کارشناسی ارشد پرفیوزن

 

 

معرفی کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)، شاخه ای از علوم سلامت است که در طی آن دانشجویان با انواع بیماری های قلبی عروقی و تکنیک های بای پس قلبی ریوی و شرایط اضطراری مربوط به آن آشنا شده و با گذراندن برنامه های درسی نظری و عملی، توانمندی های لازم برای آماده سازی و بای پس قلبی ریوی بیمار را در جراحی قلب باز کسب کرده و روش های مختلف تکنولوژی گردش خون برون اندامی را متناسب با نوع اعمال جراحی و یا شرایط و وضعیت بیمار انجام دهند. سالیانه حدود 50 هزار مورد عمل جراحی قلب در کشور انجام می شود و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی یک سوم از علل مرگ و میر در ایران ناشی از بیماری های قلبی و عروقی می باشد. در حال حاضر در کشور ما جراحی قلب، جایگاه ارزشمند و روند کارآمدی دارد. جراحان، پزشکان، متخصصان بیهوشی و پرفیوژنیست ها با دانش و تخصص خود به بهبود بیماران و پیشرفت این رشته کمک می کنند.

کمبود نیرو انسانی متخصص در زمینه پرفیوژن، موجب شکل گیری ایده طراحی دوره کارشناسی ارشد پرفیوژن شده است. در این راستا نیز وزارت بهداشت با راه اندازی کنکور ارشد تکنولوژی گردش خون در آموزش این نیروها سهمی به سزا داشته است لذا برای داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور ارشد پرفیوژن وزارت بهداشت را دارند توصیه می کنیم منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون را مورد مطالعه قرار دهند.

 انتظار می رود که با وجود دوره ارشد این رشته دانش آموختگان به صورت تخصصی و آکادمیک بتوانند در کنار سایر اعضای تیم جراحی قلب در خدمت بیماران و جامعه باشند.

 

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان ارشد پرفیوژن

دانش آموختگان این رشته با آموزش های علمی و تجارب عملی و با استفاده از تجهیزات و فناوری های خاص گردش خون برون پیکری را در وضعیت های بالینی که نیاز به گردش خون، اکسیژن رسانی و بای پس قلبی ریوی است، برقرار می کنند. دانش آموختگان این رشته به عنوان عضو تیم درمانی در حفظ ارگان ها و اندام ها، حفظ فیزیولوژی طبیعی و دمای متناسب در اعمال جراحی قلب و اعمال مشابه همکاری دارد.

 

رشته هایی که برای شرکت در کنکور ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) مجاز می باشند:

رشته های مجاز برای کنکور ارشد تکنولوژی گردش خون عبارتند از: کارشناسی رشته های پرستاری، هوشبری و اتاق عمل. در رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) داشتن حداقل ۲سال سابقه با مدرک کارشناسی در زمینه های بالینی الزامی است.

 

دروس و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

تعداد کل واحدها :۳۱ واحد
دروس تخصصی اجباری :۲۴ واحد
دروس تخصصی اختیاری :۳ واحد
پایان نامه :۴ واحد

 

 

جدول دروس تخصصی اجباری ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

کالبد شناسی و فیزیولوژی ریه ، قلب و عروق

۲

تکنولوژی گردش خون

۲

آزمایشگاه و تجهیزات تکنولوژی گردش خون

۲

مدیریت فیزیولوژیکی بای پس

۲

آسیب شناسی و بیماریهای قلب و عروق

۲

کار آموزی

۶

کارورزی

۶

جمع

۲۴

 

 

جدول دروس تخصصی اختیاری ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

اصول مدیریت

۲

برنامه ریزی درسی

۱

روشها و فنون تدریس

۲

سنجش و اندازه گیری تحصیلی

۱

 
  • دانشجو باید ۳ واحد از دروس فوق را انتخاب کند.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در کنکور ارشد 98 در دوره های روزانه و شهریه پرداز مطابق با جدول زیر می باشد:

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در کنکور ارشد 98 در دوره های روزانه و شهریه پرداز

دانشگاه عادی شهریه پرداز جمع کل
اصفهان 4 1 5
مرکز قلب شهید رجایی  9 0 9
مشهد 2 1 3
یزد 2 0 2
جمع کل 17 2 19

 

 

بازار کار کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

بازار کار ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در زمینه آموزشی، مشاوره و خدماتی می باشد. در زمینه آموزشی فارغ التحصیلان این رشته می توانند طراحی و ایجاد روش های بهینه و انجام نوآوری و خلاقیت های لازم جهت آموزش دانشجویان در بخش آموزش فارغ التحصیلان را انجام دهند. همچنین بازار کار این رشته در زمینه مشاوره به عنوان همکار پزشک و در زمینه خدماتی، کار پمپ قلب در اتاق عمل قلب باز می باشد.

 

 

شرایط پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد پرفیوژن

الف) داوطلبان دارای مدرک کارشناسی در رشته پرستاری، بیهوشی و اتاق عمل (ترجیحا قلب) مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با شرایط اختصاصی زیر پذیرفته می شوند.

  • برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روان شناختی
  • کسب نمره حداقل یا بالاتر در مصاحبه
  •  در شرایط مساوی اولویت با افرادی است که دارای حداقل 5 سال سابقه فعالیت در زمینه پرفیوژن باشند. لذا تجارب آن ها بررسی و امتیاز دهی می شود.

ب) شاغلین رشته پرفیوژن که دارای سابقه مداوم بالای 5 سال و مدرک کارشناسی می باشند.

  •  پرفیوژنیست هایی که دارای 5 تا 10 سال سابقه و مدرک کارشناسی می باشند، پس از انجام مصاحبه ورودی و پذیرفته شدن، آموزش نظری غیر حضوری را به مدت یک سال می گذرانند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد پرفیوژن به آنان اعطا می گردد.
  • پرفیوژنیست هایی که سابقه بیش از 10 سال و دارای مدرک کارشناسی می باشند، آموزش نظری غیر حضوری را به مدت 6 ماه می گذرانند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد پرفیوژن به آنان اعطا می گردد.

گذراندن دوره عملی فشرده Assist Divice) VAD ECMO - - IABP) برای هر دو گروه فوق الزامی است.