشهد
47 فیزیولوژی دانشگاه اصفهان
51 فیزیولوژی دانشگاه شیراز
60 فیزیولوژی بین الملل مشهد
67 فیزیولوژی بین الملل مشهد
71 فیزیولوژی علوم پزشکی کرمان
73 فیزیولوژی علوم پزشکی سبزوار
81 فیزیولوژی دانشگاه یزد
104 فیزیولوژی دانشگاه گیلان
131 فیزیولوژی علوم پزشکی سبزوار
137 فیزیولوژی دانشگاه فسا
160 فیزیولوژی علوم پزشکی رفسنجان
167 فیزیولوژی بین الملل شیراز
183 فیزیولوژی بین الملل  یزد