کانال ارشد وزارت بهداشت 3گام به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

کارنامه قبول شدگان ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 97

کارنامه قبول شدگان ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید.  


 

نمونه کارنامه ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 97

رتبه  تشریح عمومی (ضریب4) بافت شناسی (ضریب3) زیست شناسی سلولی (ضریب 2) جنین شناسی (ضریب 3) زبان عمومی (ضریب 2)
1 100 91.111 33.333 86.667 60.833
13 81.667 55.556 0 91.111 60
14 84.167 55.556 14.035 77.778 35.833
41 60.833 42.222 10.526 78.889 18.333
44 70.833 47.778 0 65.556 0

 

نمونه کارنامه ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 96

رتبه  تشریح عمومی (ضریب4) بافت شناسی (ضریب3) زیست شناسی سلولی (ضریب 2) جنین شناسی (ضریب 3) زبان عمومی (ضریب 2)
5 84.8436 90.9432 87.9444 10.2 17.4828
7 69.167 66.667 5 85.556 47.97
9 60 62.222 5 81.111 60
10 61.667 71.111 3.333 83.333 42.5
13 48.6132 62.679 63.3114 83.2422 71.8896
17 66.7182 68.8194 52.7646 73.8582 16.5138
22 39.0864 61.455 10.557 86.751 27.1932
26 40.035 40.5552 49.2354 62.1384 42.7482
34 35 38.889 10 64.444 67.5
35 60.0576 23.3478 0 80.8962 0
74 39.0864 29.984 17.5848 52.7544 37.8828
95 20.0226 11.0568 35.1798 37.5156 7.7724

کارنامه ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) دریافت می شود. این کارنامه ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 97 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 97

رتبه های قبولی ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 97 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 97 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 97

رتبه رشته  محل قبولی 
13 آناتومی دانشگاه مشهد
14 آناتومی دانشگاه تربیت مدرس
41 آناتومی دانشگاه مشهد
44 آناتومی دانشگاه اصفهان مازاد

 

رتبه قبولی ارشد علوم تشریح ( آناتومی ) 96

رتبه رشته محل  قبولی
5 علوم تشریح دانشگاه تهران
11 علوم تشریح دانشگاه تربیت مدرس
13 علوم تشریح علوم پزشکی ایران
15 علوم تشریح علوم پزشکی ایران
17 علوم تشریح دانشگاه زنجان
22 علوم تشریح دانشگاه کاشان
24 علوم تشریح علوم پزشکی شیراز
26 علوم تشریح علوم پزشکی تبریز
30 علوم تشریح جندی شاپور اهواز
35 علوم تشریح دانشگا ه بیرجند
41 علوم تشریح علوم پزشکی کرمان
50 علوم تشریح علوم پزشکی کرمان
54 علوم تشریح علوم پزشکی ارومیه
56 علوم تشریح  دانشگاه تربیت مدرس
64 علوم تشریح علوم پزشکی بابل
80 علوم تشریح علوم پزشکی کاشان
95 علوم تشریح دانشگاه اراک

 

کانال ارشد وزارت بهداشت 3گام به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید